Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1343/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tiszakerecsenyi Református Egyházközség
Teljesítés helye:Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RTN Plusz Nonprofit KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakerecsenyi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK26156
Postai cím: Árpád utca 40-42
Város: Tiszakerecseny
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres Róbert
Telefon: +36 45630170
E-mail: tiszakerecsenyreformatus@gmail.com
Fax: +36 45630170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Tiszakerecsenyi Református Egyházközség Szociális alapellátásainak fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Tiszakerecsenyi Református Egyházközség Szociális alapellátásainak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
• meglévő melléképítmények bontása,
• terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal és födémszerkezet kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• külső és beltéri lépcsők kialakítása,
• tetőszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló és falburkolat elhelyezések,
• gépészet,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés,
• akadálymentes illemhely és bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 4.2.1.-15-SB1-2016-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10837 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RTN Plusz Nonprofit KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34139412
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
• meglévő melléképítmények bontása,
• terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal és födémszerkezet kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• külső és beltéri lépcsők kialakítása,
• tetőszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló és falburkolat elhelyezések,
• gépészet,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés,
• akadálymentes illemhely és bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34860000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RTN Plusz Nonprofit KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek a vállalkozási szerződés 9. és 2. és 3.pontját az alábbiak szerint módosítják:

9) Vállalt teljesítési határidők:
A szerződés befejezési határideje: 2020. február 29.
Előzetes értesítés mellett előteljesítés lehetséges.
2) Műszaki tartalom kapcsán -Megrendelői igényként műszaki tartalom változott, pótmunka került megrendelésre, a vállalkozó által benyújtott Megrendelő, Műszaki Ellenőr által elfogadott pótmunkák, műszaki változtatási kérelmek kerültek elfogadásra, jelen szerződés módosítás 1.sz. melléklete szerint a műszaki tartalom módosul. Módosítás a kiviteli és engedélyes terveket is módosítja.
3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj: 34.860.000.-Ft
ÁFA : 9.412.200.-Ft
Mindösszesen: 44.272.200.-Ft
Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Bővítés miatt szükségessé vált gáz hálózat bővítése még nem történt meg, Beruházó szerződés kötése folyamatban van, így kivitelező az elkészült fűtési rendszert beüzemelni, véglegesen kialakítani , hatóság felé átadni nem tudja, így a szerződéses határidő módosítása vált szükségessé.
Építési engedélyben előírt tűzivízhozamot - átadás előtti ellenőrzés során megállapításra került- nem tudja biztosítani a meglévő tűzcsap. Hosszas egyeztetés eredményeképpen tűzivíztározó kiépítése vált szükségessé, mely az alapszerződésnek, továbbá annak módosításának nem volt tárgya. A tűzivíztározó tervezése, engedély módosítása, és annak kiépítése többletidővel jár, ezért az eredeti szerződéses határidő tarthatatlanná vált.
Építési engedély módosítás után lehet bizonyos munkafolyamatokat megkezdeni, mely Vállalkozónak nem felróható.
A fenti akadályozó körülmények miatt -mely sem a Megrendelőnek, sem a Kivitelezőnek fel nem róható, a szerződéses határidő nem tartható.
Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési határidőt 2020.02.29. napjáig meghosszabbítják, azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb a gáz engedélyes terveknek valamint az építési engedély módosításának 2020.02.15. napjáig meg kell lennie. Amennyiben a fenti időpont eredménytelenül telik el, úgy újabb határidő módosítása válik szükségessé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34774137 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34860000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben