Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13435/2020
CPV Kód:79415200-8
Ajánlatkérő:Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.;STRATLOG kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41141591
Postai cím: Kiskorona Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Balázs
Telefon: +36 13531165
E-mail: balazs.lendvai@lendvaipartners.com
Fax: +36 14900050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lfkz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex stratégiaalkotási és egyéb feladatok
Hivatkozási szám: EKR001398382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79415200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Komplex stratégiaalkotási és egyéb feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
További tárgyak:72413000-8
79310000-0
79341400-0
79342000-3
79416000-3
79822500-7
92000000-1
92111100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő székhelye (1036 Budapest, Kiskorona utca 7.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés komplex stratégiaalkotási, arculattervezési, felmérési, honlap tervezési és kapcsolódófeladatok ellátására.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar (mint az Ajánlatkérő [AK] által fenntartott zenekar, továbbiakban „Zenekar”) többmint 50 éves múltra visszatekintő kamarazenekar, amely világszerte elismert művészeti tevékenységet végez. AZenekar a szűkös anyagi erőforrások miatt nem tudta tartani a korábbi számosságú külföldi és belföldi fellépésiszámot, így jelenleg mind a nemzetközi, mind a hazai ismertsége alatta marad a korábbi évek ismertségének éselismertségének. AK elsődleges célja a Zenekar külföldi és belföldi ismertségének jelentős növelése, a korábbiszintre hozása, sőt annak meghaladása, majd az elismertség szintjének növelése, folyamatos fenntartása. Azelőbbi célok érdekében AK a mai kornak megfelelő arculat és marketing stratégia kialakítását, ez alapján PR-kapcsolatok kiépítését, menedzselését kívánja megvalósítani. A fent meghatározottakon felül AK további célja, hogy a Zenekar működése, pénzügyi modellje a nemzetközi standardok szerint kerüljön kialakításra és hosszú távon fenntartható legyen. AK fenti céljainak elérése érdekében a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő vállalkozási szerződés keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Zenekar részére komplex stratégiaalkotási, arculattervezési, felmérési, honlap tervezési és kapcsolódó feladatok ellátása az alábbiak szerint:
Felmérés:
-Piackutatás:
--a külföldi és hazai komolyzenei piac feltárása - lebontva különböző földrajzi egységekre (jelentős felvevőpiacot jelentő országok, országcsoportok, kontinensek);
--a piac méretének, ezen belül a kamarazenekarok piaca méretének meghatározása, ezen belül és a kamarazenekari piac első 10 legnagyobb közönségszámot vonzó és/vagy legmagasabb koncerthonoráriumot kapó szereplőjének bemutatása;
--a komolyzene iránt érdeklődő társadalmi- és korcsoportok, a kérdéses piacok értékviszonyai (a fogyasztók által fizetett jegyárak [intervallum], a kamarazenekaroknak fizetett fellépti díjak [intervallum]) elemzése és bemutatása;
--annak elemzése és meghatározása, hogy melyek a célok eléréséhez illő, a világ legnagyobb presztízsű koncerttermei, koncerthelyszínei (legalább 15 megjelölése), és fesztiváljai (legalább 10 megjelölése), valamint melyek azok a promóterek, ügynökségek (legalább 8 megjelölése), amely promóterek, ügynökségek megkeresése indokolt a Zenekar külföldi koncertjeinek és fesztiválrészvételeinek szervezésére;
-Célcsoport azonosítás: a komolyzenei piac fogyasztóinak általánosan és a kamarazene területén megfogalmazott (megfelelő kutatással alátámasztott, ideértve a kutatás reprezentativitásának a szempontját is) igényeinek a feltárása (milyen művek, milyen produkciók, koncerttematikák preferáltak), a Zenekar célcsoportjainak azonosítása, ideértve a jelenlegi hallgatóságot és a potenciálisan elérhető, megnyerhető hallgatóságot is.
-Támogatói kör azonosítás: annak azonosítása, hogy belföldön és külföldön jellemzően kik adományoznak, szponzorálnak komolyzenei zenekarokat, az milyen más művészeti ág támogatásával járhat együtt vagy milyen üzleti tevékenységhez vagy más tevékenységhez (pl. műtárgy gyűjtés) kapcsolódik jellemzően a komolyzenei zenekarok támogatása.
-Státuszfelmérés: a Zenekar tekintetében a szervezeti képességek és erőforrás jelenlegi állapotának, valamint a művészeti repertoár felmérése. A fenti felmérési feladatok eredményét összefoglaló Tanulmány elkészítése.
Stratégiaalkotás:
— a Zenekar elkövetkező évekre vonatkozó művészi és az ehhez igazodó működés víziójának kidolgozása,stratégiai célkitűzések meghatározása, a reálisan elérhető fellépti díjak és jegyárak (belföld, külföld)intervallumának meghatározása,
A jelen hirdetményre irányadó karakterkorlát miatt a teljes mennyiséget lásd az ajánlati felhívásban (TED 2019/S 221-542121).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 034 - 080681

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex stratégiaalkotási és egyéb feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87817155
Postai cím: Seregély Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@cafepr.hu
Telefon: +36 18803000
Internetcím(ek): (URL) www.cafepr.hu
Fax: +36 18803010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRATLOG kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78615140
Postai cím: Gervay Utca 46A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.marx@stratlog.hu
Telefon: +36 309922844
Internetcím(ek): (URL) www.stratlog.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 69000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79415200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
További tárgyak:72413000-8
79310000-0
79341400-0
79342000-3
79416000-3
79822500-7
92000000-1
92111100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő székhelye (1036 Budapest, Kiskorona utca 7.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés komplex stratégiaalkotási, arculattervezési, felmérési, honlap tervezési és kapcsolódófeladatok ellátására.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar (mint az Ajánlatkérő [AK] által fenntartott zenekar, továbbiakban „Zenekar”) többmint 50 éves múltra visszatekintő kamarazenekar, amely világszerte elismert művészeti tevékenységet végez. AZenekar a szűkös anyagi erőforrások miatt nem tudta tartani a korábbi számosságú külföldi és belföldi fellépésiszámot, így jelenleg mind a nemzetközi, mind a hazai ismertsége alatta marad a korábbi évek ismertségének éselismertségének. AK elsődleges célja a Zenekar külföldi és belföldi ismertségének jelentős növelése, a korábbiszintre hozása, sőt annak meghaladása, majd az elismertség szintjének növelése, folyamatos fenntartása. Azelőbbi célok érdekében AK a mai kornak megfelelő arculat és marketing stratégia kialakítását, ez alapján PR-kapcsolatok kiépítését, menedzselését kívánja megvalósítani. A fent meghatározottakon felül AK további célja, hogy a Zenekar működése, pénzügyi modellje a nemzetközi standardok szerint kerüljön kialakításra és hosszú távon fenntartható legyen. AK fenti céljainak elérése érdekében a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő vállalkozási szerződés keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Zenekar részére komplex stratégiaalkotási, arculattervezési, felmérési, honlap tervezési és kapcsolódó feladatok ellátása az alábbiak szerint:
Felmérés:
-Piackutatás:
--a külföldi és hazai komolyzenei piac feltárása - lebontva különböző földrajzi egységekre (jelentős felvevőpiacot jelentő országok, országcsoportok, kontinensek);
--a piac méretének, ezen belül a kamarazenekarok piaca méretének meghatározása, ezen belül és a kamarazenekari piac első 10 legnagyobb közönségszámot vonzó és/vagy legmagasabb koncerthonoráriumot kapó szereplőjének bemutatása;
--a komolyzene iránt érdeklődő társadalmi- és korcsoportok, a kérdéses piacok értékviszonyai (a fogyasztók által fizetett jegyárak [intervallum], a kamarazenekaroknak fizetett fellépti díjak [intervallum]) elemzése és bemutatása;
--annak elemzése és meghatározása, hogy melyek a célok eléréséhez illő, a világ legnagyobb presztízsű koncerttermei, koncerthelyszínei (legalább 15 megjelölése), és fesztiváljai (legalább 10 megjelölése), valamint melyek azok a promóterek, ügynökségek (legalább 8 megjelölése), amely promóterek, ügynökségek megkeresése indokolt a Zenekar külföldi koncertjeinek és fesztiválrészvételeinek szervezésére;
-Célcsoport azonosítás: a komolyzenei piac fogyasztóinak általánosan és a kamarazene területén megfogalmazott (megfelelő kutatással alátámasztott, ideértve a kutatás reprezentativitásának a szempontját is) igényeinek a feltárása (milyen művek, milyen produkciók, koncerttematikák preferáltak), a Zenekar célcsoportjainak azonosítása, ideértve a jelenlegi hallgatóságot és a potenciálisan elérhető, megnyerhető hallgatóságot is.
-Támogatói kör azonosítás: annak azonosítása, hogy belföldön és külföldön jellemzően kik adományoznak, szponzorálnak komolyzenei zenekarokat, az milyen más művészeti ág támogatásával járhat együtt vagy milyen üzleti tevékenységhez vagy más tevékenységhez (pl. műtárgy gyűjtés) kapcsolódik jellemzően a komolyzenei zenekarok támogatása.
-Státuszfelmérés: a Zenekar tekintetében a szervezeti képességek és erőforrás jelenlegi állapotának, valamint a művészeti repertoár felmérése. A fenti felmérési feladatok eredményét összefoglaló Tanulmány elkészítése.
Stratégiaalkotás:
— a Zenekar elkövetkező évekre vonatkozó művészi és az ehhez igazodó működés víziójának kidolgozása,stratégiai célkitűzések meghatározása, a reálisan elérhető fellépti díjak és jegyárak (belföld, külföld)intervallumának meghatározása,
A jelen hirdetményre irányadó karakterkorlát miatt a teljes mennyiséget lásd az ajánlati felhívásban (TED 2019/S 221-542121).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 69000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87817155
Postai cím: Seregély Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@cafepr.hu
Telefon: +36 18803000
Internetcím(ek): (URL) www.cafepr.hu
Fax: +36 18803010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRATLOG kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78615140
Postai cím: Gervay Utca 46A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.marx@stratlog.hu
Telefon: +36 309922844
Internetcím(ek): (URL) www.stratlog.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás időpontja: 2020. július 20. napja.
1. Felek rögzítik, hogy a Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve 2020. május 4. napjával FleishmanHillard Café Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.
2. A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint változik:
"4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj teljesítése fizetési mérföldkövekhez (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkövek”) rendelten esedékes, az alábbiak szerint:
Fizetési mérföldkő: Összeg:
1. a jelen Szerződés 3.1. és 3.2. pontjában meghatározott Részfeladatok mindegyikének igazolt teljesítését követően Vállalkozó a teljes díj 20 %-ának megfelelő összegű részszámla benyújtására jogosult 2020. július 31. napján - nettó 13 800 000,- forint + ÁFA;
2. a jelen Szerződés 3.4. és 3.5. pontjában meghatározott Részfeladatok közül az Arculatterv és Brandbook előkészítés és véglegesítés, honlapkészítés (média nélkül), imázsfilm és fotók előkészítése feladatok mindegyikének igazolt teljesítését követően Vállalkozó a teljes díj 5 %-ának megfelelő összegű részszámla benyújtására jogosult 2020. szeptember 1. napján - nettó 3 450 000,- forint + ÁFA ;
3. a jelen Szerződés 3.3. pontjában meghatározott PR és marketing terv, 3.6 pontjában meghatározott működési modell terv és 3.6.3.8. pontjában meghatározott Akcióterv bevezetés menedzselése, támogatása feladatok mindegyikének igazolt teljesítését követően Vállalkozó a teljes díj 42%-ának megfelelő összegű részszámla benyújtására jogosult 2020. szeptember 1. napján - nettó 28 980 000,- Ft + ÁFA;
4. a jelen Szerződés 3.4. és 3.5. pontjában meghatározott Részfeladat közül a honlap véglegesítése, imázsfilm és fotók készítése feladatok mindegyikének igazolt teljesítését követően Vállalkozó a teljes díj 33%-ának megfelelő összegű részszámla benyújtására jogosult 2021. február 1. napján, de legkorábban a koncertek újraindulását követő 3. hónap elteltével - nettó 22 770 000,- Ft + ÁFA.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve 2020. május 4. napjával FleishmanHillard Café Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. Felek a veszélyhelyzetre tekintettel a Vállalkozási Szerződésben vállalt (rész)feladatai ütemezésének és az egyes teljesítési mérföldkövek eléréséhez csatolt díjfizetési ütemek pontosítására aktualizált ütemtervet és fizetési tervet készítettek, amely alapján a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállására figyelemmel új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 69000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 69000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben