Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13436/2020
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91929864
Postai cím: Csarnok Tér 3-4. fsz.2. 37044/0/A/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fevix.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel
Hivatkozási szám: EKR000398552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A FEV IX. Zrt. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzatának IX. kerületi tulajdonában lévő útvonalakon parkolás ellenőrzési feladatot lát el.
A kerületi parkolóhelyek száma a kiírás pillanatában (melyek száma önkormányzati döntés következtében legfeljebb 15%-kal növekedhet): 7.604 db
A kerületben található fővárosi parkolóhelyek száma: 390 db
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időbeli hatálya alatt a parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver valamint szoftverszolgáltatás/üzemeltetés biztosítása, valamint az Ajánlatkérőtől érkező egyedi fejlesztési igények ellátása.
Nyertes Ajánlattevő feladata körében köteles:
- A parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver biztosítására a műszaki leírásban meghatározottak szerint (1 db),
- A Rendszer használatának betanítására,
- a korábbi Jusztícia rendszer adatainak migrálására,
- A Rendszer üzemeltetésének teljes körű biztosítására,
Folyt. II.2.4.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 8208 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 098 - 234427
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőt módosítja a Kbt. 56. § (4) bekezdésére figyelemmel, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint határidőben megadni.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ