Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13440/2020
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3527 Miskolc, József Attila u. 65. (ajánlatkérő székhelye) és/vagy Ajánlattevő telephelyei és/vagy kiszállás helyszíne
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48836074
Postai cím: József Attila Utca 65
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Alexandra
Telefon: +36 46200327
E-mail: drbarta.alexandra@mirehu.hu
Fax: +36 46200177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mirehu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85004766
Postai cím: Szent László u. 3/c, 3. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mirehu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás és karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000751252020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MiReHu Nonprofit Kft. részére tulajdonában/üzemeltetésében lévő, különböző típusú személygépjárművek, tehergépjárművek, tehergépszerelvények és munkagépek (együttesen: járművek) javítása és karbantartása – szükség esetén helyszíni kiszállással - az Ajánlatkérő és/vagy az Ajánlattevő telephelyein a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 259750000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3527 Miskolc, József Attila u. 65. (ajánlatkérő székhelye) és/vagy Ajánlattevő telephelyei és/vagy kiszállás helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A különböző típusú személygépjárművek, tehergépjárművek, tehergépszerelvények és munkagépek Személygépjárművek, tehergépjárművek, települési hulladék tömörítésére alkalmas tömörítőfelépítményes gépjárművek, javítása és karbantartása – szükség esetén helyszíni kiszállással - az Ajánlatkérő és/vagy az Ajánlattevő telephelyein az Ajánlatkérő mindenkori eszközparkja (hirdetmény feladásakor 112 db eszköz) vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbiak:
- A járművek időszakos és kötelező karbantartása (szervizelése).
- A járművek teljes körű javítása, ezen belül: tervezett javítás és Havária (nem tervezett) kisjavítás
- A jármű közúton történő meghibásodása esetén halaszthatatlan helyszíni javítási munkálatok elvégzése.
- A járművek műszaki vizsgára történő felkészítése és a vizsgáztatás lefolytatása.
- A karambolos és egyéb sérülések biztosítási szolgáltatás keretében történő javítása, a teljes körű biztosítási ügyintézés (a kárfelvételi szemlétől a kár elszámolásáig) elvégzése mellett.
közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 207.800.000 forint +áfa.
A megadott keretösszegtől ajánlatkérő + 25%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során, azaz a keretösszeg maximuma: 259.750.000+ áfa
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget (207.800.000 + áfa) kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A vállalkozási szerződés egységáras.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő ajánlatkérőhöz legközelebb lévő javító műhelyének távolsága ajánlatkérő székhelyéhez (min. 5 km-max 50 km) 10
2 Meghibásodott jármű esetén a gépjármű átadásától az Ajánlattevő mennyi időn belül vállalja a hiba feltárás megkezdését (min. 1 óra max. 12 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 259750000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Időtartama: maximum 6 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést a keretösszeg maximumának (nettó 259.750.000 forint) kimerítéséig, de legfeljebb 6 hónap időtartammal
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 51.950.000 forint opciós összeg erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő 207.800.000 forinton felül további megrendelésre jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 259.750.000 forint kimerítéséig, de legfeljebb 6 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt jogosult akár a teljes opciós összeg lehívására, akár annak egy részére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) II.2.5) Értékelési szempontok helyesen:
1. Ajánlati ár
1.1 Tömörítő felépítmények javítási/karbantartási díja (nettó HUF/óra) Súlyszám: 15
1.2 Tehergépjármű alváz javítási/karbantartási díja (nettó HUF/óra) Súlyszám: 15
1.3 Tehergépjármű és tömörítő felépítmény villamossági munkáinak díja (nettó HUF/óra)
Súlyszám: 10
1.4 Lakatos javítási munkák díja (nettó HUF/óra) Súlyszám: 10
1.5 Helyszíni kiszállás eseténi kilométerdíj (nettó HUF/km) Súlyszám: 10
1.6 Munkagépek javítási/karbantartási díja (nettó HUF/óra) Súlyszám: 10
1.7 Személygépjárművek javítási/karbantartási díja (nettó HUF/óra) Súlyszám: 10
2. Ajánlattevő ajánlatkérőhöz legközelebb lévő javító műhelyének távolsága ajánlatkérő székhelyéhez (min. 5 km-max 50 km)/ Súlyszám: 10
3. Meghibásodott jármű esetén a gépjármű átadásától az Ajánlattevő mennyi időn belül vállalja a hiba feltárás megkezdését (min. 1 óra max. 12 óra) / Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2011. Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.2.1 A 321/2015. Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, közbeszerzés tárgyából (tehergépjármű és/vagy munkagép javítási szolgáltatás) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő a III.1.2.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bek. alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.2.1 Ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbeszerzés tárgyából (tehergépjármű és/vagy munkagép javítási szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 150.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
• Ajánlattevő nyilatkozata, melyben megjelölésre kerül a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek neve, szakemberekkel jogviszonyban álló szervezet neve,
• a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, melynek tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését (olyan részletezettséggel, amelyből a szerzett gyakorlat megléte megállapítható legyen), a tevékenység idejét, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (Ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
• az adott szakember végzettséget igazoló dokumentum másolatát
• az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

III.1.3.2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve a műszaki felszereltség bemutatása, a rendelkezési jogviszony megjelölésével (saját szoftver, bérelt szoftver) az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
- Ajánlattevő nyilatkozata, melyben megjelölésre kerül a szoftver neve valamint a rendelkezési jogviszony
- Saját szoftver esetén a főkönyvi kivonat másolata
- Nem saját eszközök esetén a rendelkezési jogot biztosító szerződés másolata
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1-III.1.3.2.) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
- minimum 1 fő autószerelő végzettségű, minimum szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 18 hónap, a képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik.
- minimum 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, minimum szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 18 hónap, a képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik.
- minimum 1 fő felsőfokú gépészmérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 18 hónap tehergépjárművek javítása terén szerzett – képesítésnek megfelelő - szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.3.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
- minimum 1 db a közbeszerzési dokumentumok részét képező listában szereplő tömörítő felépítményes járművek legalább egy típusának megfelelő, a tömörítő felépítmény diagnosztikai szoftverrel történő hiba kiolvasására alkalmas szoftverrel
- minimum 1 db a közbeszerzési dokumentumok részét képező listában szereplő tehergépjárművek alváz javításhoz szükséges diagnosztikai szoftverrel vagy szoftverekkel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítést követően, az eseti megrendelések alapján, havonta a tárgyhónapban ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
- közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
Késedelmi kötbér mértéke:
Munkanapokban megadott határidő elmulasztása esetén: a késedelmi kötbér összege a késedelmesen teljesített eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének – mint vetítési alapnak – a 1 %-ával megegyező összege a késedelem minden naptári napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a tényleges teljesítés napja között, de legfeljebb a vetítési alap 10 %-a.
Órában megadott határidő elmulasztása esetén: a késedelmi kötbér mértéke 5.000 Ft, azaz ötezer forint minden késedelmesen megkezdett órára (60 percre) vonatkozóan, minden érintett gépjárműre külön-külön számítva, de legfeljebb a késedelmesen teljesített eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének 10 %-a, azzal, hogy kizárólag a munkanapok számíthatók bele.
Percben megadott határidő elmulasztása esetén: a késedelmi kötbér mértéke 5.000 Ft, azaz ötezer forint minden késedelmesen megkezdett órára (60 percre) vonatkozóan, minden érintett gépjárműre külön-külön számítva, de legfeljebb a késedelmesen teljesített eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének 10 %-a, azzal, hogy kizárólag a munkanapok számíthatók bele.
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett, az adott munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás nettó ellenértékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: (Meghiúsulási kötbér I) A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó arra az esetre, ha az eseti munkamegrendelés – olyan okból, amelyért felelős – meghiúsul, különösen, ha teljesítésével kapcsolatos késedelembe eséstől 10 naptári nap eltelt, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke a meghiúsulással érintett szerződéses mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás) nettó ellenértékének 20 %-a.
(Meghiúsulási kötbér II) Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Megrendelő - a Ptk 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - a jelen szerződés szerinti opcióval növelt teljes nettó keretösszeg fel nem használt része 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A „jelen szerződés szerinti, opcióval növelt teljes nettó keretösszeg” alatt a meghiúsuláskor hatályos teljes, opcióval növelt nettó keretösszeget kell figyelembe venni.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 6 hónap általános jótállást vállal, amennyiben külön jogszabály, vagy gyártó/forgalmazó ennél hosszabb időtartamot határoz meg az adott beépített dolog ill. munka vonatkozásában, abban az esetben ezen jogszabályban, illetőleg a gyártó/forgalmazó által a jótállási jegyen rögzített időtartamban terheli a nyertes ajánlattevőt a jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. március
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.2)- III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
10) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
11) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
12) Értékelési szempont:
Ajánlati ár részszempontok: fordított arányosítás
Minőségi kritérium 2-4. részszempont: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
16) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
16.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
16.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
16.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
16.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból.
16.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást
16.6. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a teljesítés során a gyári alkatrészek esetében a gyártó vagy hivatalos forgalmazó, míg nem gyári alkatrészek esetében a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.bardiauto.hu honlapon megtalálható mindenkori árlistájától bármely időpillanatban csak olcsóbb irányba térhet el az általa beépített alkatrészek ára.
16.7. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell általános felelősségbiztosítással, valamint betöréses lopás- és rablásbiztosítással, földrengéskár biztosítással, természeti elemi károk biztosítással, tűzbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 7 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió Ft/kárév. Ajánlattevőnek erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az előírt biztosítási módozatok vonatkozásában egy vagy több biztosítási szerződés útján rendelkezik (fog rendelkezni) a szükséges biztosítással.
17) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
18)A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
19) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák