Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13443/2020
CPV Kód:50100000-6
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.;Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.;Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.;Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.;Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.;Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57694706
Postai cím: Zsolcai Kapu 32
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertészné dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 205190712
E-mail: kocsisk@borsod.police.hu
Fax: +36 46514535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
B.-A.-Z. MRFK gépjárműjavítás 2020-21-ben
Hivatkozási szám: EKR000549682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal. A keretösszegre vállalt lehívási kötelezettség mértéke 70 %.
Teljes mennyiség: 246 db
A beszerzés mennyisége, értéke:
1. rész: Motorok (24 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 2.500.000.-
2. rész: Skoda Octavia típusú személygépkocsik (46 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000.-
3. rész: Skoda Fabia, Yeti személygépkocsik (47 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 15.000.000.-
4. rész: VW csoport gépjárművek (40 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 7.200.000.-
5. rész: Opel Astra típusú személygépkocsik (42)– rendelkezésre álló keretösszeg: 6.800.000.-
6. rész: Egyéb gépjárművek (47 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000.-
Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra Ajánlatkérő a különbözetet többletként kívánja lehívni, mellyel a szerződés időtartama arányosan meghosszabbodik.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik információval a járművek amortizálódásából adódó többletjavításról, valamint a saját üzemeltetésében lévő gépjármű műhelye további kapacitáscsökkenéséről, így a szerződés teljesítése során a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
A Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő kijelenti, hogy Ajánlattevők mind a hat rész tekintetében benyújthatnak ajánlatot. Ajánlatkérő nem korlátozza az egy Ajánlattevő által maximálisan elnyerhető részek számát.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Motorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Motorok (24 db) - rendelkezésre álló keretösszeg: 2.500.000.- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapokban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

II.2.1) Elnevezés:
Skoda Octavia típusú személygépjárművek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Skoda Octavia személygépkocsik (46 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000.-
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

II.2.1) Elnevezés:
Skoda Fabia, Yeti típusú személygépjárművek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Skoda Fabia, Yeti személygépkocsik (47 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 15.000.000.-
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

II.2.1) Elnevezés:
VW csoport személygépjárművek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. VW csoport személygépkocsik (40 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 7.200.000.-
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

II.2.1) Elnevezés:
Opel Astra típusú személygépjárművek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Opel Astra személygépkocsik (42 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 6.800.000.-
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A keretösszegre vállalt lehívási kötelezettség mértéke 70 %.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

II.2.1) Elnevezés:
Egyéb gépjárművek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásnak megfelelő felszereltségű telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 2020-2021.” Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Egyéb gépjárművek (47 db) – rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000.-
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap (egész hónapban). 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj/kedvezmény mértéke II. 2.13) szerint. / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra, úgy az meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár értékelési szempont részletezése:
Szempont/Súlyszám:
1. Szerelői óradíj (nettó Ft/óra) / 30.
2. Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
3. Fényezői óradíj (nettó Ft/óra) / 20.
4. Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek
által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke /20.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból, amennyiben a) ajánlattevővel, valamelyik alvállalkozójával vagy az alkalmasság
igazolására bemutatott gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy saját maga nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
b) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
c) Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges. Az előzetes igazolás egyszerű nyilatkozattal, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában rögzítettek szerint történik. A kizáró okok igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján történik. Ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítése során előleget nem fizet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása a) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja szerinti referencia igazolását. Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű részre benyújtott referenciát Ajánlatkérő elfogadja a kisebb értékű részek igazolása tekintetében.
b) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia szükséges a szolgáltatás teljesítéséért felelős személy(ek) megnevezését végzettségük/képesítésük ismertetését, bizonyítványaik egyszerű másolatát
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik:
a)az adott részajánlat tekintetében az eljárást megindító felhívás EKR-e történő feltöltésének napjától visszafelé számított három év vonatkozásában (36 hónap) a felhívás 4.1. pontjában meghatározott különböző részekhez (1-6.rész) tartozó gépjárműszám 70 %-át kitevő - 1. rész tekintetében 17 db Motor, 2. rész tekintetében 32 db Skoda személygépjármű, 3. rész tekintetében 33 db Skoda típusú személygépjármű, 4. rész tekintetében 28 db VW csoportba tartozó gépjármű, 5. rész vonatkozásában 29 db Opel típusú személygépjármű, 6. rész esetében a 2-5. részen kívüli 33 db egyéb típusú gépjármű javításának, karbantartásának hibátlan teljesítését tartalmazó referenciával.
b) rendelkezik legalább 1 fő mesterfokozattal rendelkező szakirányú képzettséggel (szakirányú képzettség alatt ajánlatkérő a karosszérialakatos, vagy autószerelő, vagy autóvillamossági szerelő képzettséget érti), valamint minimum 1 fő legalább középfokú végzettségű, gépjármű technikusi képzettséggel rendelkező, a szolgáltatás teljesítéséért felelős személlyel. Az ajánlattevő és/vagy a vezető(i) maga is igazolhatja, egy személyben a szolgáltatás teljesítéséért felelős személlyel kapcsolatos minimumkövetelményt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték (ellenszolgáltatás) kiegyenlítése tekintetében (mind ajánlattevőnek, mind ajánlatkérőnek) a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdései szerint kell eljárni, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdéseire. Az ellenérték kifizetése az egyes számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül elektronikus úton, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet, anyagbeszerzést nem finanszíroz.Fizetési késedelem esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:155 §-ban foglaltak az irányadók. Amennyiben nyertes Ajánlattevő saját hibájából nem teljesíti a szerződést a megállapodásban rögzített határidőre, Ajánlatkérő késedelmi kötbért jogosult felszámítani. . Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesíti az eseti megrendelésben meghatározott részfeladatot megrendelő késedelmi kötbérre tart igényt.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság létrehozását).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld Ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) és (1c) pontja alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el aképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejáratát követően 2 órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak Ajánlatkérő számára. A Kbt. 68. § (4) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi Ajánlattevők számára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
egyenes arányosság, fordított arányosság
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzést a Belügyminisztérium által biztosított előirányzat terhére kívánja
megvalósítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgyát (gépjármű-javítás, karbantartás és egyéb szervizmunka) képező tevékenység végzéséhez szükséges, az 1/1990 (IX. 29) KHVM rendelet 1. melléklete szerinti képzettséggel, vagy azzal egyenértékű képzettséggel (magasabb végzettséggel) és gyakorlattal rendelkező alábbi szakemberekkel:
1. rész esetében:
- 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező autószerelő, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően legalább 2 éves (24 hónapos) autószerelői gyakorlattal rendelkezik.
2-6. részek esetében:
- 4 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező autószerelő, akik mindegyike az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően legalább 2 éves (24 hónapos) autószerelői gyakorlattal rendelkezik.
- 2 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező karosszériajavító, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően legalább 2 éves (24 hónapos) karosszériajavító gyakorlattal rendelkezik.
- 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező fényező, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően legalább 3 éves (36 hónapos) fényezési gyakorlattal rendelkezik,
- 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező autóvillamossági szerelő, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően legalább 2 éves (24 hónapos) autószerelői gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell a műhely/javítóbázis elhelyezésére szolgáló telephelye vonatkozásában érvényes telephely engedéllyel, valamint azon a telephelyen, ahol a javításra átvett járművet 1 napnál hosszabb időre helyezi el, szerződéskötésre rendelkeznie kell legalább élőerős, vagy figyelőszolgálathoz bekötött védelmi rendszerrel.
Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az ajánlati dokumentációban szereplő járművek javítására, karbantartására, szervizelésére alkalmas, legalább egy műhellyel/javítóbázissal, amely megfelel a 1/1990 (IX. 29) KHVM rendeletben előírt feltételeknek, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítésének időszaka alatt a telephelyet nem szünteti meg
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell Ajánlatkérő székhelyének közigazgatási határától mért 5 km távolságon belül a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt - legalább egyszerre 3 db gépjármű javítására, és zárt helyen való tárolására alkalmas – telephellyel, melyről szóló nyilatkozatát csatolnia kell.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés megkötésekor Ajánlattevőnek szükséges rendelkeznie a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött
műszaki vizsgáztatásra vonatkozó szerződéssel minden rész tekintetében, melyet Ajánlattevőnek egyszerű másolatban csatolnia kell. Ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő javítóbázisa/műhelye vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az MSZ EN ISO 9001 vagy MSZ EN ISO 14001 (vagy ezzel egyenértékű) bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási, környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a fenti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő minőségbiztosítás vagy környezetirányítási intézkedés egyéb bizonyítékával, melyet csatolnia kell. Ajánlattevőnek szükséges rendelkeznie a tevékenységére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amely legalább évi tíz millió forint és káreseményenként legalább két millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a nyertes ajánlattevő tevékenysége körében okozott károkra. Szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény), vagy Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítás megkötését haladéktalanul igazolja, mely a szerződés megkötésének feltétele. Ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell az európai és hazai szakértői, biztosítói és bírósági gyakorlatban elfogadott számítógépes javítási kalkulációs - melybe a kalkuláció során manuális adatbevitel kizárt - rendszer használatáról szóló szerződéssel, vagy az adatbázist kezelő cég által kiadott igazolással, melyet Ajánlattevőnek csatolnia kell egyszerű másolatban.
Ajánlattevőnek csatolnia kell az aláírási címpéldányt/aláírásmintát.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban elhelyezett nyilatkozatminták mintaként szolgálnak, melyek alkalmazása nem kötelező Ajánlattevő számára, kivéve az EKR-ben rögzített kötelezően alkalmazandó űrlapokat.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges