Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13451/2020
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484132020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484132020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
007. sz. épületi szellőzés rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000484132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
007. sz. épületi szellőzés rekonstrukció kivitelezési munkái
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
007. sz. épületi szellőzés rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
007. sz. épületi szellőzés rekonstrukció kivitelezési munkáinak terjedelme
- Az átalakítási munkák elvégzéséhez, engedélyezéséhez szükséges dokumentációk (Minőségügyi terv, Kivitelezés Műszaki- és Minőségellenőrzési Utasítás: KMMEU, beszerzési- és gyártási dokumentációk, emeléstechnológia) elkészítése, a kiviteli tervek szerinti berendezések, légtechnikai elemek, anyagok és segédanyagok beszerzése, kivitelezés, valamint üzembe helyezés. Vállalkozó feladata továbbá a légkezelőkkel együtt szállított vezérlő szekrények, illetve a 00GM24 meglévő vezérlőszekrény áramútterveinek honosítása. A kivitelezési munkák végeztével adatszolgáltatás nyújtása a tervezőnek a megvalósulási terv elkészítéséhez.
- Az átalakításban érintett légkezelők és elszívó ventilátorok paraméterei és felmerülő feladatok:
3 db légkezelő kiváltása 10.500 m3/h, 20.000 m3/h, és 22.000 m3/h légszállítású frisslevegős üzemű új berendezésre, amely fűtő és hűtő kaloriferrel van ellátva. DDC alapú vezérlőszekrény telepítése, működtető szoftver készítése, felügyeleti rendszerbe történő integrálás, üzembe helyezés. Meglévő kalorikus rendszerek bontása, és új vezetékek kiépítése szükséges hidraulikus szerelvényekkel. Meglévő légtechnikai hálózatra való csatlakozás készítése. A 3 db légkezelő ABOS4 besorolású.
5 db elszívó ventilátor 11.050 m3/h, 11.050 m3/h, 20.000 m3/h, 21.180 m3/h és 22.000. m3/h légszállítású berendezés cseréje korszerű direkthajtású, szabadon futó, frekvenciaváltós kivitelűre. Vezérlőszekrény gyártása - telepítése, üzembe helyezés, felügyeleti rendszerbe történő integrálás. Az 5 db ventilátor közül 2 db elszívó ventilátor ABOS3 és 3 db ABOS4 besorolású.
1 db elszívó ventilátor 1000. m3/h légszállítású berendezés cseréje, hagyományos, direkt hajtású, frekvenciaváltó nélküli kivitel. Vezérlőszekrény gyártása - telepítése, üzembe helyezés, felügyeleti rendszerbe történő integrálás.
2 db meglévő megmaradó elszívó ventilátor vezérlés cseréje. Vezérlőszekrény gyártása - telepítése, üzembe helyezés, felügyeleti rendszerbe történő integrálás.
8 db korábban létesített ventilátor vezérlés egységesítése, funkcióbővítése szükséges a korábbi átalakítások során kialakított egyedi ventilátorvezérlések mintájára.
Az elszívó ventilátorok esetében – a korábbi 007. sz. épületi rekonstrukció során létesült elszívó rendszerekkel azonos módon – az üzemi paramétereket és üzemi/hibajelzéseket a meglévő 00GM24 jelű központi adatgyűjtő szekrény – mint DDC alállomás – útján csatoljuk a központi felügyeleti rendszerbe. Feladat a 00GM24 szekrény átalakítása, bővítése. A közben megvalósuló mosodai szellőző rendszer rekonstrukció projekt kapcsán telepített elszívás vezérlések integrálása a központi felügyeleti rendszerbe.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az átalakított rendszer üzembe helyezésétől vállalt jótállás időszaka hónapokban megadva (min 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár Ft-ban, tartalékkerettel együtt / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.1.6. indokolása:A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlat-tétel lehetőségének kizárását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: - A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő a Kbt. 62. § szerinti valamennyi kizáró ok érvényesítését előírja az alábbiak szerint:
- A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kizáró okokról nyilatkozat és igazolás az ajánlat benyújtásával:
- A Kbt. 114. (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint az ajánlattevőnek és az ajánlattőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az EKR szerinti űrlapon kell a részletes adatokat megadnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok. (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet/ 17. § (2) bekezdés)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) b) e) j), 21. § (2a) bek. a) pontra is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) nem végzett el legalább 2 db légkezelő berendezés és vezérlő automatika telepítésére irányuló építési munkát, melyből 1 db Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása szerint ABOS 3 osztályba sorolt vagy azzal egyenértékű besorolású légkezelő berendezés és vezérlő automatika telepítésére irányuló építési munka, melyek során építészeti, villamos és gépészeti szerelési tevékenységet is végeztek, továbbá, ha ezeknek a munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
M2/1. minimum 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016. (VII.13.) Korm.rendelet) szerinti épületgépészeti („AT-ÉFMV-ÉG”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő „MV-ÉG” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építménygépészeti szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetővel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) szerint, és aki az „AT-ÉFMV-ÉG” jogosultság megszerzéséhez és a nyilvántartásba vételhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-ÉG” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építménygépészeti szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlati idővel és aki rendelkezik továbbá 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételhez előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/2. minimum 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti épületvillamossági („AT-ÉFMV-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő „MV-ÉV” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építményvillamosság szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetővel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki az „AT-ÉFMV-ÉV” jogosultság megszerzéséhez és a nyilvántartásba vételhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-ÉV” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építményvillamosság szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlati idővel és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételhez előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/3. minimum 1 fő magasépítési felelős műszaki vezetővel, aki a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti építész vagy építőmérnök („AT-ÉFMV-MA”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, és a Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő magasépítési felelős műszaki vezetővel, aki „MV-É” vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és Magyar Építész Kamarai, vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, és az „AT-ÉFMV-MA” jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételhez előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
vagy minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik „MV-É” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenység megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a Magyar Építész Kamarai, vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációhoz előírt szakmai gyakorlati idővel és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vételhez előírt szakmai gyakorlati idővel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább középfokú végzettséggel rendelkező minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki legalább 36 hónapos, a minőségellenőrzés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 3 (ABOS 3) biztonsági osztályba sorolt építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési szerelési tevékenységek végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
Folytatás a III.1.4) pontban
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.3) pont Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): alpontjának folytatása:
M5. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 3 (ABOS 3) biztonsági osztályba sorolt légtechnikai rendszerek átalakításával, javításával összefüggően csővezetéki rendszerek, rendszerelemek és berendezések gyártása, szerelése tevékenységek végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Biztosítékok:
Teljesítési biztosíték: 5 %.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján teljesíthető.
Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.
Jótállás és kellékszavatosság.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3.4 pont folytatása:
Az ajánlatkérő ezúton is felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok kiegészítésének kizárólag az írásban feltett kérdésekre ajánlatkérő által írásban adott választ tekinti. A helyszíni bejárás és konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében ajánlatkérő megkéri a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket a konzultáció napját megelőző 3 munkanappal korábban, írásban EKR-en keresztül juttassák el az ajánlatkérőhöz.
A helyszíni bejáráson és a konzultáción való részvétel esetén a Paksi Atomerőmű üzemi területére történő belépés biztosításához a belépést legalább 5 munkanappal megelőzően a következő adatokat kell megküldeni EKR-en keresztül az ajánlatkérő részére a személy neve (vezeték- és utónév), születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve, útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma, munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. A helyszíni bejáráson és a konzultáción az érdeklődő gazdasági szereplő maximum 5 fővel vehet részt.
9. Műszaki-szakmai ajánlat
A(z) (közös) ajánlattevőnek szakmai ajánlatában minden adatot, információt, működési elvet, felépítést olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott műszaki megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.
A szakmai ajánlatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a kivitelezés ütemezését (ajánlati ütemterv), figyelembe véve a szerződéstervezet ütemterv pontjában meghatározott határidőket,
• javaslatot a részteljesítésekhez kapcsolódó számla összegekre a szerződéstervezet 9.2 pontja alapján,
• árazott költségvetést, szakmánkénti óradíjakkal.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi, formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)
11. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
12. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
13. Az ajánlat értékelési folyamata
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul – az EKR rendszeren keresztül - értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
VI.3.4 pont folytatása a III.1.8) pontban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése szerint jelen eljárás esetében az ajánlatkérő legalább négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. [A Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése alapján.]
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni.
Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
Ajánlatkérő alvállalkozók bevonása esetén a számlák kifizetésére vonatkozóan 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B § előírásait alkalmazza. A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
VI.3.4 pont folytatása:
15. Az eljárás nyertese
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
16. Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) a) pontja alapján a 117. §-ban meghatározott szabályok szerint, egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.
Irányadó szabályok:
• a kizáró okok Kbt. a 114. § (1) bek. alapján ajánlatkérő a Kbt. 62. § szerinti valamennyi kizáró ok érvényesítését előírja, az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadó.
• az alkalmasság tekintetében a 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 65. és 69. § az irányadó
• határidő hosszabbításra a II. része, valamint 114. § (4a),
• a kieg. tájékoztatásra a II. rész 114. § (6) bekezdésben foglalt eltéréssel,
• a tárgyalásra pedig a Kbt. 85-89. §-ban foglaltak az irányadók.
Azon pontok tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el.
Egyebekben ajánlatkérő figyelembe vette a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben. meghatározottakat
17. A jelen eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bekezdés szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
20. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.10.30.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.11.10.
22. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megkötésének feltétele, hogy
1. a helyszíni munkavégzés teljesítéséért felelős 1 fő villanyszerelő és 1 fő gépész végzettségű szakember (összesen tehát 2 fő) a szerződéskötéskor rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatában és a TLF004 számú szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal (TLF004_NY38 „Felelős munkavezetői megbízás”).
2. a III.1.3 M2/1-2 pontban megnevezett szakemberek amennyiben még nem rendelkeznek, a szerződéskötésig rendelkezzenek az M2/1-2. pont szerinti „AT-ÉFMV-ÉG”, illetve „AT-ÉFMV-ÉG” jogosultsággal és Magyar Mérnöki Kamarai (MMK) nyilvántartásba vétellel, valamint a 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,
3. a III.1.3 M2/3 pontban megnevezett szakember amennyiben még nem rendelkezik, a szerződéskötésig rendelkezzen az M2/3 pontban meghatározott AT-ÉFMV-MA” jogosultsággal és Magyar Építész Kamarai (MÉK) vagy MMK nyilvántartásba vétellel, valamint a 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,
4. a nyertes ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő gazdasági szereplők, amelyeknek a kötelezettségeik teljesítéséhez a minősítés szükséges, rendelkezzenek a III.1.3 pontjában az M4. és M5. követelményekben meghatározott ABOS3, építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési szerelési tevékenységek végzésére, illetve légtechnikai rendszerek átalakításával, javításával összefüggően csővezetéki rendszerek, rendszerelemek és berendezések gyártása, szerelése tevékenységek végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel,
5. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerint ajánlattevő felelősségbiztosítási szerződést kössön vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjessze az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (VI.3) További információk, 7. pont).
Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő az ajánlat részeként nyilatkozatot kér be, mely nyilatkozat bármely feltételének be nem tartása, a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő együttesen tárgyal valamennyi ajánlattevővel. A tárgyaláson egy (közös) ajánlattevőt maximum 3 fő képviselheti.
A tárgyalások az ajánlattevőkkel két fordulóban kerülnek lefolytatásra:
– az első tárgyalási fordulóban ajánlatkérő együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel:
• a műszaki-szakmai ajánlatról,
• a szerződéses feltételekről,
• továbbá az ajánlatkérő megteszi az ajánlati árra adott tételes költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit is,
– végső ajánlattétel:
• az értékelési szempontok szerinti végleges vállalásokat tartalmazó ajánlat az EKR-en keresztüli benyújtására kerül sor.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak az ajánlatkérő és a Kbt. 89. § a) pont előírásainak megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlatot tevőket (azon ajánlattevők, akik a kizáró okok hatálya alá esnek, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében sincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére) még a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával együtt, írásban értesíteni fogja.
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása előtt az ajánlatkérő alkalmazza a hiánypótlás intézményét, a Kbt. 71. §-a szerint.
Ajánlattevőt az első tárgyalási fordulóban cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az általuk adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég nevében kötelezettségvállalásra. A meghatalmazott meghatalmazása a szerződés aláírására nem vonatkozhat.
A tárgyalás alapvető szabályait a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A helyszíni tárgyalás napján a belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni az ajánlatkérő részére:
- a személy neve (vezeték- és utónév),
- születési helye, ideje,
- lakcíme,
- anyja neve,
- útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
- munkahelyi beosztása,
- munkáltató megnevezése.
Tárgyalások tervezett helye: 7030 Paks, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Hrsz.: 8803/17., 357. sz. épület 12. sz. helyiség (tárgyaló).
Amennyiben az európai járványügyi helyzetre való tekintettel az Ajánlatkérő a tárgyalásokat nem tudja személyes jelenlét útján lebonyolítani, úgy közbeszerzési eljárás első tárgyalási fordulóját elektronikus úton bonyolítja le.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/09/21 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484132020
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR rendszerben, elektronikus úton történik a Kbt. 68 § (1) bekezdés (1b), (1c) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

1-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a) "Nettó ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt" részszempont: fordított arányosítás b) "Átalakított rendszer üzembe helyezésétől vállalt jótállás időszaka hónapokban megadva (min 12 hónap)" részszempont: hasznossági függvény
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Kiviteli tervekhez történő hozzáférés
A kiviteli terveket ajánlatkérő a Kbt. 41/C. § (1) bek. g) pontja alapján, az érdeklődő gazdasági szereplőknek a kitöltött és megküldött titoktartási kötelezettségről szóló nyilatkozat megtétele után fogja megküldeni postai úton (DVD-n). A kiviteli tervek megküldésére az EKR rendszerbe feltöltött „Titoktartási nyilatkozat a kiviteli tervekhez való hozzáféréshez” nevű nyilatkozat kitöltését és az EKR rendszerben egyéb kommunikáció menüpontba történő megküldését követő 3 munkanapon belül kerülhet sor.
A kiviteli tervek ajánlatkérőtől történő átvétele az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Rendelkezések
• kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §, a 114. § (6) bek.ben foglalt eltéréssel
• verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
• üzleti titok: Kbt. 44. §, 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet 11. § (4) bek.
• dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., az ajánlat nem nyújtható be telefax és e-mail útján.
• tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
• hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
• Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
• Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
• Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.
• Közös ajánlattevő: Kbt. 35. §
A fenti rendelkezések részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
3. Közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza továbbá az ajánlat elkészítésével kapcsolatban a(z) (közös) ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat keretében benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az előzetes és az utólagos igazolási kötelezettség részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
4. Aláírási címpéldányok
A(z) közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolni kell a(z) (közös) ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban cégszerűen aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása. Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján meghatalmazott személy ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) személy aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatokat.
6. Minősített ajánlattevők
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
7. Felelősségbiztosítás
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 50 M HUF/kár/szerződés időtartama.
Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.
Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető.
8. Helyszíni bejárás és konzultáció
Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt tart, melynek tervezett időpontja és helye 2020.08.10., 09:00 óra, helyszín: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 357. sz. helyiség (LOGFO tárgyaló).
Folytatás a III.1.6 pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges