Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13475/2020
CPV Kód:33110000-4
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:Országos Onkológiai Intézet, 1222 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zoltán
Telefon: +36 12248600
E-mail: zoli@oncol.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.onkol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SPECT/CT berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000467652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „SPECT/CT berendezés beszerzése” tárgyban az alábbiak szerint:
1 db SPECT/CT berendezés beszerzése:
- SPECT
- SPECT NEMA paraméterek
- SPECT állvány
- Vizsgáló ágy
- CT
- Adatgyűjtő számítógép
- Képfeldolgozó munkaállomás
- Klinikai szoftverek
- Egyebek, telepítés, szerviz
Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SPECT/CT berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet, 1222 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db SPECT/CT berendezés beszerzése.
1.1. SPECT
Detektorok száma: min. 2.
Látómező mérete: 520 x 370 mm
Foto-elektronsokszorozók száma detektoronként: min. 59 db
Kombinált izotópdiagnosztika lehetősége legalább két izotóppal
1.2 SPECT NEMA paraméterek
Belső helyi felbontás CFOV FWHM: max.4 mm
Belső helyi felbontás CFOV FWTM: max.8 mm
Belső helyi energia felbontás UFOV FWHM (TC-99m 20 kcps): max.10
Uniformitás CFOV differenciál: max. 2,6 %
Uniformitás UFOV integrál: max. 4 %
1.3 SPECT állvány
Állvány alagút átmérő: min. 700 mm
Kollimátor csere módja: manuális vagy fél automatikus, vagy automatikus
Automatikus valós idejű testkontúr követés
AT-nek meg kell adnia a SPECT CT készülék összsúlyát (Állvány + paciens ágy + kollimátorok).
EKG kapuzó egység megléte szükséges.
1.4 Vizsgáló ágy
SPECT, CT, egésztest, planáris vizsgálatokhoz alkalmas ágy
Max scan hossz: min. 1900 mm
Ágy teherbírása: min. 180 kg
Ágy szélessége: min. 350 mm
1.5 CT adatok
CT egyidejűleg begyűjtött szeletek száma /egy körülfordulás: min. 16
A CT-nek low-dose üzemmódra, és dózismodulációs üzemmódra képesnek kell lennie
Scan látómező: min. 500 mm
Scan idő egy körülfordulásnál: min. 0,5 s
CT dózis CTDI100 értéke a test felületén mérve 120 kVp-n: max.10mGY/100mAs.
1.6 Adatgyűjtő számítógép
Grafikus felhasználói felülettel rendelkező multi user/ multi tasking számítógép: 1 db
Merevlemez kapacitás (a számítógépbe integráltan): min. 1500 GB
Adatgyűjtő, felhasználói, vezérlő szoftver SPECT, CT-hez
EKG vezérelt mérési eljárás
Színes TFT monitor: min 24”
1.7 Képfeldolgozó munkaállomás
Kiértékelő munkaállomás planár, egésztest, SPECT, CT kiértékeléséhez: 2 db
Merevlemez kapacitás (a munkaállomásba integráltan): min. 10 TB
Klinikai kiértékelő szoftver planár, egésztest, SPECT, CT-hez, 3D megjelenítés is.
1.8 Klinikai szoftverek
Rekonstrukciós eljárások: FBP, Iterativ, OSEM, MLM, Resolution recivery
Vese vizsgálat: Renográfia, Statikus vese, GFR, Clearance, Perfúzió, Relatív és abszolút funkció, Vese mélység meghatározás
Csont vizsgálat: Egésztest, statikus felvételek, Perfúzió és vérfázis analízis 3 fázisú felvételeknél, ROI alapú összehasonlítás, Sacroiliac index, Egésztest SPECT, CT
Neurológiai vizsgálat: Chang elnyelési korrekció, Szegmentált CBF analizis
Planár kiértékelő szoftver
CT diagnosztikai szoftver
ROI kezelés, görbék generálása
1.9 Egyebek
SW update a SPECT-CT-hez, munkaállomáshoz a garanciális idő alatt.
Az ajánlattevő feladata továbbá az Országos Atomenergia Hivatal által jóváhagyott: Telepítési Engedély és Működési Engedély beszerzése
A berendezésnek rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel: CE 1011 bizonyítvány, típusengedély, funkcionális és biztonsági szempontból feleljen meg az orvosi gépekre vonatkozó EU és Magyar Szabványnak: ISO 13485, EN ISO 14971, EN IEC 60601-1, EN IEC 60901-1-2, MSZ 62-2: 2017 Ionizáló sugárzás elleni védelem, MSZ 824: 2017 Sugárzáselleni védelem orvosi és állatorvosi munkahelyeken
1.10 Telepítés
Telepítés az ajánlattevőnek kötelessége, az alapár tartalmazza.
A telepítéshez szükséges statikai vizsgálat, sugárvédelmi tervezés, megvalósítás, valamint átépítési munkálatokat és ezek költségét az ajánlattevő ajánlati árának tartalmaznia kell.
Az ajánlattevőnek telepítési rajzot kell benyújtania az elrendezésre vonatkozóan
Ajánlattevőnek ajánlata részeként meg kell adnia a szükséges klíma berendezés kialakítási módját, valamint a klíma berendezés leírását és a klíma berendezés teljesítményfelvételét.
1.11 Szerviz
Üzembe helyezést követő garancia idő: min 36 hó
A hiba bejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt max. idő: max. 24 óra
A készülék alkatrészellátását min. 10 évre garantálnia kell Ajánlattevőnek.
Karbantartások, kalibrálások évenkénti gyakorisága: min. 4 alkalom/év
A megajánlott berendezésnek alkalmasnak kell lennie távszervizre.
1.12 Garancia idő alatt:
A kiszállás, karbantartás ingyenes
Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A 2 db SPECT detektorszám feletti többlet detektor szám (vagy 0 db, vagy 1 db) 15
2 3. Foto-elektronsokszorozók száma detektoronként (min. 59 db, max. 95 db) 8
3 4. CT dózis CTDI100 értéke a test felületén mérve 120 kVp-n (min. 4 mGy/100 mAs, max. 10 mGy/100 mAs) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 104
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett teljesítési határidő a következőképpen értendő: Eladó az eszközt a szerződés hatálybalépésétől számított naptári 90 naptári napon belül köteles a teljesítési helyre leszállítani, majd azt 14 naptári napon belül telepíteni, üzembe helyezni, és próbaüzemét elvégezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó. A megkövetelt igazolási mód részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
VI.4.3) pont folytatása:
25) Ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzési igény összetett, további részekre bontása nem lehetséges figyelemmel az alábbiakra. Ajánlatkérő összesen 1 darab SPECT/CT berendezést kíván beszerezni, a beszerzendő mennyiség így természeténél fogva nem teszi lehetővé önmagában sem a részajánlattételt. A beszerzendő 1 darab további részegységekre nem bontható, mivel komplex egységet képez, melyet egyben kell egy Ajánlattevőnek leszállítani. A berendezés telepítéséhez kapcsolódó feladatok szervesen kapcsolódnak a megajánlott berendezéshez, ennek okán Ajánlatkérő előre nem tudja definiálja a telepítéssel járó valamennyi specialitást, tehát a telepítéssel járó valamennyi feladat elvégzését és engedélyezését kizárólag az az ajánlattevő tudja ellátni, aki megajánlja magát a berendezést. Ennek okán műszakilag nem megoldható, hogy a telepítéssel járó feladatokat egy külön ajánlattevő végezze el. A fentiek okán elmondható, hogy ez a beszerzés egy komplex egészet alkot a berendezés leszállításával és telepítésével együtt, ezért Ajánlatkérő nem tudja biztosítani a részajánlattételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, figyelembe véve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pontját, az alábbiak szerint:
M/1:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés alapján gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE 1011 megfelelőségi bizonyítvány, és a típusengedély másolati példányát.
M/2:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania azon dokumentumokat, melyek igazolják, hogy az Ajánlattevő által megajánlott berendezés megfelel az alábbi szabványoknak: EN IEC 60601-1, EN IEC 60901-1-2, MSZ 62-2: 2017 Ionizáló sugárzás elleni védelem, MSZ 824: 2017 Sugárzáselleni védelem orvosi és állatorvosi munkahelyeken.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a berendezés nem rendelkezik a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE 1011 megfelelőségi bizonyítvánnyal, illetve típusengedéllyel.
M/2:
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a berendezés nem felel meg az orvosi gépekre vonatkozó alábbi EU és Magyar Szabványoknak:
- EN IEC 60601-1
- EN IEC 60901-1-2
- MSZ 62-2: 2017 Ionizáló sugárzás elleni védelem
- MSZ 824:2017 Sugárzáselleni védelem orvosi és állatorvosi munkahelyeken
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg: nincs
Számlázás: egy darab számla a teljes szerződéses ellenértéknek megfelelő összegben
Késedelmi kötbér: az Eladónak felróható késedelem esetében minden megkezdett késedelmes nap után a teljes nettó ellenérték 1%-a, max. 20%.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés nem teljesül olyan okból, amiért Eladó felelős, mértéke: a teljes nettó ellenérték 25%-a.
Kötbér jótállási időszak alatti hibaelhárítás késedelmes megkezdésének esetére: a helyszíni hibaelhárítás megkezdésére rendelkezésre álló Türelmi idő olyan okból bekövetkező túllépése esetén, melyért Eladó felelős, mértéke: minden megkezdett órára a teljes nettó ellenérték 0,01%-a, max. 5%.
A szerződés teljesítéséve kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése. Pénznem: HUF.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor ATnek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)
6) AK a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás külön jogszabály szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra.
7) Értékelés valamennyi rész esetében: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: pontozás, 3. és 4. értékelési részszempont: arányosítás. Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.
8) A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlatot, valamennyi műszaki jellemzőre a minimumkövetelmények figyelembe vételével a megadott mértékegységben megadva, vagy a szövegesen meghatározott minimumkövetelmények esetében szöveges formában kell az ajánlatot megadni. Az Ajánlattevő által megajánlott berendezésnek mindenben meg kell felelnie az Ajánlatkérő által előírt minimumkövetelményeknek. E körben Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek szakmai ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott berendezés konkrét gyártó és típusmegjelölését, valamint a megajánlott berendezés származási helyét is.
A szakmai ajánlathoz kapcsolódóan Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell továbbá az elrendezésre vonatkozó telepítési rajzot is.
9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.
11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1, M/2 alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
Folyt. VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.3) pont folytatása:
15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.
16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.
17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
19) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
20) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
21) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
22) Tekintettel arra, hogy a besz. tárgya központosított – országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megb. indított közös közb. eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontófeltételt köti ki: Megrendelő szerződéses köt. kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó felt. vállal, hogy amennyiben a besz. tárgyára vonatkozóan a közp. közbeszerzési rendszerben, összevont közbesz. eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a közp. közös vagy összevont közbesz. rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
23) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
24) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele az ISO 13485 és az EN ISO 14971, vagy azzal egyenértékű szabványok szerinti minőségbiztosításai rendszer alkalmazását bizonyító érvényes tanúsítványok megléte, melyeknek másolati példányát nyertes AT-nek AK rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb a szerződéskötésig. A szabványoknak való megfelelés igazolásának elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Folyt. III.1.2) pont első bekezdés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák