Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13483/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Baja Város Önkormányzat
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALISCA BAU Építőipari Zrt.;Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Baja Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK00541
Postai cím: Szentháromság tér 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bruzlai Lili
Telefon: +36-79-527-143
E-mail: bruzlai.lilidr@bajavaros.hu
Fax: +36-79-527-197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajaionkormanyzat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajavaros.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Kerékpárút kiépítése Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakaszán (Dózsa György úton) a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerint”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Kerékpárút kiépítése Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakaszán (Dózsa György úton) a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerint”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakasz (Dózsa György út)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kerékpárút kiépítése Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakaszán (Dózsa György úton) a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerint.
CPV: 45233162-2 Kerékpárút építése
A tervezett kerékpárút Dózsa György út 269. sz. ingatlantól a Dózsa György út és Kaszás utcai kereszteződés kerékpárút csatlakozásáig tart azzal, hogy a Dózsa György út 269. sz. ingatlan, buszfordulónál a kerékpáros és gyalogos forgalom átvezetése szintén szükséges az 51. sz. főút nyugati oldalára.
Az Indikatív tervdokumentációban (V. kötet) foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő Vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (III. kötet) és a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra figyelemmel, azok előírásainak eleget téve - eltérhet.
A teljes mennyiséget és a részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció II-V. kötetei tartalmazzák, melyek az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 145 - 356130

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés kerékpárút kiépítésére Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakaszán (Dózsa György úton) a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében FI
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 74 528 070
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74 591 415
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
E-mail: soltut@soltut.hu
Telefon: +36 78 486 846
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 195752364 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A hónapokban megadott teljesítési határidő számítása kapcsán Feleknek különös tekintettel kell lenniük a Kbt. 48. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás alapján szükséges határidőmódosítást Felek nem tudják egész számmal megadott hónapokban megállapítani, a teljesítési határidő számítását a szerződésmódosítást követően naptári napokban végzik, ezáltal is szem előtt tartva a minél átláthatóbb és pontosabb elszámolást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakasz (Dózsa György út)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kerékpárút kiépítése Baja, 51. sz. főút 156+000-158+530 km szelvények közötti szakaszán (Dózsa György úton) a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerint.
CPV: 45233162-2 Kerékpárút építése
A tervezett kerékpárút Dózsa György út 269. sz. ingatlantól a Dózsa György út és Kaszás utcai kereszteződés kerékpárút csatlakozásáig tart azzal, hogy a Dózsa György út 269. sz. ingatlan, buszfordulónál a kerékpáros és gyalogos forgalom átvezetése szintén szükséges az 51. sz. főút nyugati oldalára.
Az Indikatív tervdokumentációban (V. kötet) foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő Vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (III. kötet) és a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra figyelemmel, azok előírásainak eleget téve - eltérhet.
A teljes mennyiséget és a részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció II-V. kötetei tartalmazzák, melyek az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/19 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 225114138
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
E-mail: soltut@soltut.hu
Telefon: +36 78 486 846
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5320
Ország: HU
E-mail: soltut@soltut.hu
Telefon: +36 78 486 846
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítás időpontja: 2020. július 13.
2.1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 195.752.364 forint, azaz Százkilencvenötmillió-hétszázötvenkétezer-háromszázhatvannégy forint, amely megegyezik az Egyösszegű Ajánlati Árral, és a Szerződés Elfogadott Végösszegével, mivel a Szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.”

Felek az alapszerződés fentiekben idézett 3.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 225.114.138 forint, azaz kettőszázhuszonötmillió-száztizennégyezer-százharmincnyolc forint, amely megegyezik az Egyösszegű Ajánlati Árral, és a Szerződés Elfogadott Végösszegével, mivel a Szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.”
2.2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését (a kiviteli tervek hiba- és hiánymentes átadását) a Szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül, a megvalósítását (kivitelezést) a Szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónapon belül köteles teljesíteni azzal, hogy a 7 hónapos teljesítési határidő a kiviteli tervek valamint az új műszaki tartalom Közreműködő Szervezet általi elfogadásának illetve annak a támogatási szerződésben történő átvezetésének napjáig felfüggesztésre kerül. A határidő felfüggesztéséről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.”

Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését (a kiviteli tervek hiba- és hiánymentes átadását) a Szerződés hatálybalépésétől számított 93 naptári napon belül, a megvalósítását (kivitelezést) a Szerződés hatálybalépésétől számított 261 naptári napon belül köteles teljesíteni azzal, hogy a 261 naptári napos teljesítési határidő a kiviteli tervek valamint az új műszaki tartalom Közreműködő Szervezet általi elfogadásának illetve annak a támogatási szerződésben történő átvezetésének napjáig felfüggesztésre kerül. A határidő felfüggesztéséről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.”
2.3. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerinti átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje: a 4.1 pont szerinti 7 hónapos teljesítési határidőt megelőző 15. nap.”

Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.2. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerinti átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje: a 4.1 pont szerinti teljesítési határidőt megelőző 15. nap.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.6. Jelen szerződésmódosításban Felek a Vállalkozó (2) által 2020. május 22. napján kelt igénybejelentés alapján szükségessé vált műszaki tartalomváltozást, valamint az azzal közvetlenül összefüggő vállakozói díj és teljesítési határidő módosítását kívánják rögzíteni, mely módosítások a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alábbiak szerint felelnek meg:
cb) A szerződés általános jellege nem változik. Sem a pótmunkák műszaki tartalma, sem pedig az újonnan kijelölt teljesítési határidő nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők bevonását, illetve a módosítás az alapszerződés tárgyát változatlanul hagyja.
cc) A szerződésmódosítás eredményeként az alapszerződésben rögzített vállalkozói díj növekedésének mértéke 14,9994 %.
Folytatva a További információknál...
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 195 752 364 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 225 114 138 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben