Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13486/2020
CPV Kód:43323000-3
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Víztározó, kutak építése.
Hivatkozási szám: EKR000268462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Víztározó, kutak építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
További tárgyak:45255110-3
76410000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ezen munkarész két munkaterületet foglal magába a Park-2 ütemű projektből. Az egyik munkarész az öntözési feladatok ellátására szolgáló, térszint alatti öntözővíz tározó műtárgy, mely a Napozó réten kerülne elhelyezésre, közvetlenül a Zichy Mihály út mellett. A másik munkarész a Városligeti Szinház (SZI) épületének energia ellátásához szükséges 6 db talajvíz kút és hozzá tartozó csövezés kialakítása, mely a Nagyjátszótér és Sportpálya területen kerül kialakításra.
Öntözővíz tározó és csatlakozó vezetékek:
A Park ütemezett kiépítésénél az öntözési feladatok ellátásához ki kell építeni egy darab 300 m3-es hasznos térfogatú föld alatti vasbeton öntözővíz tározó medencét a hozzá tartozó nyomásfokozó szivattyúteleppel és komplett vezérléssel együtt. Az öntözővíz tározó műtárgyat csatlakoztatni kell meglévő, illetve más kivitelező által bekészített víz, szennyvíz, öntözővíz, erős- és gyenge-áramú közmű hálózatokhoz, majd a kiviteli munkák végeztével a szükséges beüzemeléseket is el kell végezni.

Talajvíz kút rendszer:
A Városligeti Színház energetikai ellátásához ki kell építeni 6 db, 15 méter talpmélységű talajvíz kutat, hozzá tartozó vízkormányzó aknát és szükséges KPE csővezetéki hálózatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09474 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Víztározó, kutak építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 295899996
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
További tárgyak:45255110-3
76410000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ezen munkarész két munkaterületet foglal magába a Park-2 ütemű projektből. Az egyik munkarész az öntözési feladatok ellátására szolgáló, térszint alatti öntözővíz tározó műtárgy, mely a Napozó réten kerülne elhelyezésre, közvetlenül a Zichy Mihály út mellett. A másik munkarész a Városligeti Szinház (SZI) épületének energia ellátásához szükséges 6 db talajvíz kút és hozzá tartozó csövezés kialakítása, mely a Nagyjátszótér és Sportpálya területen kerül kialakításra.
Öntözővíz tározó és csatlakozó vezetékek:
A Park ütemezett kiépítésénél az öntözési feladatok ellátásához ki kell építeni egy darab 300 m3-es hasznos térfogatú föld alatti vasbeton öntözővíz tározó medencét a hozzá tartozó nyomásfokozó szivattyúteleppel és komplett vezérléssel együtt. Az öntözővíz tározó műtárgyat csatlakoztatni kell meglévő, illetve más kivitelező által bekészített víz, szennyvíz, öntözővíz, erős- és gyenge-áramú közmű hálózatokhoz, majd a kiviteli munkák végeztével a szükséges beüzemeléseket is el kell végezni.

Talajvíz kút rendszer:
A Városligeti Színház energetikai ellátásához ki kell építeni 6 db, 15 méter talpmélységű talajvíz kutat, hozzá tartozó vízkormányzó aknát és szükséges KPE csővezetéki hálózatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299669891
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL) www.sade.hu
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozói Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Vállalkozói Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege
nettó 299.669.891,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencmilló-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázkilencvenegy Forint,
amely áll:
4.2.2.1 a 4.1.1. (i.) feladat Vállalkozói Díjából, amely:
nettó 210.967.319,- Ft, azaz kettőszáztízmillió-kilencszázhatvanhétezer-háromszáztizenkilenc Forint,
4.2.2.2 a 4.1.1. (ii) feladat Vállalkozói Díjából, amely:
nettó 88.702.572,- Ft, azaz nyolcvannyolcmillió-hétszázkettőezer-ötszázhetvenkettő Forint.”
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.3.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.3.1.2 Végteljesítési Határidő: 2019. október 31.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzése tett indokolttá, úgy mint:
- Új VK-2 kút fúrása és szükséges munkálatai
- Közművilágítási kábel kiváltási többlet a tározó építéshez
Elmaradó tételek:
Tározó beléptető rendszere
Szennyvíz mennyiség mérő
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 295899996 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 299669891 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben