Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13487/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Görgey Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000438582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében „A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08130 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Folyt.: VI.3.4.) pontnak: 26. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 27. Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
27. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
28. Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a még le nem hívott támogatás az Önkormányzat számláján jóváírásra, a támogatási szerződésben szereplő költségvetési sorok közötti átcsoportosítás támogató által elfogadásra kerül, és/vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegzi, és mindezekről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt tájékoztatja.
Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Az eljárás megindítására a Kbt. 53. §. (5) bekezdése alapján kerül sor.
29. Az építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó. A teljesítésnél Nyertes ajánlattevőnek figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a szóban forgó építési munkálatokat előre meghatározott napokon teljesítheti jelen helyszínen. Ezen napok bővebb kifejtése a Közbeszerzési Dokumentációban található.
30. A Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően a munkaterület átadása előtt organizációs tervet kell benyújtania, amelyet Megrendelőnek el kell fogadnia.
31. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
32. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
33. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
34. Ajánlatkérő előírja, hogy a 114/A. § (1) bekezdést alkalmazza jelen eljárásban.
Helyesen:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Folyt.: VI.3.4.) pontnak: 26. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 27. Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
27. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
28. Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a még le nem hívott támogatás az Önkormányzat számláján jóváírásra, a támogatási szerződésben szereplő költségvetési sorok közötti átcsoportosítás támogató által elfogadásra kerül, és/vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegzi, és mindezekről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt tájékoztatja.
Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Az eljárás megindítására a Kbt. 53. §. (5) bekezdése alapján kerül sor.
29. Az építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok élő üzem mellett valósulnak meg.
30. A Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően a munkaterület átadása előtt organizációs tervet kell benyújtania, amelyet Megrendelőnek el kell fogadnia.
31. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
32. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
33. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
34. Ajánlatkérő előírja, hogy a 114/A. § (1) bekezdést alkalmazza jelen eljárásban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/07/28
Helyesen:
2020/08/10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény következő pontjai módosulnak: IV.2.2), IV.2.5), IV.2.6), VI.3.4).
Az eljárást megindító felhívás módosításával egyidőben módosításra, kiegészítésre került a Közbeszerzési dokumentumok, a Közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció, konszigációk, műszaki leírás, árazatlan költségvetés és helyszínrajz.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben