Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13488/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 1., 448/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KRONELL Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000339142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45110000-1
45261410-1
45300000-0
45310000-3
45311200-2
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45432130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 1., 448/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyatád Város Önkormányzata részére „A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon” című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó építési, kivitelezési feladatok ellátása
A projekt keretében megvalósításra kerül a Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése, amelynek eredményeként csökken az épület energiafelhasználási költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása. A fejlesztéssel kivitelezésre kerül az épület külső határoló szerkezeteinek (szigetelés, nyílászáró csere), továbbá a fűtési és világítási rendszer korszerűsítése, illetve napelemes rendszer telepítése.

Felújítandó épület összes hasznos alapterülete: 1266 m2
Homlokzati hőszigetelés: 732 m2
Homlokzati lábazat hőszigetelés: 124 m2
Tető csapadékvíz elleni szigetelés: 680 m2
Hőszigetelt új homlokzati nyílászáró: 81 db

A TOP forrásból elszámolható munkálatok:
 a homlokzati nyílászárók cseréje
 az épület homlokzati hőszigetelése, lapostető hő- és vízszigetelése
 a fűtési rendszer korszerűsítése
 világítási rendszer korszerűsítése
 napelemes rendszer telepítése lapostetőre
 projektarányos akadálymentesítés
A TOP forrásból nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
 épület belső festése
 épület padlóburkolatának felújítása
 belső átalakítások (pénztár, teakonyha kialakítása)
 csapadékvíz elvezető rendszer cseréje
 vizesblokk felújítások
 akadálymentesítéshez kapcsolódó költségek
Az építési tevékenységet meghatározó tételes paramétereket lásd az árazatlan költségvetésben és a tervdokumentációban.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23950 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: kronellkft@gmail.com
Telefon: +36 303516401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151707722
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45110000-1
45261410-1
45300000-0
45310000-3
45311200-2
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45432130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 1., 448/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyatád Város Önkormányzata részére „A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon” című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó építési, kivitelezési feladatok ellátása
A projekt keretében megvalósításra kerül a Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése, amelynek eredményeként csökken az épület energiafelhasználási költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása. A fejlesztéssel kivitelezésre kerül az épület külső határoló szerkezeteinek (szigetelés, nyílászáró csere), továbbá a fűtési és világítási rendszer korszerűsítése, illetve napelemes rendszer telepítése.

Felújítandó épület összes hasznos alapterülete: 1266 m2
Homlokzati hőszigetelés: 732 m2
Homlokzati lábazat hőszigetelés: 124 m2
Tető csapadékvíz elleni szigetelés: 680 m2
Hőszigetelt új homlokzati nyílászáró: 81 db

A TOP forrásból elszámolható munkálatok:
 a homlokzati nyílászárók cseréje
 az épület homlokzati hőszigetelése, lapostető hő- és vízszigetelése
 a fűtési rendszer korszerűsítése
 világítási rendszer korszerűsítése
 napelemes rendszer telepítése lapostetőre
 projektarányos akadálymentesítés
A TOP forrásból nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
 épület belső festése
 épület padlóburkolatának felújítása
 belső átalakítások (pénztár, teakonyha kialakítása)
 csapadékvíz elvezető rendszer cseréje
 vizesblokk felújítások
 akadálymentesítéshez kapcsolódó költségek
Az építési tevékenységet meghatározó tételes paramétereket lásd az árazatlan költségvetésben és a tervdokumentációban.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 170000064
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: kronellkft@gmail.com
Telefon: +36 303516401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4.1. Felek rögzítik, hogy a pótmunka szükségességének indoklását a jelen okirat 1. számú melléklete, a pótmunka költségvetését a jelen okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
4.2. A Szerződés 3.1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A TOP forrásból nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
 épület belső festése,
 épület padlóburkolatának helyreállítása, felújítása,
 belső átalakítások (pénztár, teakonyha és lépcső alatti tároló kialakítása),
 csapadékvíz elvezető rendszer cseréje
 vizesblokkok felújítása, új víz- és szennyvíz rendszer kiépítése,
 belső nyílászárók felújítása,
 villamoshálózat korszerűsítése,
 I. emeleten belső telefonhálózat kiépítése,
 akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák,
 parkoló részleges felújítása.”
4.3. A Szerződés 1. pontjának utolsó előtti bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi – számszerűsíthető és az ajánlat felolvasólapján megadott adatok - szerint vállalja:
1. Nettó ajánlati ár összesen (170 000 064 HUF) (az ajánlati ár részletezése a jelen szerződés 4. pontja szerint)
(…)”

4.4. A Szerződés 4.1. c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A TOP forrásból nem elszámolható, Megrendelő saját költségvetésének saját forrásából finanszírozott, további munkák, pótmunkák költségei:
Nettó ár 18.292.342,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-kettőszázkilencvenkettőezer-háromszáznegyvenkettő Forint.
ÁFA (27%) 4.938.932,- Ft, azaz Négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kilencszázharminkettő Forint.
Bruttó ár 23.231.274,- Ft, azaz Huszonhárommillió-kettőszázharmincegyezer-kétszázhetvennégy Forint.
4.5. A Szerződés 4.1. pontja kiegészül 4.1. d) ponttal az alábbiak szerint:
„A TOP forrásból elszámolható és nem elszámolható tételek (4.1.a) + 4.1.b) pont + 4.1.c)) pont összesen:
Nettó ár 170.000.064,- Ft, azaz Százhetvenmillió-hatvannégy Forint.
ÁFA (27%) 45.900.017,- Ft, azaz Negyvenötmillió-kilencszázezer-tizenhét Forint
Bruttó ár 215.900.081,- Ft, azaz Kétszáztizenötmillió-kilencszázezer-nyolcvanegy Forint.

4.6. A Szerződés 9.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására legkésőbb a Vállalkozási Szerződés megkötésének napján a kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű, ami 8 500 003,- Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer-három forint, teljesítési biztosítékot („Teljesítési Biztosíték”) köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a vállalkozási Szerződés megkötésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell rendelkezésre állnia.”
4.7. A Szerződés 9.2. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármely formában biztosítható a Vállalkozó választása szerint. A Szerződő Felek az előző pontban foglaltak szerint rögzítik, hogy a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot 8 500 003,- Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer-három forint összegű pénzösszeg befizetésével/ garancia vagy készfizető kezesség /biztosítási kötelezvény biztosításával teljesíti. A biztosítéknyújtással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Készpénzzel történő biztosítékteljesítés esetén a Megrendelő, az óvadékba adott pénzösszeg után Vállalkozó számára kamatot nem fizet.”
(Folytatás a VII.1) További információk pontban.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. A teljesítés megkezdését követően Megrendelő további munkák elvégzését rendelte meg Vállalkozótól, amely tételekkel a műszaki tartalom kiegészül.
2.2. A további munkák megrendelésének indoka a jelen szerződés 1.sz mellékletét képező dokumentumban részletezettek szerint, a kivitelezés során az addig eltakart szerkezeti részek megbontása után vált láthatóvá és felmérhetővé az épület megbontott szerkezeti elemeinek a tényleges állapota. Ennek értelmében a Felek a jelen szerződés 2.sz mellékletében foglalt építési munkálatok elvégzésében állapodtak meg.
Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) – (3) és (6) bekezdésében állapítják meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 151707722 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 170000064 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
4.8. A Szerződés 9.7. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a Szerződés szerinti jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására a jelen Vállalkozási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a jótállási kötelezettség kezdetének a napjáig történő teljesítéssel a kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati ár 5 %-a, ami 8 500 003,- Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer-három forint összegre szóló jólteljesítési biztosítékot („Jólteljesítési Biztosíték”) bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A Jólteljesítési Biztosítékra a Teljesítési Biztosíték szabályai az irányadóak.”
4.9. A Szerződés 12.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a teljesítés során az TOP forrásból elszámolható és nem elszámolható részek vonatkozásában egymástól elkülönülő, három részszámlát és egy végszámlát jogosult kibocsátani. A részszámlák és a végszámla kibocsátása az alábbiak szerint történik:
1. részszámla kiállítása a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzített tételekhez kapcsolódó tevékenységek 25 %-os készültségnél,
2. részszámla kiállítása a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzített tételekhez kapcsolódó tevékenységek 50 %-os készültségnél,
3. részszámla kiállítása a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzített tételekhez kapcsolódó tevékenységek 75 %-os készültségnél,
A végszámlát a Szerződés 4.1.a), 4.1.b), valamint 4.1.c) pontjában rögzített tételekhez kapcsolódó tevékenységek 100 %-os készültéségnél bocsájthat ki és az értéke a nettó vállalási ár fennmaradó részének (4.1.a), 4.1.b) tételek esetén fennmaradó 25%) és a pótmunka (4.1.c) tétel esetén 100%) értékének összege lehet. A munkálatok elvégzésének tervezett ütemezését, továbbá a kapcsolódó tervezett pénzügyi ütemezést jelen szerződés mellékletét képező bázisütemterv-tervezet tartalmazza, amelyet a Felek a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanapon belül aktualizálnak és véglegesítenek.

A Szerződés 4.1.a), 4.1.b), valamint a 4.1.c) pontjában rögzített tételek külön számla keretében kerülnek kiállításra. A számlázás rendje – előleg igényléges esetén – az előlegszámlával változhat.”
4.10. A Szerződés 12.9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Részszámla:
A Beruházás tárgyát képező munkálatok esetén a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzítettek 25-50-75-100 %-ának elvégzése esetén Vállalkozó jogosult részszámla („Részszámla”) kiállítására és benyújtására, amelynek összege a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzített Díj nettó + Áfa, azaz bruttó összegének 25 %-a.
A Vállalkozó a fentiek szerint a Szerződés 4.1.a), valamint a 4.1.b) pontjában rögzített részek vonatkozásában három-három részszámla benyújtására jogosult 25 % készültségi fokonként.”
4.11. A Szerződés 12.12. pontjának a második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Beruházás tárgyát képező munkálatok 100 %-ának elvégzése esetén Vállalkozó jogosult végszámla („Végszámla”) kiállítására és benyújtására a nettó vállalási ár fennmaradó részének (4.1.a), 4.1.b) tételek esetén fennmaradó 25%) és a pótmunka (4.1.c) tétel esetén 100%) értékének összege tekintetében (nettó + Áfa, azaz bruttó összege) .”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben