Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13491/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HM II. 1135 Budapest, Lehel u. 35-37. HRSZ: 28001/1;Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 6000 Kecskemét, Reptéri út 4. HRSZ: 0425;Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis 5008 Szolnok, Kilián György út 1. HRSZ: 0785/1;Nagysándor József Laktanya 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 3. HRSZ: 1951
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Péter Zoltán
Telefon: +36 303430873
E-mail: horvath.peter@hm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NFSI - HM energetikai korszerűsítés - 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000104562020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „A Honvédelmi Minisztérium épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében energetikai korszerűsítésre– 4 részben
Valamennyi rész II.2.4) pontjára irányadó:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „A Honvédelmi Minisztérium épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00001 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HM II. 1135 Budapest, Lehel u. 35-37. HRSZ: 28001/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt a Budapest, MH Támogató dandár (HM II. objektum) A., B., C., valamint az I-II-III 1135 Budapest, Lehel u 35-37. Hrsz.: 28001/1 épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, nyílászáró szerkezetek, valamint fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Szükséges kialakítani az épület esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Továbbá telepítésre kell kerülnie napkollektoros rendszernek is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
I-II-III. épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 1839 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati és lábazati, koszorú hőszigetelési rendszer kialakítása 8490 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 3821 m2
Épületgépészeti rendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
VRF rendszer 3 db (Változtatható hűtőközeg-áramlással működő központi klímaberendezés vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
Lapradiátor beépítése 972 db

A-B-C épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 4401 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati és lábazati, koszorú hőszigetelési rendszer kialakítása 3781 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 2302 m2
Épületgépészeti rendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
VRF rendszer 2 db (Változtatható hűtőközeg-áramlással működő központi klímaberendezés vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
Lapradiátor beépítése 292 db
Egységes Központosított Energetikai Felügyeleti Rendszer 1db
Légkezelő rendszer kiépítése 1 db
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervek felülvizsgálata, aktualizálása, szolgáltatói, szakhatósági engedélyek beszerzése, megújítása. (Távhőszolgáltatói hozzájárulás megszerzése)
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, tájékoztató jelleggel. a részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Homlokzati szigetelés összesen: 11525 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4. Az M.2.1.alk.köv-re bemutatott SZEn felüli SZEk száma,akik építészmérn v azzal egyenértékű végz-el és épületenerg-i felújítás és/v építés során projekt-és/v építésvez-i gyak-al rend-nek(min0fő,max3fő) 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap,max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

II.2.1)
Elnevezés: Kecskemét
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 6000 Kecskemét, Reptéri út 4. HRSZ: 0425
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal - Kecskemét 0425 HRSZ; Petőfi Sándor Laktanya - 6000 Kecskemét, Reptéri út 4. – 13, 14, 31, 38, 67, 101, 105 épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak. Továbbá telepítésre kell kerülnie napkollektoros rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati szigetelés összesen: 5238,5 m2
13.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 289,43 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető vízszigetelése 85 m2
Lapostető hőszigetelése 953 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1218,5 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 76 db
14.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 259,55 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető vízszigetelése: 656 m2
Lapostető hőszigetelése: 656 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 926 m2
Hőhidak hőszigetelése; hőhídmentes csatlakozások kialakítása: 303,5 m2
Alulról hűlő födém hőszigetelése: 18 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 73 db
31.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 393,93 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető vízszigetelése: 0 m2
Lapostető hőszigetelése: 923 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1414 m2
Hőhidak hőszigetelése; hőhídmentes csatlakozások kialakítása: 11 m2
Alulról hűlő födém hőszigetelése: 268 m2
Pincefal hőszigetelése: 256 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 114 db
38.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 524 m2
Könnyűszerkezetes szendvicspanelek térlefedés/térelhatárolás (csomópont kialakításokkal kompletten): 4520 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal:
Pincefal hőszigetelése: 403,5 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 343 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 94 db
67.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 58,55 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Laposető vízszigetelése: 352,5 m2
Lapostető hőszigetelése: 323 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 43,5 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 493,5 m2
Hőhidak hőszigetelése; hőhídmentes csatlakozások kialakítása: 58 m2
Alulról hűlő födém hőszigetelése: 14,7 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázellátás szerelési munkák, VIESSMANN VITODENS 100-W B1HA kondenzációs kazán, VIESSMANN 125/80 koax szerelt kémény – 1 db, vagy ezzel műszakilag egyenértékű kazán és hozzá tartozó füstgáz elvezető berendezés
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 39 db
101.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 163,9 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető vízszigetelése: 1252 m2
Lapostető hőszigetelése: 1252 m2
Könnyűszerkezetes szendvicspanelek térlefedés/térelhatárolás (csomópont kialakításokkal kompletten): 94 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 927 m2
Pincefal hőszigetelése: 63 m2
Hőhidak hőszigetelése; hőhídmentes csatlakozások kialakítása: 280 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 52 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 41 db

105.számú épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 216,6 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető vízszigetelése: 552 m2
Lapostető hőszigetelése: 552 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 638,7 m2
Hőhidak hőszigetelése; hőhídmentes csatlakozások kialakítása: 20,5 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 59 db
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A Nyertes Ajánlattevő feladata a tervek felülvizsgálata aktualizálása, szolgáltatói, szakhatósági engedélyek beszerzése, megújítása. (Gáztervek engedélyeztetése a helyi gázszolgáltatónál)
Homlokzati szigetelés összesen: 5238,5 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4. Az M.2.1.alk.köv-re bemutatott SZEn felüli SZEk száma,akik építészmérn v azzal egyenértékű végz-el és épületenerg-i felújítás és/v építés során projekt-és/v építésvez-i gyak-al rend-nek(min0fő,max3fő) 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap,max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

II.2.1)
Elnevezés: Szolnok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis 5008 Szolnok, Kilián György út 1. HRSZ: 0785/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt a HM VGH– Szolnok 0785/1HRSZ; Ittebei Kiss József Laktanya-5000 Szolnok,Kilián út1.–2/3, 2/7, 2/31, 2/37, 2/71, 2/72, 2/79, 2/82, 2/120 jelű épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energ. korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Továbbá beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.
Az épületenerg. felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati szigetelés összesen: Szolnok 12383m2
2/3. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 207,2 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 550 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1261 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 89 db
2/7. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 429 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1824 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 850 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 117 db
2/31. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 689 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 1800 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1923 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 98 db
2/37. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 183,8 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 485 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal:785m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 72 db
2/71. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 433 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1752 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 850 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 117 db
2/72. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 141,7 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 610 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 729 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 54 db
2/79. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 242,4 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 850 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 2036 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db
2/82. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 1165,5 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 1210 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 2354 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 183 db
2/120. jelű épület:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje: 208,4 m2
Tető utólagos szigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő- / vízszigetelése: 754 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 773 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Épület hőközpont gépészeti- és elektromos felújítása 1 klt
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 74 db
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A Nyertes Ajánlattevő feladata a tervek felülvizsgálata aktualizálása, szolgáltatói szakhatósági hozzájárulások beszerzése, megújítása. (építész tervek, gépész tervek felülvizsgálata)
Homlokzati szigetelés összesen: Szolnok 12383 m2
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, a részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4. Az M.2.1.alk.köv-re bemutatott SZEn felüli SZEk száma,akik építészmérn v azzal egyenértékű végz-el és épületenerg-i felújítás és/v építés során projekt-és/v építésvez-i gyak-al rend-nek(min0fő,max3fő) 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap,max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Nagysándor József Laktanya 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 3. HRSZ: 1951
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt a Honvédelmi Minisztérium Nagy Sándor József Laktanya 3901/2 HRSZ; 8000 Székesfehérvár Zámolyi út 2-4. 1., 2. és 20. számú épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Továbbá beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak, termosztatikus szabályozó szeleppel ellátva.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
1.sz. épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 494 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti kőzetgyapot tűzvédelmi sávokkal 588 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 142,5 m2
Épületgépészeti rendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Elektromos konvektor 4 db
VRF gépészeti rendszer 1 db (Változtatható hűtőközeg-áramlással működő központi klímaberendezés vagy ezzel műszakilag egyenértékű)berendezés szerelése
2.sz. épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 1263 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti kőzetgyapot tűzvédelmi sávokkal 1116,41 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 322,89 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=93.8kW, 2 db
1000 literes indirekt tároló egy fűtőcsőspirál - álló kivitelű, 3 db Strangszabályzás, Acéllemez lapradiátor 104 db és termoszelep csere 104 db

20.sz. épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 575,25 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti kőzetgyapot tűzvédelmi sávokkal 784,4 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 198,44 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel, Qn=42,2 kW
A Nyertes Ajánlattevő feladata a tervek felülvizsgálata aktualizálása, szolgáltatói szakhatósági engedélyek beszerzése, megújítása. (Gáztervek engedélyeztetése a helyi gázszolgáltatónál)
Homlokzati szigetelés összesen: Székesfehérvár 2297,1 m2
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel a részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4. Az M.2.1.alk.köv-re bemutatott SZEn felüli SZEk száma,akik építészmérn v azzal egyenértékű végz-el és épületenerg-i felújítás és/v építés során projekt-és/v építésvez-i gyak-al rend-nek(min0fő,max3fő) 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap,max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi rész esetében:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.)II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni,hogy az adott gazdasági szereplő, nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. alá. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben(a továbbiakban: EKR) űrlapként kell kitölteni és benyújtani a Kbt. 41/A.§(5) bek.. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót,amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7)bek.,valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó.A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:SZ/1.Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően –AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben űrlapként kell kitölteni és benyújtani.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re., Folytatás a felhívás VI.4.3.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) részéről részletes információk megadását kéri az EEKD IV. részében. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben űrlapként kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Valamennyi rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az
1. rész esetében: 990.590.000,- Ft-ot
2. rész esetében: 540.000.000,- Ft-ot
3. rész esetében: 535.000.000,-Ft-ot
4. rész esetében: 177.000.000,-Ft-ot
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1 alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a P.2. alkalmassági követelmény esetében a benyújtani kívánt részek közül a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) részéről részletes információk megadását kéri az EEKD IV. részében. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben űrlapként kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) folyt:
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1.1. 8000 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1.2. 4500 m2 nyílászáró cseréje és/vagy új beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 4650 m2 lapostető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát
2. rész:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1.1. 3500 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1.2. 1400 m2 nyílászáró cseréje és/vagy új beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 5600 m2 lapostető hő-és vízszigetelése tárgyú referenciát
3. rész:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1. 9000 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M.1.2. 1700 m2 nyílászáró cseréje és/vagy új beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 4500 m2 lapostető hő-és vízszigetelése tárgyú referenciát
4. rész:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1. 1600 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M.1.2. 490 m2 nyílászáró cseréje és/vagy új beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 1700 m2 lapostető hő-és vízszigetelése tárgyú referenciát
AT valamennyi referencia követelményt (pl.: 1. rész; M1.1 9200 m2) több szerződéssel igazolhatja.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy felhasználható több részre is - adott esetben – ugyanaz a referencia, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a legnagyobb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelés.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére valamennyi rész esetében, ha nem mutat be
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek közötti átfedés megengedett. A részek közötti átfedés az M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek között megengedett. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Folyt.:III.1.3)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1és2 rész esetében:Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség:min.36 hónap. Jóteljesítési biztosíték: Kbt. 134.§(3)bek. alapján,a nettó VD 5%-a.AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2/16-2016-00001 sz. projekt forrásaiból.Támogatási intenzitás mértéke 100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.1-3. rész: 5 db rész-, 1db végszámla, 4. rész: 3 db rész-, 1db végszámla.Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31),Korm. r.Az aj.tétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. Tart.keret nem biztosított.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész esetében:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához,így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges[EKRr. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.
8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 1. rész esetében 800.000.000 HUF/év,valamint 400.000.000HUF/kár, a 2. rész esetében: 360.000.000 HUF/év,valamint 180.000.000 HUF/kár, a 3. rész esetében: 320.000.000 HUF/év,valamint 160.000.000 HUF/kár, a 4. rész esetében: 270.000.000 HUF/év,valamint 135.000.000 HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11. Mindennemű,az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal(pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(szerkeszthető xls (excel) formátumban is).
13. AK. az 1. rész esetében AF TED-en történő közzétételét követő 23-dik munkanapon 10:00 órakor a Budapest, Lehel u. 35-37 helyszínen; 2. rész esetében AF TED-en történő közzétételét követő 21-dik munkanapon 10:00 órakor kecskeméti helyszínen, 3. rész esetében AF TED-en történő közzétételét követő 22-dik munkanapon 10:00 órakor a szolnokihelyszínen, valamint a 4. rész esetében AF TED-en történő közzétételét követő 20-dik munkanapon 10:00 órakor a székesfehérvári helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Horváth Péter Zoltán mk. alezredes, tel.: 06/30-343-0873). Az érdeklődő gazdasági szereplő az AF TED-en történő közzétételét követő 5-dik munkanapig jelezheti a helyszíni bejáráso(ko)n való részvételi szándékát. További információk a közbeszerzési dokumentumban.
Folyt.: VI.4.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához valamennyi rész esetében:
SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
14. A Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
15. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.
16. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
17. Minden rész II.2.4) pontjára irányadó:
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
18. Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre.
19. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
20. 1. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
21. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal mint megrendelő köti meg.
22. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (lajstromszáma: 00875)
23. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
24. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
25. A teljesítési határidő vonatkozásában: a munkaterület átadása nem számít bele a teljesítés határidejébe, a műszaki átadás-átvételi eljárást pedig elegendő a teljesítési határidőben megkezdeni.
26. Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció egy részét az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák