Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13494/2020
CPV Kód:39531100-4
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szerv tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Hajnalka
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760472020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760472020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szerv tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kézi csomózású szőnyegek beszerzése (766/2020)
Hivatkozási szám: EKR000760472020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39531100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országház Nándorfehérvári termébe és annak előterébe, valamint a Pázmándy termébe 8 darab (269,276 m2), gyapjú, mintás, kézi csomózású szőnyeg készítése 100.000 csomó/m2 sűrűségben, 8 mm flórmagassággal, 6-os felvetésre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kézi csomózású szőnyegek beszerzése (766/2020.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39531100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Az Országház Nándorfehérvári termébe és annak előterébe, valamint a Pázmándy termébe 8 darab (269,276 m2), gyapjú, mintás, kézi csomózású szőnyeg készítése 100.000 csomó/m2 sűrűségben, 8 mm flórmagassággal, 6-os felvetésre az alábbiak szerint:
a) 1 darab, OH08_01 jelű, 8,0 x 12,265 m méretű, szőnyeg az Országház 08. termébe,
b) 1 darab, OH08_02 jelű, 1,29 x 2,05 m méretű, szőnyeg az Országház 08. termébe,
c) 1 darab, OH08_03 jelű, 1,29 x 0,91 m méretű, szőnyeg az Országház 08. termébe,
d) 1 darab, OH08A_01 jelű,1,29 x 6,05 m méretű, szőnyeg az Országház 08A. termébe,
e) 1 darab, OH08A_02 jelű, 2,9 x 3,6 m méretű, szőnyeg az Országház 08A. termébe,
f) 1 darab, OH08A_02 jelű, 2,9 x 3,6 m méretű, szőnyeg az Országház 08A. termébe,
g) 1 darab, OH11_01 jelű, 7,9 x 17,32 m méretű, szőnyeg az Országház 11. termébe,
h) 1 darab, OH11_02 jelű, 1,46 x 1,25 m méretű, szőnyeg az Országház 11. termébe.
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok:
a) a gyártandó szőnyegek műhelyrajzának elkészítése a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő méretnek megfelelően, és átadásuk a Ajánlatkérő részére,
b) az alapanyagok beszerzése,
c) az OH08_01 jelű és OH11_01 jelű szőnyegek vonatkozásában többlépcsős szín és fogásminta elkészítése szükséges, nagyszőnyegenként 3-3 db (összesen 6 db) egyenként 0,5 x 0,5 m méretben, a bordűrökből és a tükrökből vett minta alapján, még a végleges műhelyrajz elkészítése előtt.
d) az OH08_01 jelű és OH11_01 jelű nagyszőnyegek vonatkozásban 1-1 darab (összesen 2 db), egyenként 1,00 x 1,00 m-es méretű mintadarab elkészítése,
e) a szőnyegek gyártása a szerződés 1. számú mellékleteként csatolt műszaki leírásban foglalt előírásoknak megfelelően, a gyártás dokumentálása,
f) a szőnyegek gyártás közbeni bemutatása az Ajánlatkérő részére,
g) az elkészült szőnyegek helyszínre szállítása,
h) megvalósulási dokumentáció készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jólteljesítési biztosíték: a teljes nettó vállalkozási díj 1 %-a.
Előleg (legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a) igénylése esetén teljesítési biztosíték: a teljes nettó vállalkozási díj 2,5 %-a.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
1) Előzetes igazolás:
a. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, a közbeszerzési dokumentumok részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy ő maga nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
b. A Kr. 3. § (3) és (5) bek. alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
2) A Kr. 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a Kr. III. fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
a. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § vagy 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10. § gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges benyújtani.
b. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtani, amely szerint az ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
3) A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
4) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.
5) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én közzétett, "A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD), IV. szakasz „α” (alfa) pontjában adott nyilatkozat.
Az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő által benyújtandó igazolások:
M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának, (1a) bekezdés b) pontjának, 21/A. §-a és 22. § (1)–(2) bekezdéseinek megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb, a műszaki alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szállításainak ismertetése. Az igazolás(ok) minimális adattartalma:
− a szerződést teljesítő gazdasági szereplő megnevezése,
− a szerződést kötő másik fél megnevezése,
− a szállítás tárgyának és mennyiségének (m2) ismertetése olyan módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség megállapítható legyen,
− a teljesítés kezdő időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva),
− a teljesítés befejező időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva),
− nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérő a hat év alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2) A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján műszaki-technikai felszereltségének leírása: a szőnyegek elkészítéséhez szükséges szövőszék bemutatása, a szövőszékről készült fénykép és rövid műszaki leírás becsatolásával olyan módon, hogy a minimumkövetelménynek való megfelelősége megállapítható legyen.
M/3) A Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a beszerzendő szőnyegek szövéstechnikáját bemutató összesen 1 db mintapéldány (fogásminta) benyújtása az Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Irodáján (személyes kézbesítés esetén: Szabad György Irodaház, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8., 5. emelet 509. számú iroda, postán történő feladás esetén a postacím: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.) A csomagoláson fel kell tüntetni: „Mintapéldány” A kézbesítés kockázata az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása
vonatkozásában irányadó a Kr. 3. § (3) bekezdése, a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bekezdései.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6), a Kr. rendelet 3. § (5) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a gazdasági szereplő, ha igazolja a következő minimumkövetelményeknek való megfelelőséget:
M/1) minimumkövetelmény: Az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben teljesített legalább 1 db legalább 100 m2 nagyságú, egy darabból készült, kézi csomózású szőnyegnek a szerződést kötő másik fél részére történő szállításának igazolása.
M/2) minimumkövetelmény: rendelkezik legalább egy darab szövőszékkel, amely alkalmas minimum 8 méter széles kézi csomózású szőnyeg(ek) elkészítésére.
M/3) minimumkövetelmény: a fogásminta szövéstechnikai paraméterei megfelelnek a következő követelményeknek:
− anyag: gyapjú,
− méret: 50 cm x 50 cm,
− flórmagasság: 8 mm,
− felvetés: 6-os,
− csomózás: gördesz (ghiordes),
− csomószám: bármely az ajánlatkérő által meghatározott 10 cm x 10 cm méretű területen: 31x32-33 db csomó.
A mintadarab színe, a felhasznált gyapjúfonal minősége és a szövés mintája az alkalmasság megítélése szempontjából nem lényeges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A jótállási idő: az átadás-átvételi jegyzőkönyvek keltétől számított 36 hónap.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő igénye esetén a szerződéstervezetben foglaltak szerint fizet előleget.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (8) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kerül sor. A 4 db számlát HUF devizanemben kell kiállítani.
A számla ellenértékének átutalására a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor. A részletes
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1c)bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítására nincs lehetőség.
2. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 33. § (1) bekezdését.
3. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar azzal, hogy nem kell magyar nyelvre fordítani az igazolásokon, nyilatkozatokon szereplő nem magyar nevű intézményneveket és székhelyadatokat és a dokumentumokat aláíró személyek neveit, továbbá tisztségeik, beosztásaik megnevezését.
4. Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
5. Az Ártáblázatban és a Felolvasólapon szereplő összes ellenszolgáltatást magyar forintban (HUF), egész számban kell megadni.
6. Az előzőekben felsoroltakon túlmenően be kell nyújtani az ajánlati felhívás dokumentációjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat.
7. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt.
8. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint történik, mert a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
9. Az ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 36. §-ában, Kbt. 136. § (2) bekezdésében és a Kbt. 138. §-ában előírtakra.
10. Az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmények és az előírt igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11. Szerződéstervezet a Közbeszerzési Dokumentumok része, az ajánlatban nem kell csatolni. Ha az ajánlat szerződéstervezetet tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
12. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján.
13. Tájékoztatás az eljárás eredményéről: a Kbt. 70. § (1)-(2) bek.-re és a Kbt. 79. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Sándor (lajstrom száma: 00621), dr. Laczi Adél Ilona (lajstromszám: 01058)
15. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
16. Az ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy az egységes esztétikai megjelenés és minőség (minták, alkalmazott színek, alapanyagok, csomózási technikák), illetve gazdasági szempontok miatt nem célszerű a részajánlat tétel lehetőségének biztosítása.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák