Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13495/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:9400 Sopron, Fövényverem u. 7., hrsz.: Sopron, belterület 868/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velez Rita Nikoletta
Telefon: +36 12245805
E-mail: rvelez@gysev.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hotel Sopron szállodafejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001616242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kültéri medence felújítása és átalakítása 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45212212-5
45262650-2
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Fövényverem u. 7., hrsz.: Sopron, belterület 868/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kültéri medence felújítási és átalakítási munkái a kiviteli terveknek megfelelően.
Főbb mennyiségek: kivitelezési munkákkal érintett alapterület összesen: 447,4 m2
- medence: 122,08 m2 (vízfelszín területe);
- térburkolt felületek, napozóterasz: 325,32 m2;
- új vízigépészet telepítése, beüzemelése: 1klt.
Részletes leírást a KD részét képező műszaki előírások, költségvetés,kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 105
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05914 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Sze.128/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Kültéri medence felújítása és átalakítása 2
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: sopron@stettin-hungaria.hu
Telefon: +36 99513290
Internetcím(ek): (URL) www.stettin-hungaria.hu
Fax: +36 99312592
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103772568
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45212212-5
45262650-2
45315100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Fövényverem u. 7., hrsz.: Sopron, belterület 868/3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kültéri medence felújítási és átalakítási munkái a kiviteli terveknek megfelelően.
Főbb mennyiségek: kivitelezési munkákkal érintett alapterület összesen: 447,4 m2
- medence: 122,08 m2 (vízfelszín területe);
- térburkolt felületek, napozóterasz: 325,32 m2;
- új vízigépészet telepítése, beüzemelése: 1klt.
Részletes leírást a KD részét képező műszaki előírások, költségvetés,kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 131
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103772568
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: sopron@stettin-hungaria.hu
Telefon: +36 99513290
Internetcím(ek): (URL) www.stettin-hungaria.hu
Fax: +36 99312592
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. szerződésmódosítás jellege mértéke Kbt. 141.§ (4) bek. c) pont, illetőleg a 141. § (6) bekezdés szerinti feltételek fennállása miatt. ca) pont: Szerződés módosítására okotadó körülmény (v.ö. pandémiás helyzet, veszélyhelyzet kihirdetése):Az összegezés megküldését követően ,2020. március 11. napján Kormány Magyarországon 40/2020. (III.11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzetet (továbbiakban: Veszélyhelyzet) hirdetett ki. Veszélyhelyzet bekövetkezéséről a beszerzés körülményeinek meghatározása során a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett Feleknek tudomása.
2. sz. szerződésmódosítás jellege mértéke: Felek jelen 2. sz. szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjára alapítják.
A 2. sz. módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; tekintettel, hogy a Szerződés módosítására okot adó körülmény (v.ö. medence falszerkezetén fellelt repedések) a Szerződés megkötését követően, a medencetest megbontását követően volt felismerhető. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, műszaki, gazdasági szempontból funkcionális eredmény és szerződéses cél nem változik, nem változik a Szerződés fő tárgya, sem a szerződéses konstrukció, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, a vállalkozói díj nem módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1 sz. szerződésmód: Az összegezés megküldését követően 2020. március 11. napján Kormány Magyarországon 40/2020. (III.11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzetet (továbbiakban: Veszélyhelyzet) okán.
2. sz. szerződésmód: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; tekintettel, hogy a Szerződés módosítására okot adó körülmény (v.ö. medence falszerkezetén fellelt repedések) - teljesítést befolyásoló új körülményként - a Szerződés megkötését követően, a medencetest megbontását követően volt felismerhető. A medence falainak állékonysága csak a kivitelezés megkezdése után, a falak feltárást követően derült ki, amelyről ajánlatkérőnek előre nem volt és nem is lehetett tudomása, és amely az ajánlatkérőn (v.ö. megrendelő) kívül álló, objektív körülmény.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 103772568 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 103772568 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben