Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13497/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, 6400 Kiskunhalas Csetényi park, hrsz: 2312/4.;6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart László utca , hrsz: 2526.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság;FLIESEN BAU KFT;Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dervaderics-Kurucz Brigitta
Telefon: +36 77523118
E-mail: Kurucz.b@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csetényi park komplex turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000657862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.részben: 1. A Fogadóépület kivitelezése mindösszesen 322,23 m2 -en. Az épület funkcionális egységei az alábbiak: Aula, Előadóterem, Közönség és dolgozói mellékhelyiségek, Biomassza fűtési rendszer és Tároló a műszaki leírásban foglaltak szerint.
2. Kilátó épület (kilátó, napozóterasz és étterem) kivitelezése Kiskunhalas, hrsz: 2312/4 ingatlanon 841, 41 nm-en a műszaki leírásban foglaltak szerint.
3. Közművek bekötése, a közművek kiépítése a parkon belül a műszaki leírás szerint.
4. Elektromosság kiépítése a műszaki leírás szerint.
5. Zöld terület rendezése több, mint 10 hektáron a műszaki leírás szerint.
6. Vizi ösvény (sétány) kiépítése 85 méteren a műszaki leírás szerint.
7. Játszótér a műszaki leírás szerint.
8. Labirintuskapu építése a műszaki leírás szerint.
9. Íjászat és Kalandpálya több mint 800 négyzetméter területen, 3 korosztály számára 4 oszlopsoron a műszaki leírás szerint.
10. Park kapu építése a műszaki leírás szerint.
11. Kisvonat fedett-zárt beálló építése a műszaki leírás szerint.
12. Kisvonat fedett-nyitott beálló építése a műszaki leírás szerint.
13. Kisvonat -mozdony és vagonok a műszaki leírás szerint.
14.Sporthírességek fala a műszaki leírás szerint.
15. Kültéri fittneszpark kiépítése.
16. Kerítés kiépítése park területén.
2. részben: Kiskunhalason, a Dr. Monszpart László utcában a meglévő útszakasz folytatásaként 110 m hosszú helyi közút és buszforduló építése.;
A Dr. Monszpart László utca Kórház előtti szakasza mellett 4 férőhelyes párhuzamos felállású parkolósáv kialakítása, valamint a közút bal oldalán az úttengelyre merőleges 2 db a mozgásukban korlátozottak részére kijelölt parkolóhely és 16 db személygépkocsi várakozóhely építése;
A Dr. Monszpart László utca Kórház felőli oldalán, a meglévő kerékpárút folytatásaként a Csetényi Park bejáratáig 148,5 m hosszú elválasztott gyalog-és kerékpárút építése.;
A Kiskunhalas 2526 helyrajzi számú közterületen, a már meglévő parkolótér bővítése 32 db férőhelyes parkolóval és belső kiszolgáló úttal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 813188710 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parképítés és infrastruktúrafejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
További tárgyak:37535200-9
45112710-5
45112711-2
45112720-8
45112723-9
45233220-7
45342000-6
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, 6400 Kiskunhalas Csetényi park, hrsz: 2312/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációban, a szerződéstervezetben és az árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint. 1. A Fogadóépület mindösszesen 322,23 m2 az alábbiak szerint: Az épület főbejárata egy lépcsőn át közelíthető meg, mivel az épület padlószintje a környező talajszinthez képest 1,00 m-rel magasabban fekszik. Az épület főhomlokzati tömege lebegő hatást kelt, konzolos. Építménymagasság: a megengedett határértéken belül marad. 4,50 m. Az épület funkcionális egységei az alábbiak: Aula, Előadóterem, Közönség és dolgozói mellékhelyiségek, Biomassza fűtési rendszer és Tároló.
2. Kilátó épület (kilátó, napozóterasz és étterem) kivitelezése Kiskunhalas, hrsz:2312/4 ingatlanon 841,1 nm.
Az épület fő rendeltetési egysége a kilátó és az ahhoz kapcsolódó földszinti emeleti terasz. A kilátó egy acél szerkezetű, fa burkolatú nyitott/fedett építmény. A négy szintet, egy egykarú akadálymentes acél lépcső fűzi össze, amely egyben a szerkezet merevítésére is szolgál. A hosszan elnyúló egyszintes épület tömege teljes egy része járható, fa burkolatú terasztetővel rendelkezik. Ezen a nyitott emeleti téren helyezkedik el a napozóterasz. Erre a szintre a kilátó lépcsőjén keresztül tudunk feljutni, és betekintést enged a csónakázó tóra, és a környék természeti szépségeire. A csónakázás funkcióhoz kapcsolódik egy csónakázó móló is, amely egy 15,40 m2 -es, 3,24x4,75 m-es elemes úszóstég rendszer a kilátó épület teraszához rögzítve. FŰTÖTT HELYISÉGEK 232,58 FŰTETLEN HELYISÉGEK 55,12 NYITOTT-FEDETT TEREK 553,40 MINDÖSSZESEN: 841,10 négyzetméteren 4. Közművek bekötése, a közművek kiépítése a parkon belül a műszaki leírás szerint. Elektromosság kiépítése a műszaki leírás szerint. Zöld terület rendezése 15 000 négyzetméreten műszaki leírás szerint. Vizi ösvény (sétány) kiépítése 85 méteren a műszaki leírás szerint. Játszótér 12 féle, összesen összesen 17 db játszóeszköz telepítésével a műszaki leírás szerint. Labirintuskapu építése a műszaki leírás szerint. Íjászat és kalandpálya kialakítása 839 nm-en a műszaki leírás szerint. Park kapu építése a műszaki leírás szerint. Kisvasút fedett beálló: 31,56m2 alapterületű, 2,44 gerincmagasság a legmagasabb ponton. Kisvasút fedett-nyitott beálló alapterülete összesen 45,61 m2, gerincmagasság a legmagasabb ponton 3,05 m.
Kisvonat sínpálya hossza 424 fm. Sporthírességek fala 5 db 1x0,3x3m vasbeton elemből áll műszaki leírás szerint.Kültéri fittneszpark kiépítése 7 db eszköz telepítésével.Csipkelabirintus 1335 m2- területen, 1060 fm kerítéssel körülvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlati felhívás III. 1.3.) pontja M/1 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap  10
2  Ajánlati felhívás III. 1.3.) pontja M/2 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap  10
3 Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap):  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00014
II.2.9) További információ:
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.

II.2.1)
Elnevezés: Parkoló, gyalog és kerékpárút építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart László utca , hrsz: 2526.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskunhalason, a Dr. Monszpart László utcában a meglévő útszakasz folytatásaként 110 m hosszú helyi közút és buszforduló építése.; A Dr. Monszpart László utca Kórház előtti szakasza mellett 4 férőhelyes párhuzamos felállású parkolósáv kialakítása, valamint a közút bal oldalán az úttengelyre merőleges 2 db a mozgásukban korlátozottak részére kijelölt parkolóhely és 16 db személygépkocsi várakozóhely építése; A Dr. Monszpart László utca Kórház felőli oldalán, a meglévő kerékpárút folytatásaként a Csetényi Park bejáratáig 148,5 m hosszú elválasztott gyalog-és kerékpárút építése.; A Kiskunhalas 2526 helyrajzi számú közterületen, a már meglévő parkolótér bővítése 32 db férőhelyes parkolóval és belső kiszolgáló úttal.
Parkoló és út építés: 1853,58 m2
Gyalog- és kerékpárút építés: 531,11 m2
Parkoló és útburkolat felújítás: 2821,62 m2
Összesen: 5206,31 m2, amely területen a szennyvíz elvezetési, csatorna aknák építési-, csőáteresz beépítési- feladatokat is el kell végezni a műszaki leírásban foglaltak szerint.
További információ a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hóna 10
2 Az ajánlattételi felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/2. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hóna 10
3 Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00014
II.2.9) További információ:
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20343 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parképítés és infrastruktúrafejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65317356
Postai cím: 6433/23 Helyrajzi szám
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: info@regreenfield.hu
Telefon: +36 703141418
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77999679
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23440500203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: FLIESEN BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89184651
Postai cím: Széchenyi Utca 107
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: halasfliesen@gmail.com
Telefon: +36 203243277
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13199519203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 734810891
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203

Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12505715203

Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161622
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466203

Hivatalos név: Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65317356
Postai cím: 6433/23 Helyrajzi szám
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23440500203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkoló, gyalog és kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78377819
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építés előkészítési munkák részmunkái, építőmesteri munkák részmunkák, szakipari munkák részmunkái, elektromos szerelési munkák részmunkái, külső közműépítés részmunkái, közüzemi bekötések, szakfelügyelet, szakvizsgálat, kertépítési munkák részmunkái.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203

Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12505715203

Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161622
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466203

Hivatalos név: Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65317356
Postai cím: 6433/23 Helyrajzi szám
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23440500203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges