Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13506/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám: EKR000579162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Nemzeti Bank részére teljes körű vagy részleges rendezvény- és konferenciaszervezési, valamint kivitelezési, lebonyolítási tevékenység, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások biztosítása.Opció nincs.
Rövidítések helyenként ezen felhívásban:
Korm.rend.=321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet,EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer,EEKD=Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum,AK=ajánlatkérő,AT=ajánlattevő,min.=minimum,max.=maximum,rsz.=rendszer,szolg.=szolgáltatás,eszk.=eszköz, nyil.=nyilatkozat,szerz.=szerződés,konf.=konferencia,rendezv.=rendezvény,ssz=súlyszám.AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)bek.e)pont.Ajánlati kötöttság:30naptári nap.AK a GP1.,MSZ1.1.-MSZ2.5. alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását.FAKSZ:Székely Márta(lsz.:00065),Horváth Éva(lsz.:00399).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 10717 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 123 - 302328
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt.52.§ (4) bekezdése a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ