Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13507/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Pannon Egyetem
Teljesítés helye:HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WAPPtech Környezettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mereteiné Sebestyén Ágnes
Telefon: +36 886246104
E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Mobil berendezések beszerzése SBR rendszerhez”
Hivatkozási szám: EKR000991722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Mobil berendezések beszerzése SBR rendszerhez”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:39350000-0
42120000-6
42967000-2
42996000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Érzékelők, és on-line mérő-vezérlő szondarendszer, valamint a kapcsolódó PLC-PC vezérlő rendszer:
o Szintkapcsoló – 8 db.: úszó, billenő, PP úszóház, IP 68-as védettség.
o Szinttávadó – 8 db.: non-contact, ultrahangos vagy radaros mérési elvű, IP 68-as védettség.
o Vezérlő egység – 1 db.: Helyi kijelző, vezérlő:
▪ min. 20 db. mérőszonda jelfogadására és vezérlésére alkalmas,
▪ vezérli a vízminőségi paramétereket mérő rendszert.
o Oldott oxigén szonda- 3 db.: 0 – 20 mg/l méréstartomány, optikai elvű, min. 15 m kábelhossz.
o Kombinált ammónium és nitrát szonda – 3 db.: 0,1-1000 mg/l NH4-N, és 0,1-1000 mg/l NO3-N (vagy tágabb) méréstartomány, közvetlenül a szennyvízben történő mérés ionszelektív elektródás szenzorral, referencia elektróda és kompenzációs elektróda befogadására alkalmas szondaház, min. 15 m kábelhossz.
o Iszapkoncentráció szonda – 3 db.: 0,01 - 200 g/L SiO2 vagy tágabb méréstartomány, szóródó és visszaverődő IR fény mérése, automata, mozgóalkatrész-mentes, (pl. ultrahangos) öntisztító rendszer, min. 15 m kábelhossz.
o pH szonda – 3 db.: 2-12 pH vagy tágabb méréstartomány, min. 0,01 pH felbontás, öndiagnosztikai funkciókkal, min. 15 m kábelhossz.
o Iszapszint mérő szonda – 3 db.: a fejtől számítva 0,5-10 m, vagy ennél tágabb méréstartomány, max. 10 cm pontosság, mozgóalaktrész mentes mérési elv, non-contact öntisztító rendszerrel, öndiagnosztikai funkciókkal, min. 15 m kábelhossz.
o PLC alapú vezérlő-, és szabályozó rendszer – 1 klt.
o PC berendezés programozott megjelenítő szoftverrel – 1 klt.
• Oldott levegős flotáló berendezés – 1 db.:
o max. 200 m3/h, átlag 100 m3/h;
o flokkuláló egységgel – indukciós vízmennyiség méréssel, pH méréssel, 2 db. vegyszeradagolási ponttal, mintavételi csonkokkal;
o légtelítő szivattyú rendszerrel és automata nehéziszap leválasztással.
• Vízmozgató berendezések (szivattyúk, keverők):
o Szűrt szennyvíz feladó szivattyú – 2 db.: Q=100 m3/h, H=7 m;
o SBR keverő – 6 db.: 400 mm propeller átmérőjű búvárkeverő;
o Tisztított víz elvételi úszó dekanter berendezés – 3 db.: max. 120 m3/h;
o Fölösiszap elvételi szivattyú – 3 db.: Q=20 m3/h, H=10 m.
• Egyéb kiegészítő berendezések (fúvók) – 4 db.:
o Szívott térfogatáram: 900 m3/h;
o Nyomáskülönbség 600 mbar;
o Motor teljesítmény 30 kW
o Forgódugattyús fúvók;
o Kültéri burkolat;
o Frekvenciaváltós kivitel.
• Szállítás
• Üzembe helyezés
• Oktatás (2 fő oktatása – 40 órában )
Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg, ajánlatkérő nem fogadja el sem a használt, sem a gyárilag felújított, sem bemutatóra szánt eszközt.
A műszaki paramétereket az Árazatlan Költségvetés tartalmazza, amelyet Excel, valamint cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00096

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 102 - 245985

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Mobil berendezések beszerzése SBR rendszerhez”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WAPPtech Környezettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72849143
Postai cím: Transzformátorgyár Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: info@wapp.hu
Telefon: +36 302530849
Internetcím(ek): (URL) www.wapp.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 119042880 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2020.07.21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt a Kbt. Hatodik Részében rögzített rendelkezések szerint jogorvoslatnak van helye.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:39350000-0
42120000-6
42967000-2
42996000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érzékelők, és on-line mérő-vezérlő szondarendszer, valamint a kapcsolódó PLC-PC vezérlő rendszer:
o Szintkapcsoló – 8 db.: úszó, billenő, PP úszóház, IP 68-as védettség.
o Szinttávadó – 8 db.: non-contact, ultrahangos vagy radaros mérési elvű, IP 68-as védettség.
o Vezérlő egység – 1 db.: Helyi kijelző, vezérlő:
▪ min. 20 db. mérőszonda jelfogadására és vezérlésére alkalmas,
▪ vezérli a vízminőségi paramétereket mérő rendszert.
o Oldott oxigén szonda- 3 db.: 0 – 20 mg/l méréstartomány, optikai elvű, min. 15 m kábelhossz.
o Kombinált ammónium és nitrát szonda – 3 db.: 0,1-1000 mg/l NH4-N, és 0,1-1000 mg/l NO3-N (vagy tágabb) méréstartomány, közvetlenül a szennyvízben történő mérés ionszelektív elektródás szenzorral, referencia elektróda és kompenzációs elektróda befogadására alkalmas szondaház, min. 15 m kábelhossz.
o Iszapkoncentráció szonda – 3 db.: 0,01 - 200 g/L SiO2 vagy tágabb méréstartomány, szóródó és visszaverődő IR fény mérése, automata, mozgóalkatrész-mentes, (pl. ultrahangos) öntisztító rendszer, min. 15 m kábelhossz.
o pH szonda – 3 db.: 2-12 pH vagy tágabb méréstartomány, min. 0,01 pH felbontás, öndiagnosztikai funkciókkal, min. 15 m kábelhossz.
o Iszapszint mérő szonda – 3 db.: a fejtől számítva 0,5-10 m, vagy ennél tágabb méréstartomány, max. 10 cm pontosság, mozgóalaktrész mentes mérési elv, non-contact öntisztító rendszerrel, öndiagnosztikai funkciókkal, min. 15 m kábelhossz.
o PLC alapú vezérlő-, és szabályozó rendszer – 1 klt.
o PC berendezés programozott megjelenítő szoftverrel – 1 klt.
• Oldott levegős flotáló berendezés – 1 db.:
o max. 200 m3/h, átlag 100 m3/h;
o flokkuláló egységgel – indukciós vízmennyiség méréssel, pH méréssel, 2 db. vegyszeradagolási ponttal, mintavételi csonkokkal;
o légtelítő szivattyú rendszerrel és automata nehéziszap leválasztással.
• Vízmozgató berendezések (szivattyúk, keverők):
o Szűrt szennyvíz feladó szivattyú – 2 db.: Q=100 m3/h, H=7 m;
o SBR keverő – 6 db.: 400 mm propeller átmérőjű búvárkeverő;
o Tisztított víz elvételi úszó dekanter berendezés – 3 db.: max. 120 m3/h;
o Fölösiszap elvételi szivattyú – 3 db.: Q=20 m3/h, H=10 m.
• Egyéb kiegészítő berendezések (fúvók) – 4 db.:
o Szívott térfogatáram: 900 m3/h;
o Nyomáskülönbség 600 mbar;
o Motor teljesítmény 30 kW
o Forgódugattyús fúvók;
o Kültéri burkolat;
o Frekvenciaváltós kivitel.
• Szállítás
• Üzembe helyezés
• Oktatás (2 fő oktatása – 40 órában )
Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg, ajánlatkérő nem fogadja el sem a használt, sem a gyárilag felújított, sem bemutatóra szánt eszközt.
A műszaki paramétereket az Árazatlan Költségvetés tartalmazza, amelyet Excel, valamint cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 119042880
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WAPPtech Környezettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72849143
Postai cím: Transzformátorgyár Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: info@wapp.hu
Telefon: +36 302530849
Internetcím(ek): (URL) www.wapp.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 141. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján a vállalkozási szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.3. Vevő a szabályszerűen kiállított és a Vevő képviselője által teljesítés igazolt számla alapján az Eladó Budapest Banknál vezetett 10104820-25486800-01005005 számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4. Felek előadják, hogy jelen okiratban foglalt módosítások indoka a következők:
Vállalkozó, mint zálogkötelezett a Budapest Bank Zrt., mint zálogjogosult javára a 2020. május 20. napján megkötött zálogszerződéssel zálogjoggal terhelte az Adásvételi Szerződésből származó Vevővel szembeni követelését. A Budapest Bank Zrt. zálogjogosult 2020. május 20. napján kelt „Értesítés zálogjog alapításáról” tárgyú levelében értesítette Vevőt a zálogjog alapításáról, egyúttal felhívta Vevő figyelmét, hogy az Adásvételi Szerződésből eredő zálogjoggal terhelt követelést a 10104820-25486800-01005005 számú bankszámlára teljesítse. Tekintettel arra, hogy az Adásvételi Szerződésben eredetileg Eladó másik bankszámlája került megjelölésre szükségessé vált annak módosítása.
5. Felek rögzítik, hogy a jelen módosító okiratban foglalt módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, így a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján jogszerű.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 119042880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 119042880 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben