Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13527/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Bajai Szent Rókus Kórház
Teljesítés helye:HU222;HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gulyás János és Társa Kft;Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stétz Péter
Telefon: +36 79422233
E-mail: stetz@bajakorhaz.hu
Fax: +36 79425575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000007182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszerek beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére 2 részben
1. rész: Hús, húskészítmények
2. rész: Tej, tejtermékek
Részenként csak teljes mennyiségre tehető ajánlat.
Amennyiben közbesz.dok. valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozás, ill. szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás meghatározás szerepel a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad 321/2015. (X.30.) K.r. 46.§ (3) alapján.
Közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége közbesz.dok-ban részletesen meghatározásra kerül.
Azon termékeknél, ahol kiszerelés meghatározásra került, eltérő kiszerelés megajánlása ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 33799884 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hús, húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hús, húskészítmények beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére:
"
Megnevezés
Műszaki leírás Mennyiségi egység Igényelt mennyiség 1hó
1. Sertés comb, csont nélkül bőr nélküli kg 2083
2. Sertés fehér csont kg 133
3. Sertés tarja kg 75
4. Marha lábszár kg 60
5. Sertés máj kg 25
6. Sertés tepertő bőr nélkül kg 13
7. Sertés hosszú karaj csont nélküli kg 110
8. Sertés zsír kg 17
9. Olasz felvágott "Fehérjetartalom: legalább: 12% m/m
Zsírtartalom: legfeljebb: 35% m/m
" kg 3
10. Zala felvágott "Fehérjetartalom: legalább: 13% m/m
Zsírtartalom: legfeljebb: 22% m/m
" kg 125
11. Tavaszi felvágott "Fehérjetartalom: legalább: 12% m/m
Zsírtartalom: legfeljebb: 35% m/m kg 58
12. Sertés párizsi Zsírtartalom: legfeljebb: 23% m/m kg 133
13. Sonka felvágott Zsírtartalom: legfeljebb: 5% m/m kg 125
14. Sonka felvágott Vákuum vagy védőgázas csomagolás, szeletelt, gluténmentes, laktózmentes, szójamentes, Kiszerelés: legalább 80g, legfeljebb 100g db 17
15. Uzsonna szelet Füstölt, főtt, utóérlelt sertéshúskészítmény. Zsírtartalom: legfeljebb: 40% m/m kg 17
16. Lecsó kolbász Természetes bélbe töltött hőkezelt húskészítmény. Hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább: 33% kg 13
17. Füstölt kolbász Hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább: 80% kg 25
18. Sütő kolbász Hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább: 80%, nyers előkészített hús, paprika örleménnyel ízesített kg 25
19. Vastag kolbász csemege, füstölt kg 4
20. Sütő hurka Előfőzött, sertéshús és belsőség alapanyagokból összeállított, főtt rizzsel összekevert készítmény. kg 13
21. Kolozsvári szalonna Füstölt kg 30
22. Sertés virsli műbélben Zsírtartalom: legfeljebb: 25% m/m kg 317
23. Sertés májas "Májtartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább 25%
• gluténmentes
• laktózmentes
Kiszerelés: legalább 100g, legfeljebb 110g db 667
24. Paprikás diákcsemege Kiszerelés: legalább 75g, legfeljebb 100g, védőgázas vagy vákuum csomagolás, szeltelt db 100
25. Sertés párizsi Kiszerelés: legalább 80g, legfeljebb 100g, védőgázas vagy vákuum csomagolás, szeletelt db 83
26. Zala felvágott Kiszerelés: legalább 80g, legfeljebb 100g, védőgázas vagy vákuum csomagolás, szeletelt db 83

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti mennyiségtől a megajánlott nettó érték 20%-os értékéig eltérjen a szerződés teljesítése során.
Azon termékeknél, ahol kiszerelés meghatározásra került, eltérő kiszerelés megajánlása ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
A részletes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.7. pont: A kezdési dátum a szerződés megkötésének függvénye, a befejezés dátuma viszont konkrétan meghatározott - fix - időpont.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség tekintetében a megajánlott nettó érték 20%-át elérő értékig opcióval kíván élni a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő az opciós mennyiség megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet, bármelyik vagy mindegyik termék vonatkozásában.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A beszerzés végleges összértékénél a 2 rész 1 hónapra vonatkozó összesen díja került megadásra.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére:
Megnevezés Műszaki leírás Mennyiségi egység Igényelt mennyiség 1hó
1. Tej Zsírtartalom: 1,5% (m/m), Kiszerelés: 5/1, pasztőrözött tehéntej liter 2 500
2. Tej Zsírtartalom: 1,5% (m/m), Kiszerelés: 1l, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt tehéntej liter 17
3. Tejföl Zsírtartalom: 12% (m/m), Kiszerelés:5/1 liter 208
4. Tejföl Zsírtartalom: 12% (m/m), poharas, kiszerelés: legalább 140g, legfeljebb 175g db 42
Tejföl Laktózmentes, Kiszerelés: 150g db 8
5. Tehéntúró félzsíros, kiszerelés: 5/1 kg 292
Tehéntúró Laktózmentes, Kiszerelés: 250g db 8
6. Körözött Kiszerelés: legalább 100g legfeljebb 200g db 333
7. Körözött Kiszerelés: 50g, tégelyes db 17
8. Trappista sajt Zsírtartalom:legalább 45%, kevesebb, mint 60% (m/m) kg 150
Trappista sajt Laktózmentes, szeletelt, kiszerelés: 125g db 8
9. Félkemény sajt, zsírszegény Zsírtartalom: legalább 10 %, kevesebb, mint 25% (m/m) kg 125
10. Ömlesztett sajt, kenhető Kiszerelés: kördobozos, 8cikk/doboz/200g, íz: natúr doboz 575
11. Ömlesztett sajt, kenhető Kiszerelés: tömlős, 100g/db, íz: natúr db 833
12. Ömlesztett sajt, kenhető Kiszerelés: tömlős, 100g/db, íz: sonkás db 8
13. Ömlesztett sajt, kenhető Kiszerelés: tömlős vagy tégelyes, 50g/db db 208
14. Natúr joghurt Kiszerelés: legalább 140g, legfeljebb 175g, Zsírtartalom: legfeljebb 3,5% (m/m) db 1 250
15. Natúr joghurt Laktózmentes, Kiszerelés: 150g db 83
16. Kefír Zsírtartalom: legfeljebb 3,5% (m/m), Kiszerelés: legalább 140g, legfeljebb 175g db 1 250
17. Barackos gyümölcsjoghurt Kiszerelés: legalább 125g legfeljebb 150g, íz: barackos db 750
18. Barackos gyümölcsjoghurt Hozzáadott cukorként csak fruktózt tartalmazhat, Kiszerelés: 125g legfeljebb 150g, íz: barackos db 833
19. Krémtúró Kiszerelés: 90g, íz: vanília db 83
20. Krémpuding Kiszerelés: legalább 125g, legfeljebb 150g, íz: vanília, tejszínhabot nem tartalmazó db 125
21. Desszert jellegű sajtkészítmény Natúr túródesszert, a tejeredetű termékhányad legalább 50% (m/m), csokoládé vagy kakaó bevonatos, kiszerelés: 30g/db db 33
22. Margarin Kiszerelés: 20g/db, Zsírtartalom: legfeljebb: 40% (m/m) db 4 583
23. Margarin glutén-,tej-,tojásmentes, kiszerelés: legfejebb 250g, tégla kg 2
24. Margarin Kiszerelés: legalább 250g legfeljebb 500g, tégla kg 183
25. Tejszín főzőtejszín, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, Zsírtartalom: legalább 12% legfeljebb 40% m/m, Kiszerelés: legalább 200ml, legfeljebb 1l liter 13

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti mennyiségtől a megajánlott nettó érték 20%-os értékéig eltérjen a szerződés teljesítése során.
Azon termékeknél, ahol kiszerelés meghatározásra került, eltérő kiszerelés megajánlása ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
A részletes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.7. pont: A kezdési dátum a szerződés megkötésének függvénye, a befejezés dátuma viszont konkrétan meghatározott - fix - időpont.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség tekintetében a megajánlott nettó érték 20%-át elérő értékig opcióval kíván élni a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő az opciós mennyiség megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet, bármelyik vagy mindegyik termék vonatkozásában.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A beszerzés végleges összértékénél a 2 rész 1 hónapra vonatkozó összesen díja került megadásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 070 - 166421
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hús, húskészítmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32832000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21119040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tej, tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53870843
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17360640
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12680844
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződéses érték 6 hónapra vetített érték, de a szerződés nem teljes 6 hónapra, hanem arányosan kerül megkötésre.
Adószámok:
Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6724 Szeged, Textilgyári Út 4, 10618464-2-06
Gulyás János és Társa Kft, Magyarország 6645 Felgyő, II. Kerület 80, 11399531-2-06
Húsház Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356, 23913178-2-14
KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b., 26105198-2-43
Bácskatej Tej és Húsforgalmazó Nagy és Kiskereskedés Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6500 Baja, Holló Utca 8., 24755876-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)