Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13528/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sarkad Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sarkad, Vásártér 1. szám, 4412. hrsz. alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sarkadi Építőipari Közös KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80949006
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 27
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári Arnold
Telefon: +36 66585710
E-mail: kovari.arnold@sarkad.hu
Fax: +36 66271030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac revitalizáció Sarkadon 2020
Hivatkozási szám: EKR000278612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sarkad, Vásár tér 1. szám, 4412 hrsz. alatti ingatlanon meglévő városi piac területén piacfelügyeleti épület és hűtőház és előválogató építése:
Egy téglalap alaprajzú, 9,2 m x 13,10 m befoglaló méretű, földszint + emelet beépítésű, hagyományos szerkezetű, kontyolt nyeregtetős, cserépfedéses piacfelügyeleti épület, valamint az É-i telekrészen, a meglévő üzletsoroktól 5,39 m és 9,74 m távolságra elhelyezett, földszintes, 6,3 m x 10,5 m befoglaló méretű, könnyűszerkezetes, acél vázas, szendvicspanel tető- és homlokzati térelhatárolású hűtőház, a D-i oldalán egy 6,85 m x 7,20 m befoglaló mérettel létesítendő, acél tartószerkezetű, nyeregtetős, trapézlemez héjalású fedett válogatóval.
Az építés során kialakuló helyiségek:
 Piacfelügyeleti épület: Földszint: előtér, piacfelügyelet, takarítószer tároló, női mosdó, női WC, akadálymentes WC, férfi mosdó és férfi WC összesen 74,31 m2 hasznos alapterülettel. Az épület DK-i sarkánál egy 9,69 m2 alapterületű fedett terasz, az ÉNy-i oldalán a mosdók bejáratánál egy 5,28 m2 alapterületű esőbeálló létesül. Emelet: közlekedő, négy iroda, gépészeti helyiség, teakonyha, férfi mosdó, női mosdó és két WC összesen 88,01 m2 hasznos alapterülettel.
 Hűtőház: 55,32 m2 hasznos alapterületű hűtőház és 52,02 m2 alapterületű fedett válogató.
 Épületgépészet és épületvillamosság kiépítése az épületgépészeti és épületvillamossági műszaki leírások alapján.
Megújuló energia hasznosítás: a piacfelügyeleti épület délkeleti tetőfelületére napelem rendszer kerül telepítésre. A meglévő elektromos áram bekötés bővítésére kerül sor. Az épületekben és környezetükben vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszer épül ki. A telken belül személygépkocsik részére 30 db parkoló + 1 db akadálymentes parkoló és a megközelítésükhöz szükséges kiszolgáló utak megépítése. 2 db elektromos autó töltésére alkalmas töltőberendezés telepítése és a szükséges infrastruktúra kiépítése.
Akadálymentesítés elvégzése:
A piacfelügyeleti épületben komplex akadálymentesítés valósul meg az akadálymentesítési tervfejezetben előírtaknak, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak, a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” című dokumentum előírásainak, a TOP-1.1.3-16 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak megfelelően.
A kivitelező további feladatai a beruházás befejezését követően:
 a megvalósult állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése,
 akadálymentesítésre vonatkozó rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat beszerzése.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés, továbbá az építési engedély tartalmazza.


II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78889270 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piac revitalizáció Sarkadon 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45315000-8
45350000-5
35125300-2
45223300-9
45233228-3
45262410-8
09331000-8
45213140-6
45213210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Sarkad, Vásártér 1. szám, 4412. hrsz. alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sarkad, Vásár tér 1. szám, 4412 hrsz. alatti ingatlanon meglévő városi piac területén piacfelügyeleti épület és hűtőház és előválogató építése:
Egy téglalap alaprajzú, 9,2 m x 13,10 m befoglaló méretű, földszint + emelet beépítésű, hagyományos szerkezetű, kontyolt nyeregtetős, cserépfedéses piacfelügyeleti épület, valamint az É-i telekrészen, a meglévő üzletsoroktól 5,39 m és 9,74 m távolságra elhelyezett, földszintes, 6,3 m x 10,5 m befoglaló méretű, könnyűszerkezetes, acél vázas, szendvicspanel tető- és homlokzati térelhatárolású hűtőház, a D-i oldalán egy 6,85 m x 7,20 m befoglaló mérettel létesítendő, acél tartószerkezetű, nyeregtetős, trapézlemez héjalású fedett válogatóval.
Az építés során kialakuló helyiségek:
 Piacfelügyeleti épület: Földszint: előtér, piacfelügyelet, takarítószer tároló, női mosdó, női WC, akadálymentes WC, férfi mosdó és férfi WC összesen 74,31 m2 hasznos alapterülettel. Az épület DK-i sarkánál egy 9,69 m2 alapterületű fedett terasz, az ÉNy-i oldalán a mosdók bejáratánál egy 5,28 m2 alapterületű esőbeálló létesül. Emelet: közlekedő, négy iroda, gépészeti helyiség, teakonyha, férfi mosdó, női mosdó és két WC összesen 88,01 m2 hasznos alapterülettel.
 Hűtőház: 55,32 m2 hasznos alapterületű hűtőház és 52,02 m2 alapterületű fedett válogató.
 Épületgépészet és épületvillamosság kiépítése az épületgépészeti és épületvillamossági műszaki leírások alapján.
Megújuló energia hasznosítás: a piacfelügyeleti épület délkeleti tetőfelületére napelem rendszer kerül telepítésre. A meglévő elektromos áram bekötés bővítésére kerül sor. Az épületekben és környezetükben vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszer épül ki. A telken belül személygépkocsik részére 30 db parkoló + 1 db akadálymentes parkoló és a megközelítésükhöz szükséges kiszolgáló utak megépítése. 2 db elektromos autó töltésére alkalmas töltőberendezés telepítése és a szükséges infrastruktúra kiépítése.
Akadálymentesítés elvégzése:
A piacfelügyeleti épületben komplex akadálymentesítés valósul meg az akadálymentesítési tervfejezetben előírtaknak, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak, a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” című dokumentum előírásainak, a TOP-1.1.3-16 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak megfelelően.
A kivitelező további feladatai a beruházás befejezését követően:
 a megvalósult állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése,
 akadálymentesítésre vonatkozó rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat beszerzése.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés, továbbá az építési engedély tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
2 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2018-00024
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piac revitalizáció Sarkadon 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sarkadi Építőipari Közös KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76809482
Postai cím: Kürt Utca 6/3
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.sandor1965@gmail.com
Telefon: +36 209691342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042215204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82045293
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78889270
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti munka, villanyszerelési munka, nyílászáró szerkezetek elhelyezése, bádogos szerkezetek készítése, felelős műszaki vezetés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sarkadi Építőipari Közös KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76809482
Postai cím: Kürt Utca 6/3
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042215204

Hivatalos név: Lak-Trend-Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24493266
Postai cím: Sajó Utca 2. 3. em. 26/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26243405242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges