Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13530/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Kisléta Község Önkormányzata;Máriapócs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Máriapócs érintett helyrajzi számok: 087,088/3, 089, 090, 097/1, 0104/9 Kisléta érintett helyrajzi számok: 020, 021, 022, 023, 024, 028/1, 029, 639
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar-Parképítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonné dr. Rizsák Ildikó
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@gmail.com
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirbogat.hu
 
Hivatalos név: Kisléta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59393153
Postai cím: Debreceni Utca 2.
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Sándor Károly
Telefon: +36 42554022
E-mail: hivatal@kisleta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisleta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisleta.hu

Hivatalos név: Máriapócs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62731476
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Máriapócs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Bertalan
Telefon: +36 42554501
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Fax: +36 42554502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mariapocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mariapocs.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000874702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút Kisléta-Máriapócs külterületi szakaszon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45231100-6
45231300-8
45232300-5
45233228-3
45233251-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Máriapócs érintett helyrajzi számok: 087,088/3, 089, 090, 097/1, 0104/9
Kisléta érintett helyrajzi számok: 020, 021, 022, 023, 024, 028/1, 029, 639
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4927. sz. Máriapócs-Ófehértó összekötő út mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozik és a 4911. sz. Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út , valamint a 113. sz. Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal keresztezése után a 4929. sz. Máriapócs-Nyírbogát összekötő út szelvényezés szerinti jobb oldalán, az útkoronán kívül vezet az összekötő út 1+357 km szelvényéig, ahol csatlakozik az önkormányzati út szilárd burkolatához.
1415,63 m hosszúságban külterületi kerékpárút kivitelezési, valamint az ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési munkák elvégzése, továbbá a kerékpáros vasúti átjáró létesítése a
- SZ-10/109/UO/00012-22/2018. ügyiratszámú útépítési engedélyben,
- valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
Építtetők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Kerékpárút kezelők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14897 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kerékpárút Kisléta-Máriapócs külterületi szakaszon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
E-mail: magyarparkepito@gmail.com
Telefon: +36 704102675
Internetcím(ek): (URL) www.magyarparkepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125914854
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45231100-6
45231300-8
45232300-5
45233228-3
45233251-3
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Máriapócs érintett helyrajzi számok: 087,088/3, 089, 090, 097/1, 0104/9
Kisléta érintett helyrajzi számok: 020, 021, 022, 023, 024, 028/1, 029, 639
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4927. sz. Máriapócs-Ófehértó összekötő út mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozik és a 4911.
sz. Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út , valamint a 113. sz. Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal
keresztezése után a 4929. sz. Máriapócs-Nyírbogát összekötő út szelvényezés szerinti jobb oldalán,
az útkoronán kívül vezet az összekötő út 1+357 km szelvényéig, ahol csatlakozik az önkormányzati út
szilárd burkolatához.
1415,63 m hosszúságban külterületi kerékpárút kivitelezési, valamint az ehhez kapcsolódó
csapadékvízelvezetési munkák elvégzése, továbbá a kerékpáros vasúti átjáró létesítése a
- SZ-10/109/UO/00012-22/2018. ügyiratszámú útépítési engedélyben,
- valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő kiviteli tervdokumentációban
foglaltak szerint.
Építtetők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Kerékpárút kezelők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények
kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/09 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129059215
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
E-mail: magyarparkepito@gmail.com
Telefon: +36 704102675
Internetcím(ek): (URL) www.magyarparkepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A„Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között” című TOP-1.2.1.-15-SB1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződés keretében kerékpárút kivitelezési munkák elvégzésére a Kisléta-Máriapócs külterületi szakaszon (2. rész)” tárgyú vállalkozási szerződés a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (atovábbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosult:
Vállalkozási szerződés Előzmények pontjának negyedik bekezdése:
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): nettó 129.059.215,- Ft
2. Az M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút építési/kerékpárút felújítási kivitelezési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre): 3 db
3. Az M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakember vízelvezetés kivitelezési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.: 0 hónap, max.: 24 hónap kerül értékelésre): 24 hónap
4. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0 hónap – max.: 24 hónap kerül értékelésre): 24 hónap

Vállalkozási szerződés 2.1. pontja:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítésének határideje:
A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása hatályba lépésétől számított 1 hónap.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.

Vállalkozási szerződés 4.1. pontja:
A Szerződő Felek megállapodása szerint az 1. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói díj (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) illeti meg:
Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete az alábbiak szerint áll rendelkezésre:
Kisléta Község Önkormányzata részéről:
Vállalkozói díj: nettó 63.808.308,- Ft,
azaz nettó Hatvanhárommillió-nyolcszáznyolcezer-háromszáznyolc forint.
Máriapócs Város Önkormányzata részéről:
Vállalkozói díj: nettó 65.250.907,- Ft,
azaz nettó Hatvanötmillió-kettőszázötvenezer-kilencszázhét forint.
Vállalkozói díjra eső ÁFA a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően számolandó el.
Vállalkozási szerződés 4.9. pontjának első bekezdése:
4.9. A Vállalkozó a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 db részszámlát és egy végszámlát (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) fogad be az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak figyelembe vételével. A számlákat Ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani. A számlák minimum a szerződés 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén állíthatók ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A szerződés 1. számú módosításában elrendelt pótmunkák ellenértéke a végszámlában számolható el.
Továbbá módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés műszaki tartalmát Megrendelő módosítani kívánta és pótmunkát rendelt meg a Vállalkozótól a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (3) bekezdésében foglaltakra. A pótmunkák kivitelezésének időigénye 1 hónap.
A jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás 2 részben került kiírásra és adminisztratív hibából az alábbi tételek tévesen a 2. rész (Kisléta-Máriapócs közötti kerékpárút építés) helyett az 1. részben (Nyírbogát-Kisléta közötti kerékpárút építése) kerültek kiírásra Megrendelő, mint ajánlatkérő részéről:
7. tétel: kerítés bontás – 20 fm
36. tétel: kerítés visszaépítés – 20 fm
Ezért ezen munkarészek elvégzése pótmunkaként elrendelésre kerül a Vállalkozó részére jelen szerződéssel összefüggésben.

A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 125914854 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 129059215 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyilatkozzuk, hogy a "Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása" tárgyú (EKR000874702018) közbeszerzési eljárás 1. és 2. részében 1. számú szerződésmódosítás került aláírásra 2020. 07. 09. napján. A szerződésmódosításról szóló tájékoztatás közbeszerzési értesítőbe történő feladásakor szembesültünk azzal, hogy az EKR rendszer több részes eljárások esetén egyszerre csak egy rész vonatkozásában engedi a hirdetmény feladását, majd ezt követően a rendszer lezár, azaz a 2. rész esetében a tájékoztató feladására nem volt módunk (csak az 1.rész Közbeszerzési Értesítőben megjelenését követően tudjuk feladni a következő részt).
Ennek alapján 2020. 07. 15. napján csak az 1. rész tekintetében tudtuk a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót feladni (EHR azonosító: 13070/2020). Nyilatkozzuk, hogy tárgyi eljárás 2. részének szerződésmódosításáról szóló tájékoztatóját a vonatkozó határidőn belül az EKR rendszernek ebből a hibájából adódóan nem tudtuk a hirdetménykezelő rendszerbe feladni. A fentiek alapján a fennálló jogsértés önhibánkon kívül rendszerműködési hibára vezethető vissza.
Kérjük fentiek tudomásul vételét.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben