Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13534/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8230 Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca 2777/2 hrsz., Batsányi utca 2926/2 hrsz., Sellő utca 2650/4 hrsz., 2617/4 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dobos József egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brenner Klára
Telefon: +36 87581220
E-mail: brenner.klara@balatonfured.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: P. Horváth Á. u. légvezetékes hálózat kiváltása
Hivatkozási szám: EKR001210202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
P. Horváth Á. u. légvezetékes hálózat kiváltása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca 2777/2 hrsz., Batsányi utca 2926/2 hrsz., Sellő utca 2650/4 hrsz., 2617/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca légvezetékes hálózat kiváltása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbi főbb mennyiségek és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
- kábel nyomvonal hossza: 1140 m
- 18 db kábelbefűző akna telepítése
- 880 m erőátviteli földkábel
- 2685 m közvilágítási földkábel
- 40 db fogyasztásmérő szekrény telepítése
- 35 db 6 m magas acélkandeláber
- 35 db 0,5 m hosszú acél lámpakar szerelése
- 35 db 35 W lámpatest felszerelése
A beruházás megvalósítása nem építési engedélyköteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00473 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: P. Horváth Á. u. légvezetékes hálózat kiváltása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dobos József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54417975
Postai cím: NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA 18 C ép. 3.em. 6.ajtó
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: alpin.dobos@gmail.com
Telefon: +36 203593126
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76277658
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca 2777/2 hrsz., Batsányi utca 2926/2 hrsz., Sellő utca 2650/4 hrsz., 2617/4 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca légvezetékes hálózat kiváltása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbi főbb mennyiségek és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint:
- kábel nyomvonal hossza: 1140 m
- 18 db kábelbefűző akna telepítése
- 880 m erőátviteli földkábel
- 2685 m közvilágítási földkábel
- 40 db fogyasztásmérő szekrény telepítése
- 35 db 6 m magas acélkandeláber
- 35 db 0,5 m hosszú acél lámpakar szerelése
- 35 db 35 W lámpatest felszerelése
A beruházás megvalósítása nem építési engedélyköteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 208
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76277658
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dobos József egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54417975
Postai cím: NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA 18 C ép. 3.em. 6.ajtó
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: alpin.dobos@gmail.com
Telefon: +36 203593126
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése, munkaterület átadása: Szerződéskötéssel egyidejűleg
Teljesítési határidő: Szerződéskötéstől számított 150 nap
Módosított szerződéses feltétel:
4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése, munkaterület átadása: Szerződéskötéssel egyidejűleg
Teljesítési határidő: Szerződéskötéstől számított 208 nap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények indokolják:
A távközlési szolgáltatói légvezetékek keresztezik a Vállalkozói által kiváltandó légvezetékeket. A távközlési szolgáltatók előzetes információ szerint várhatóan 2020. július 8-15. között kezdik meg a munkálatokat, így ezzel összefüggésben a Vállalkozó a vállalt határidőt nem tudja tartani, mivel csak ez után tudja folytatni a munkát.
Fenti körülményeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem érinti a szerződésben szereplő vállalkozási díj összegét.
Vállalkozó rajta kívülálló okból nem tud eleget tenni határidőben a szerződéses kötelezettségének, ezért indokolt a teljesítési határidő módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76277658 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 76277658 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben