Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13544/2020
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Sugár út, 5776, 5860, 5856 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62857477
Postai cím: Múzeum Tér 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zsolt
Telefon: +36 32417255
E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu
Fax: +36 32310838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salgotarjan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.salgotarjan.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sugár út felújítása - TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003
Hivatkozási szám: EKR000471372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sugár út felújítása - TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Sugár út, 5776, 5860, 5856 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sugár út felújítása - TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről és mennyiségekről
a, Vízellátás:
o munkaárok dúcolása és bontása (3.486 m2)
o közműfeltárás kézi erővel (948 m3)
o munkaárok föld kiemelés (1.365 m3)
o NÁ 150 ac. vezeték bontása (881 m)
o különböző méretű egy oldalon tokos műanyag cső építése (256m)
o különböző méretű PIPELIFE PE ivóvíz nyomócső szerelése földárokban, (1.780 m)
o különböző méretű repülővezeték kiépítése (1.886 m)
b, Útfelújítás, áteresz építés:
o négyszögszelvényű (150x100 cm) vasbeton áteresz építése (14 m)
o szegélyek bontása (1.775 m)
o járdalapos járda bontása (1.594 m2)
o vasbeton oszlop, szerkezeti gerenda, pályalemez bontása (12 m3)
o kiemelt szegély építés faragott kőből (822 m)
o kiemelt szegély építés beton kövekből (1.023 m)
o járdaburkolat készítése beton térkőből (1.594 m2)
o AC11 jelű aszfalt kiegyenlítő réteg készítés változó vastagságban (351 m3)
o AC11 jelű aszfalt kopóréteg készítés (405 m3)
o AC 4 jelű aszfaltburkolat készítés (14 m3)
o ideiglenes aszfaltburkolatú út építése és bontása (225 m2)
o növények szabadföldi telepítése (350 db)
o humusz terítés (2419 m2)
o esőbeállók elhelyezése buszmegállók peronjához (2 db.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09959 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sugár út felújítása - TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14954371
Postai cím: Kertész Utca 25.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
E-mail: horuczi97@gmail.com
Telefon: +36 209678625
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 288423400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Sugár út, 5776, 5860, 5856 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sugár út felújítása - TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00003
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről és mennyiségekről
a, Vízellátás:
o munkaárok dúcolása és bontása (3.486 m2)
o közműfeltárás kézi erővel (948 m3)
o munkaárok föld kiemelés (1.365 m3)
o NÁ 150 ac. vezeték bontása (881 m)
o különböző méretű egy oldalon tokos műanyag cső építése (256m)
o különböző méretű PIPELIFE PE ivóvíz nyomócső szerelése földárokban, (1.780 m)
o különböző méretű repülővezeték kiépítése (1.886 m)
b, Útfelújítás, áteresz építés:
o négyszögszelvényű (150x100 cm) vasbeton áteresz építése (14 m)
o szegélyek bontása (1.775 m)
o járdalapos járda bontása (1.594 m2)
o vasbeton oszlop, szerkezeti gerenda, pályalemez bontása (12 m3)
o kiemelt szegély építés faragott kőből (822 m)
o kiemelt szegély építés beton kövekből (1.023 m)
o járdaburkolat készítése beton térkőből (1.594 m2)
o AC11 jelű aszfalt kiegyenlítő réteg készítés változó vastagságban (351 m3)
o AC11 jelű aszfalt kopóréteg készítés (405 m3)
o AC 4 jelű aszfaltburkolat készítés (14 m3)
o ideiglenes aszfaltburkolatú út építése és bontása (225 m2)
o növények szabadföldi telepítése (350 db)
o humusz terítés (2419 m2)
o esőbeállók elhelyezése buszmegállók peronjához (2 db.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 195
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 288423400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14954371
Postai cím: Kertész Utca 25.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
E-mail: horuczi97@gmail.com
Telefon: +36 209678625
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz módosítás:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzés (ikt.sz.: IKT-2017-613-l1-00004987/0000073; 2019/05/É/03593) során feltárásra került, hogy az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben rögzítettek között ellentmondás van a nyertes ajánlattevő által bemutatandó felelősségbiztosítás értékére tekintettel. Ajánlatkérő az eljárás eredményekét a Kbt. 131. § (1) bek. alapján a kiadott szerződéstervezet szerint kötötte meg a szerződést és nyertes ajánlattevő pedig mindkét értéknél magasabb értékű felelősségbiztosítási kötvényt mutatott be. A kiállított utóellenőrzési jelentés alapján azonban a felhívás és a szerződés közötti összhangot megteremteni szükséges, így erre tekintettel a szerződés 7.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.12. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, 50 millió Ft/év és 10 millió forint/káresemény összegben kötött, építési tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolatát a megkötendő Szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani.”
2. sz módosítás:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzés során feltárásra került, hogy a támogatási szerződésben és a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezetben rögzítettek között ellentmondás van a Megrendelő által jelen eljáráshoz kapcsolódó bankszámlaszáma között. Erre tekintettel Megrendelő – bevezetésben rögzített – bankszámlaszáma az alábbira módosul: 10037005-00337153-00000165
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzés (ikt.sz.: IKT-2017-613-l1-00004987/0000073; 2019/05/É/03593) során feltárásra került, hogy az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben rögzítettek között ellentmondás van a nyertes ajánlattevő által bemutatandó felelősségbiztosítás értékére tekintettel. Ajánlatkérő az eljárás eredményekét a Kbt. 131. § (1) bek. alapján a kiadott szerződéstervezet szerint kötötte meg a szerződést és nyertes ajánlattevő pedig mindkét értéknél magasabb értékű felelősségbiztosítási kötvényt mutatott be. A kiállított utóellenőrzési jelentés alapján azonban a felhívás és a szerződés közötti összhangot megteremteni szükséges.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzés során feltárásra került, hogy a támogatási szerződésben és a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezetben rögzítettek között ellentmondás van a Megrendelő által jelen
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 288423400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 288423400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben