Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13549/2020
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft.;BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járművek és technikai eszközök karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000109512020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzés folyamatos, 2+1 évre kiterjedő időtartamú vállalkozási keretszerződés keretében végzendő
jármű javítás-karbantartási és tűzoltó (katasztrófavédelmi) gépjármű felépítmények és beépített berendezések javítási, karbantartási, felülvizsgálati szolgáltatások végrehajtására, valamint a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hulladék gyűjtéshez és szállításhoz használt járművek, komposztálás során használt berendezések, kompaktorok és munkagépek teljes körű javítására, karbantartására (1. rész), illetve
vegyi- és sugárvédelmi védőeszközök. műszerek szervizelésére, karbantartására (2 rész), illetve
a műszaki mentés gépeinek szervizelésére, karbantartására (3. rész) vonatkozik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7170000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Járművek és felépítmények javítása, karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:50100000-6
50110000-9
50111000-6
50112000-3
50113000-0
50114000-7
50116000-1
50118000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő által megjelölt szerviz telephelye, vagy országos szerviz ellátó pontjai (szervizpontok), vagy helyszíni javítás esetén a javítandó jármű aktuális helye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés folyamatos, 2+1 évre kiterjedő időtartamú vállalkozási keretszerződés keretében végzendő jármű javítás-karbantartási és tűzoltó (katasztrófavédelmi) gépjármű felépítmények és beépített berendezések javítási, karbantartási, felülvizsgálati szolgáltatások végrehajtására, valamint a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hulladék gyűjtéshez és szállításhoz használt járművek, komposztálás során használt berendezések, kompaktorok és munkagépek teljes körű javítására, karbantartására vonatkozik.
Jelen eljárásnál a tevékenység kiterjed a járművek:
• szerkezeti elemek javítására,
• karbantartására,
• felülvizsgálatára,
• hatósági műszaki vizsgáztatására,
• a karambolos járművek teljes körű biztosítói kárügyintézésére és kárrendezésére,
• mozgásképtelen járművek javításhoz szükséges szállítására.
A tevékenység kiterjed a gépjárművek speciális felépítményeinek:
• szerkezeti elemek javítására,
• karbantartására,
• időszakos tűzoltás-technikai felülvizsgálatára,
• időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatára.
Nyertes ajánlattevőnek és/vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozóknak rendelkeznie kell legalább az alábbi gyártók (és jogelődjeik) gyártmányainak javításához szükséges engedélyekkel, szakemberekkel és eredeti vagy azzal műszakilag egyenértékű alkatrészek beszerzési lehetőségével:
• Rosenbauer International AG
• Sammutin Oy
• Bronto Skylift Oy
• BM HEROS Zrt.
• Magirus AG
• Ziegler FF
• Palfinger AG
• Liebherr Group
• Tadano-Faun Gmbh
• Godiva Ltd.
• Gamma Zrt.
A Vállalkozónak és/vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozóknak rendelkeznie kell legalább az alábbi járműfelépítmények munkagépek és berendezések javításához szükséges engedélyekkel, szakemberekkel és eredeti vagy azzal műszakilag egyenértékű alkatrészek beszerzési lehetőségével:
• Tömörítős hulladékgyűjtő jármű felépítmények (pld.: MUT, Farid, Zoeller, Faun, OTTO típus),
• Konténeres hulladékszállító felépítmények (multiliftes és láncos),
• Munkagépek (rakodó, kotró, targonca),
• Kompaktorok,
• Komposztálás során használt aprító és rostaberendezések.
A gépjárművek darabszáma összesen: 2.369 db
A gépjárművek listája a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásának 2. a) számú mellékletében került ismertetésre. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, a gépjárművek listájának időszakos frissítésére, tekintettel a selejtezésekből és új jármű beszerzésekből származó folyamatos kötelezettségre.
A tevékenység sajátosságának megfelelően az igényelt szolgáltatás részletes leírása, valamint a pontos esetszámok nem ismertek, tekintettel a gépjárművek üzemeltetése kapcsán felmerülő eseti meghibásodásokra, és a szerződés időtartama alatt várható gépjárműállomány változásokra. A mellékletekben felsorolt táblázatok a jelenleg érvényes adatokat rögzítik.
A vállalkozási keretszerződés keretösszege: nettó 5.850.000.000 Ft
Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására (eseti megrendelés kibocsátására) vállal kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó 30 %-a tekintetében Megrendelő nem vállal megrendelési kötelezettséget, ezen összegre Vállalkozó az eseti megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Tűzoltógépjármű felépítmények fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap) 20
2 Autódaruk fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap) 15
3 Egyéb gépjármű felépítmények fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap) 15
x Költség kritérium – 1 Gépjárművek javítási óradíja (nettó, Ft) 25
2 Gépjármű márkaszervize (gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szerviz) által végzett javítási óradíja (nettó, Ft) 25
3 Kiszállási díj Magyarország területén (nettó, Ft/fő/ km) 10
4 Üzemképtelen járművek szállítási díja (nettó, Ft/km) 10
5 Üzemképes járművek mozgatási díja (nettó, Ft/km) 10
6 Tűzoltógépjármű felépítmények fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft) 20
7 Autódaruk fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft)  15
8 Egyéb gépjármű felépítmények fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft) 15
9 Alkatrész nyilvánosan elérhető kereskedelmi árlista szerinti legkedvezőbb árra adott árkedvezmény mértéke (%)  25
10 Nyilvánosan nem elérhető alkatrész kereskedelmi árlista esetén, az alkatrész gyártói (importőri) árra számított árrés mértéke (%) 25
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vegyi- és sugárvédelmi eszközök szervize
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50600000-1
További tárgyak:50610000-4
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő által megjelölt szerviz telephelye vagy országos szervizellátó pontok, vagy az eszköz átadás-átvételi pontjai,vagy helyszíni javítás esetén a javítandó eszköz aktuális helye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés folyamatos,2+1 évre kiterjedő időtartamú vállalkozási keretszerződés keretében végzendő vegyi- és sugárvédelmi védőeszközök,műszerek szervizelésére,karbantartására vonatkozik.
Az egyéni védőeszközök felülvizsgálatát,javítását tisztítását az eszköz gyártója által meghatározott módon,eredeti alkatrészek felhasználásával szabad végezni.A tevékenységet végző személynek rendelkeznie kell a gyártó felhatalmazásával az elvégzett feladatok tekintetében,amennyibe azt a gyártó az egyéni védőeszköz használati útmutatójában előírta.
A felülvizsgálat karbantartás,vagy javítás elvégzéséről megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani,amelynek tartalmaznia a kell az elvégzett szolgáltatás megnevezését és a nyilatkozó személy nevét olvashatóan.
A légzőkészülék álarcok karbantartást követően légzáró, legalább 0.6 mm anyagvastagságú,csak roncsolással felbontható fóliába zacskóba kell csomagolni,és a karbantartást igazoló tanúsítványt a zacskóra kell ragasztani.A mérőműszerek kalibrálását a joghatású mérésre vonatkozó előírások betartásával kell végrehajtani, és a kalibrációról jegyzőkönyvet kell kiállítani,és a Megrendelő részére átadni.
Légzőkészülék (alapkészülék) kijelző manométerrel:
•MSA BD96
•MSA Airgo
•MSA AirMaxx
Tüdőautomaták:
•MSA LA
•MSA AirMaxx
Álarcok:
•MSA 3S
•MSA 3S-PS
•MSA 3S-PS Maxx
•MSA UltraElite
•MSA UltraElite PS-Maxx
Palackok:
•MSA acél 6 l 300 bar
•MSA kompozit 6,8 l 300 bar
Légzőkészülék (alapkészülék) kijelző manométerrel vagy Bodyguard-dal:
•Dräger PA94
•Dräger PSS 90 manométeres, tüdőautomatával
•Dräger PSS 90 BodyGuard II, tüdőautomatával
•Dräger PSS 100 manométeres, tüdőautomatával
•Dräger PSS 100 BodyGuard II, tüdőautomatával
•Dräger PSS 500 BodyGuard II, tüdőautomatával
•Dräger PSS 7000 manométeres, tüdőautomatával
•Dräger PSS 7000 BodyGuard 7000, tüdőautomatával
•Dräger PSS 3000 BodyGuard 1500 tüdőautomatával
•Dräger PSS 3000 manométeres tüdőautomatával
Tüdőautomaták:
•Dräger PA94
•Dräger PSS A
•Dräger PSS N
Légzőkészülék álarcok:
•Dräger F2 P álarc, 5 pontos fejhevederes
•Dräger F2 P Supra, sisakadapteres
•Dräger Panorama Nova P álarc, 5 pontos fejhevederes
•Dräger Panorama Nova P Supra, sisakadapteres
•Dräger Panorama Nova Standard
•Dräger FPS 7000 P álarc, 5 pontos fejhevederes
•Dräger FPS 7000 P S-fix, sisakadapteres
•Dräger X-PLORE 6300
•Dräger PSS mentőkámzsa
Palack:
•Dräger 6,8 liter / 300 bar kompozit palack
•Dräger 6,0 liter / 300 bar acél palack
Gázvédő ruhák:
•Dräger CPS 5800
•Dräger CPS 5900
•Dräger CPS 6800
•Dräger CPS 6900
•Dräger CPS 7800
•Dräger CPS 7900
•Dräger Teammaster
•Dräger Workmaster
•MSA Chempion Elite
•MSA Vautex Elite
•TRELLCHEM- SUPER
•TRELLCHEM EVO
•TRELLCHEM LIGHT
•Respirex
A gázmérő, sugárzás mérő műszerek típusait a fixáras szolgáltatások felsorolása tartalmazza.
Hozzávetőleges mennyiségek:légzésvédő eszközök:3.700 db, álarcok: 11.050 db,védőruhák:35.800 db, gázmérő:420 db,sugármérő:335 db.
A tevékenység sajátosságának megfelelően az igényelt szolgáltatás részletes leírása,valamint a pontos esetszámok nem ismertek,tekintettel az eszközpark üzemeltetése kapcsán felmerülő eseti meghibásodásokra,és a szerződés időtartama alatt várható eszközállomány változásokra.A rendelkezésre bocsátott táblázatok a jelenleg érvényes adatokat rögzítik.
A vállalkozási keretszerződés keretösszege:nettó 1.320.000.000 Ft
Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására (eseti megrendelés kibocsátására) vállal kötelezettséget.A keretösszeg fennmaradó 30 %-a tekintetében Megrendelő nem vállal megrendelési kötelezettséget,ezen összegre Vállalkozó az eseti megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Egyéni védőeszközök fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap) 20
2 Műszerek fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap)  15
x Költség kritérium – 1 Egyéni védőeszközök fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft) 20
2 Műszerek fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft) 15
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki mentés gépeinek szervize
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50600000-1
További tárgyak:50610000-4
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő által megjelölt szerviz telephelye,vagy a gép átadás-átvételi pontjai, vagy helyszíni javítás esetén a javítandó gép aktuális helye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés folyamatos, 2+1 évre kiterjedő időtartamú vállalkozási keretszerződés keretében végzendő műszaki mentés gépeinek szervizelésére, karbantartására vonatkozik.
a) Hidraulikus mentőszerszámot (feszítő-vágó készülék) és tartozékait az eszköz gyártója által előírt kritériumok szerint kell felülvizsgálni, és minősíteni.
b) Pneumatikus működtetésű emelőpárnák felülvizsgálatát az eszköz gyártója által előírt kritériumok szerint kell felülvizsgálni, és minősíteni.
c) Emelők (Villamosok emelésére alkalmazott emelők) felülvizsgálata: az eszköz gyártója által előírt kritériumok szerint kell felülvizsgálni, és minősíteni.
d) Motoros (faipari) láncfűrész időszakos biztonsági felülvizsgálatát a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) bekezdésének megfejlően szükséges elvégezni.
e) Villamos kéziszerszámok érintésvédelmi szerelői ellenőrzését a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet szerint kell végezni.
Hozzávetőleges mennyiségek:
a) Hidraulikus mentőszerszám 1.640 db
b) Pneumatikus működtetésű emelőpárna 1.230 db
c) Emelők (Villamosok emelésére alkalmazott emelők) 90 db
d) Motoros (faipari) láncfűrész 670 db
e) Villamos kéziszerszámok 500 db
A tevékenység sajátosságának megfelelően az igényelt szolgáltatás részletes leírása,valamint a pontos esetszámok nem ismertek,tekintettel az eszközpark üzemeltetése kapcsán felmerülő eseti meghibásodásokra,és a szerződés időtartama alatt várható eszközállomány változásokra.A rendelkezésre bocsátott táblázatok a jelenleg érvényes adatokat rögzítik.
A vállalkozási keretszerződés keretösszege:nettó 180.000.000 Ft
Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására (eseti megrendelés kibocsátására) vállal kötelezettséget.A keretösszeg fennmaradó 30 %-a tekintetében Megrendelő nem vállal megrendelési kötelezettséget,ezen összegre Vállalkozó az eseti megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki mentés gépeinek fixáras tevékenységek teljesítési határideje (munkanap) 30
x Költség kritérium – 1 Műszaki mentés gépeinek fixáras tevékenységek díja (nettó, Ft) 70
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 088 - 210375
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Járművek és felépítmények javítása, karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54565034
Postai cím: Asztalos Sándor Út 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bmheros.hu
Telefon: +36 13342967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5850000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5850000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szerviz pontok biztosítása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vegyi- és sugárvédelmi eszközök szervize
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54565034
Postai cím: Asztalos Sándor Út 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bmheros.hu
Telefon: +36 13342967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1320000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1320000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Műszaki mentés gépeinek szervize
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 007704 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma (1-3. rész)
Ajánlattevő neve: BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Székhelye: 1087 Budapest Asztalos Sándor Út 2.
Adószáma: 25395619-2-42
II. Jelen közbeszerzési eljárás 3. része (Műszaki mentés gépeinek szervize) a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen,figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § (3)-(8)bek-nek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)