Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13555/2020
CPV Kód:33731110-7
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:HU322;HU322;HU322;HU322;HU322;HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.;Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.;Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műlencse beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000187392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Konszignációs adásvételi szerződés keretében műlencse, az azokhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése, valamint a műlencsék beültetéséhez szükséges szemészeti phaco készülék bérlete, a készülék kezelésének betanításával,karbantartásával a szerződés hatálya alatt teljes-körű szervizszolgáltatás biztosításával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64156500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Lágy műlencse
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lágy műlencse 462 db /év az alábbi anyagféleségek kihelyezésével viscoelasztikus anyagok 269 db /év, BSS oldat 192 db/év. A nyertes ajánlattevő tulajdonát képező műlencsék forgalmazása céljából konszignációs raktárt hoz létre az ajánlatkérő I. sz. telephelyén (5000 Szolnok, Tószegi út 21.), ezáltal lehetővé válik a folyamatos ellátás, a felhasználó igényei szerint. A konszignációs raktárban elhelyezett valamennyi termék a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi.
A konszignációs raktár alapkészletét 70 db műlencsét, a műlencsék beültetéséhez szükséges 25 db viscoelasztikus anyagot, 20 db BSS oldatot nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles leszállítani.
Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett, vagy eseti megrendelés alapján leszállított termékek felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az ajánlott termék nem felel meg teljes egészében a meghatározott jellemzőknek. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Optika típusa: bikonvex, széli aberráció mentes (előny a megléte) (igen/nem) 10
2 Láb dőlése: 10 fok (előny a megléte) (igen/nem) 20
3 Haptika: 3 Dimenziós, 4 db osztott végű láb abszorpciós zónával (előny a megléte)(igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Lágy műlencse 138 db/év, viscoelasztikus anyagok 81 db/év, BSS oldat 58 db/év mennyiségek lehívása ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, és nem köteles a teljes opciós mennyiség megrendelésére.Az egységár az opciós és az alapmennyiségre vonatkozóan azonos.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofil akrilát „C” haptikájú egytestű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akrilát ,,C,, haptikájú egytestű, aszférikus műlencse 462 db /év, az alábbi anyagféleségek kihelyezésével szemészeti kések 923 db/év,viscoelasztikus anyagok 115 db/év, BSS oldat 154 db/év. A nyertes ajánlattevő tulajdonát képező műlencsék forgalmazása céljából konszignációs raktárt hoz létre az ajánlatkérő I. sz. telephelyén (5000 Szolnok, Tószegi út 21.), ezáltal lehetővé válik a folyamatos ellátás, a felhasználó igényei szerint. A konszignációs raktárban elhelyezett valamennyi termék a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi. A konszignációs raktár alapkészletét 70 db műlencsét, a műlencsék beültetéséhez szükséges 25 db viscoelasztikus anyagot, 20 db BSS oldatot, 140 db szemészeti kést nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles leszállítani. Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett, vagy eseti megrendelés alapján leszállított termékek felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az ajánlott termék nem felel meg teljes egészében a
meghatározott jellemzőknek. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Optikai kiképzés: Aszférikus, aberráció mentes, kóma optimalizált (előny a megléte) (igen/nem) 15
2 Speciális éles szél 360 o-ban (előny a megléte) (igen/nem) 10
3 A láb érintkezési szöge a tokzsákban min. 175° előny a megléte) (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Hidrofil akrilát ,,C,, haptikájú egytestű, aszférikus műlencse 138 db/év, szemészeti kések 277 db/év, viscoelasztikus anyagok 35 db/év, BSS oldat 46 db/éves opciós mennyiségek lehívása ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, és nem köteles a teljes opciós mennyiség megrendelésére. Az egységár az opciós és az alapmennyiségre vonatkozóan azonos.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofil akrilát alapanyagú összehajtható 3 testű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akrilát alapanyagú összehajtható három testű műlencse 38 db /év, az alábbi anyagféleségek kihelyezésével szemészeti kések 38 db/év,viscoelasztikus anyagok 38 db/év, BSS oldat 19 db/év. A nyertes ajánlattevő tulajdonát képező műlencsék forgalmazása céljából konszignációs raktárt hoz létre az ajánlatkérő I. sz. telephelyén (5000 Szolnok, Tószegi út 21.), ezáltal lehetővé válik a folyamatos ellátás, a felhasználó igényei szerint. A konszignációs raktárban elhelyezett valamennyi termék a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi.A konszignációs raktár alapkészletét 10 db műlencsét, a műlencsék beültetéséhez szükséges 3 db viscoelasztikus anyagot,2 db BSS oldatot; 10 db szemészeti kést nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles leszállítani. Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett, vagy eseti megrendelés alapján leszállított termékek felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az ajánlott termék nem felel meg teljes egészében a meghatározott jellemzőknek. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dioptria tartomány min. 0 - + 35D (előny a megléte) igen/nem 15
2 Láb dőlése 5 ° (előny a megléte) igen/nem 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Hidrofil akrilát alapanyagú összehajtható három testű műlencse 12 db /év, szemészeti kések 12 db/év, viscoelasztikus anyagok 12 db/év, BSS oldat 6 db /éves opciós mennyiségek lehívása ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, és nem köteles a teljes opciós mennyiség megrendelésére. Az egységár az opciós és az alapmennyiségre vonatkozóan azonos.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akril monofókuszú egytestű tórikus
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofób akril monofókuszú egytestű tórikus műlencse 96 db/év, az alábbi anyagféleségek kihelyezésével szemészeti kések 192 db/év, viscoelasztikus anyagok 96 db/év, BSS oldat 38 db/év. A nyertes ajánlattevő tulajdonát képező műlencsék forgalmazása céljából konszignációs raktárt hoz létre az ajánlatkérő I. sz. telephelyén (5000 Szolnok, Tószegi út 21.), ezáltal lehetővé válik a folyamatos ellátás, a felhasználó igényei szerint. A konszignációs raktárban elhelyezett valamennyi termék a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi. A konszignációs raktár alapkészletét 20 db műlencsét, a műlencsék beültetéséhez szükséges 6 db viscoelasztikus anyagot, 3 db BSS oldatot; 40 db szemészeti kést nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles leszállítani. Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett, vagy eseti megrendelés alapján leszállított termékek felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az ajánlott termék nem felel meg teljes egészében a meghatározott jellemzőknek. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2 db fenesztrációs lyukkal rendelkező módosított C haptika (előny a megléte) (igen/nem) 15
2 Aszférikus aberráció mentes elülső és hátsó felszín (előny a megléte) (igen/nem) 15
3 360 °-ban körbefutó lépcsőzetes kialakítású éles perem (előny a megléte) (igen/ nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Hidrofób akril monofókuszú egytestű tórikus műlencse 29 db/év, szemészeti kések 58 db /év, viscoelasztikus anyagok 29 db/év, BSS oldat 12 db/éves opciós mennyiségek lehívása ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, és nem köteles a teljes opciós mennyiség megrendelésére. Az egységár az opciós és az alapmennyiségre vonatkozóan azonos.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofil akrilát alapanyagú tórikus
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akrilát alapanyagú tórikus műlencse 96 db/év, az alábbi anyagféleségek kihelyezésével szemészeti kések 192 db /év, viscoelasztikus anyagok 92 db/év, BSS oldat 38 db/év. A nyertes ajánlattevő tulajdonát képező műlencsék forgalmazása céljából konszignációs raktárt hoz létre az ajánlatkérő I. sz. telephelyén (5000 Szolnok, Tószegi út 21.), ezáltal lehetővé válik a folyamatos ellátás, a felhasználó igényei szerint. A konszignációs raktárban elhelyezett valamennyi termék a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi.A konszignációs raktár alapkészletét 20 db műlencsét, a műlencsék beültetéséhez szükséges 6 db viscoelasztikus anyagot, 3 db BSS oldatot; 40 db szemészeti kést nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles leszállítani. Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett, vagy eseti megrendelés alapján leszállított termékek felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben az ajánlott termék nem felel meg teljes egészében a meghatározott jellemzőknek. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Tórikus, aszférikus, aberrációmentes optikai kiképzés (előny a megléte) (igen/ nem) 10
2 Lábak érintkezési szöge a tokzsákban min 175° (előny a megléte) (igen/nem) 15
3 Cilinder tartomány min + 1,00 -+10,00 D (előny a megléte) (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Hidrofil akrilát alapanyagú tórikus műlencse 29 db /év, szemészeti kések 58 db /év,viscoelasztikus anyagok 28 db /év, BSS oldat 12 db éves opciós mennyiségek lehívása ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, és nem köteles a teljes opciós mennyiség megrendelésére. Az egységár az opciós és az alapmennyiségre vonatkozóan azonos.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Szemészeti phaco készülék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szemlencsék beültetéséhez szükséges 1 db szemészeti phaco készülék 4 kéziszettel kihelyezése bérleti szerződés keretén belül a műszaki specifikációban előírtaknak megfelelően, a készülék kezelésének betanításával,karbantartásával, valamint a szerződés hatálya alatt teljes-körű szervizszolgáltatás biztosításával. Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. §. (2) bek. a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 053 - 125633
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lágy műlencse
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL) www.premedpharma.hu
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22332000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hidrofil akrilát „C” haptikájú egytestű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20845000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Hidrofil akrilát alapanyagú összehajtható 3 testű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1877500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Hidrofób akril monofókuszú egytestű tórikus
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL) www.premedpharma.hu
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8624500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Hidrofil akrilát alapanyagú tórikus
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8317500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Szemészeti phaco készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL) www.premedpharma.hu
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész nyertes ajánlattevő: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43; 2. rész nyertes ajánlattevő: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 3. rész nyertes ajánlattevő: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 4. rész nyertes ajánlattevő: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43; 5. rész nyertes ajánlattevő: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 6. rész nyertes ajánlattevő: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43.
Ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként: 1. rész: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43; 2. rész: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 3. rész: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 4. rész: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43; 5. rész: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1., adószám: 10253993-2-13; 6. rész: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.,1118 Budapest, Rétköz Utca 18., adószám: 10803952-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)