Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13556/2020
CPV Kód:34144000-8
Ajánlatkérő:Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
Teljesítés helye:HU223;HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65082377
Postai cím: Vár Utca 5
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirmon Máté
Telefon: +36 303535254
E-mail: m.zsirmon@netta-pannonia.hu
Fax: +36 93537385
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://netta-pannonia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő, konténerszállító, seprőgép
Hivatkozási szám: EKR000618782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében hulladékgyűjtő, konténerszállító, seprőgép beszerzés. Két ajánlati részben:
1. rész: 5 db hátsó töltésű, tömörítő felépítménnyel szerelt hulladékgyűjtő gépjármű és 1 db kétkaros konténerszállító gépjármű.
2. rész: 1 db seprőgép
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő, konténerszállító
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
További tárgyak:34144510-6
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 5 db hátsó töltésű, tömörítő felépítménnyel szerelt hulladékgyűjtő gépjármű és 1 db kétkaros konténerszállító gépjármű beszerzése.
5 db hátsó töltésű, tömörítő felépítménnyel szerelt hulladékgyűjtő gépjármű:
Összgördülő tömeg min. 26.000 kg a forgalmi engedélybe bejegyezve. Meghajtás: háromtengelyes. Gépjármű magassága a (felépítmény felső síkja) max. 3.700 mm. Tengelytávolság: A-B tengelytáv 3.600 mm. Motor: Dízelüzemű, a motor maximum teljesítménye min. 230 kW, forgatónyomaték az 1.050-1.400 ford./perc fordulatszám tartományban min 1.550 Nm. Környezetvédelmi minősítés min. EURO 6D. Kipufogó a jobb oldalon, a cső kivezetése az alvázkeret közepén. Sebességváltó: Automatizált kapcsolású mechanikus nyomatékváltó min. 12 előremeneti és min. 2 hátrameneti sebességfokozattal. Hulladékgyűjtő tartály felépítmény: Tartály hasznos térfogat töltővályú nélkül: min. 21,5 m3. Edények ürítési ciklusideje: 60-120-240 l-es edényeknél max. 10 másodperc, 770, 1100 l-es edényeknél max. 14 másodperc. Vezetőfülke RAL 3002 piros, felépítmény RAL 9006 ezüst.
További részletes követelmények a műszaki leírásban.
1 db kétkaros konténerszállító gépjármű:
Összgördülő tömeg min. 19.000 kg a forgalmi engedélybe bejegyezve. Meghajtás: kéttengelyes, hátsó meghajtott tengely. Tengelytáv: max. 4000 mm. Motor: Dízelüzemű, a motor maximum teljesítménye min. 265 kW, forgatónyomaték az 1.100-1.400 ford./perc fordulatszám tartományban min 1.600 Nm. Környezetvédelmi minősítés min. EURO 6D. Sebességváltó: Mechanikus nyomatékváltó min. 12 előremeneti és min. 2 hátrameneti sebességfokozattal. Konténerszállító felépítmény a DIN 30720 szabvány szerinti min. 4 m3 és max. 10 m3-es konténer felemelésére, billentésére és lehelyezésére alkalmas legyen, valamint rendelkezzen min. 12.000 kg emelőerővel. Munkaciklusok: teher nélküli lerakás max 25 sec., teherrel lerakás max. 40 sec., felemelés max. 30 sec., konténer kiürítés billentéssel max. 30 sec. Vezetőfülke RAL 3002 piros, felépítmény fekete.
További részletes követelmények a műszaki leírásban.
További követelmények:
Kizárólag új (nem használt, nem felújított) gépjármű ajánlható meg, használt, felújított gépjármű megajánlását ajánlatkérő nem fogadja el.
Az átadás előzetes műszaki szemlét követően, üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva kell, hogy történjen (okmányirodai ügyintézés).
Járművenként 3 fő betanítása min. 8 órában az üzemszerű használatra.
Magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató, gépkönyv.
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány, munkavédelmi gépvizsgálati tanúsítvány.
Teljeskörű jótállás (mind alváz, mind felépítmény tekintetében): min. 12 hónap.
Jótállási időszak alatt szakszerviznek – alváz tekintetében márkaszerviznek - biztosítottnak kell lennie.
A további részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A közbeszerzési dokumentumokban esetleges meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utalás csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teljeskörű (alváz és felépítmény) jótállás időtartama a kötelező 12 hónap időtartamon felül (hónap) (legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap)  20
2 3. Hulladékgyűjtő gépjármű alváz tekintetében márkaszervíz távolsága az Ajánlatkérő székhelyétől számítva burkolt közúton (km) 10
3 4. Konténerszállító gépjármű alváz tekintetében márkaszervíz távolsága az Ajánlatkérő székhelyétől számítva burkolt közúton (km) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Seprőgép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
További tárgyak:34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db seprőgép beszerzése.
Össztömeg: min. 6000 kg max. 7500 kg. N2-es kategóriára vizsgáztatva. Gépjármű magassága (terheletlenül) max. 2100 mm, szélessége max. 1.400 mm. Kéttengelyes alváz, négy egyforma kerékkel. Kétkerék kormányzás menetfokozatban, kapcsolható négy-kerék kormányzás munkafokozat közben. Jobbkormányos kivitel, vezetőülés a jobboldalon. Motor: dízelmotor, min. 4 hengeres, a motor maximum teljesítménye min. 74 kW. Környezetvédelmi minősítés min. EURO 6D. Hajtás: fokozatmentes hidrosztatikus hajtás, menet- és munkafokozati kapcsolással. Fékrendszer: Biztonsági kétkörös hidraulikus fékrendszer, tárcsafék elől és hátul, ABS, mechanikus kézifék. Seprőberendezés: 3 kefés rendszerű frontoldali seprő-szívó aggregát, 3. seprű függetlenül legyen vezérelhető, a 3. seprű külön kiemelhető legyen, a csak kétseprűs munkavégzés miatt. Szívószáj szélessége min. 800 mm, szívócsatorna Ø min. 200 mm. Szennytartály térfogata min. nettó 1800 liter az EN15429-1 szabvány szerint. Videós megfigyelés, hátul és a felszívószájnál, monitor a vezetőfülkében és min. 2 db kamera.
További követelmények:
Kizárólag új (nem használt, nem felújított) seprőgép ajánlható meg, használt, felújított seprőgép megajánlását ajánlatkérő nem fogadja el.
Az átadás előzetes műszaki szemlét követően, üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva kell, hogy történjen (okmányirodai ügyintézés).
3 fő betanítása min. 8 órában az üzemszerű használatra.
Magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató, gépkönyv.
Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány, munkavédelmi gépvizsgálati tanúsítvány.
Teljeskörű jótállás: min. 12 hónap.
Jótállási időszak alatt márkaszerviznek biztosítottnak kell lennie.
A további részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A közbeszerzési dokumentumokban esetleges meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utalás csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teljeskörű jótállás időtartama a kötelező 12 hónap időtartamon felül (hónap) (legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 12 hónap) 20
2 3. Márkaszervíz távolsága az Ajánlatkérő székhelyétől számítva burkolt közúton (km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 124 - 303125
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Hulladékgyűjtő, konténerszállító
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 011351 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Seprőgép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 011351 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)