Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13563/2020
CPV Kód:51220000-0
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519541
E-mail: kozbeszerzes@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000949712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Konténment SER kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18, Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (RHFT)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Konténment és csarnoképület sugárvédelmi rendszerének kiépítése (leszállítás, telepítés, beüzemelés) az alábbiakban foglaltak szerint:
1.Terv és dokumentáció készítés
1.1.Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 dokumentum)
1.2.Oktatási terv készítése (1 dokumentum)
1.3.Kezelési Utasítások Kézikönyvének készítése (1 dokumentum)
1.4.Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 dokumentum)
2.Technológiai rendszerek kivitelezési munkák
2.1.Konténment sugárvédelmi ellenőrző rendszer (SER) kiépítésének munkái (1 db rendszer), melynek részeként 1 db aeroszol monitor; 1 db kéz-láb szennyezettség ellenőrző monitor; 1 db felületi szennyezettségmérő, valamint 4 db személyi inhalációs dozimétert is beépítésre, ill. átadásra kerül
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 036 - 085446

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konténment SER kialakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70225585
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu
Telefon: +36 72535370
Internetcím(ek): (URL) www.mecsekerc.hu
Fax: +36 72535388
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 188157860 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.07.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51220000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51220000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18, Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (RHFT)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konténment és csarnoképület sugárvédelmi rendszerének kiépítése (leszállítás, telepítés, beüzemelés) az alábbiakban foglaltak szerint:
1.Terv és dokumentáció készítés
1.1.Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 dokumentum)
1.2.Oktatási terv készítése (1 dokumentum)
1.3.Kezelési Utasítások Kézikönyvének készítése (1 dokumentum)
1.4.Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 dokumentum)
2.Technológiai rendszerek kivitelezési munkák
2.1.Konténment sugárvédelmi ellenőrző rendszer (SER) kiépítésének munkái (1 db rendszer), melynek részeként 1 db aeroszol monitor; 1 db kéz-láb szennyezettség ellenőrző monitor; 1 db felületi szennyezettségmérő, valamint 4 db személyi inhalációs dozimétert is beépítésre, ill. átadásra kerül
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 188157860
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70225585
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu
Telefon: +36 72535370
Internetcím(ek): (URL) www.mecsekerc.hu
Fax: +36 72535388
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti szerződés 3. sz. mellékletét képező „Költségvetési kiírás” 6. és 7. számú tételei az alábbiak szerint módosulnak:
Az eredeti szerződés szövegezése:
6. sorszám, 82-000-6 tételszám: Aeroszol monitor (LB 9140) gyártása, szállítása és beépítése, kalibrációs forrásokkal (60Co, 241Am, 36Cl) 1 db
7. sorszám, 82-000-7 tételszám: Kéz-láb szennyezettség ellenőrző monitor (LB 147 vagy azzal egyenértékű) (Típusvizsgálat költségei is szerepeljenek az árban)
Az eredeti szerződés szöveg helyére az alábbi szövegrész kerül:
6. sorszám, 82-000-6 tételszám: Aeroszol monitor (GAMMA Művek ONRIM) szállítása és beépítése, kalibrációs forrásokkal
7. sorszám, 82-000-7 tételszám: Kéz-láb szennyezettség ellenőrző monitor (MAB-RMS HFC Scan) (Típusvizsgálat költségei is szerepelnek az árban)
Biztonságnövelő Intézkedések – Konténment épület sugárvédelmi ellenőrző rendszer kiviteli terv – Általános tervkötet
A helyszíni kivitelezési munkálatok során a műszaki, üzemviteli okból szükségessé vált módosítások:
-A tervekben a gamma és neutron dózisteljesítmény mérő láncok (detektor egységek, kiértékelő és kijelző egység, riasztó egység), illetve az aeroszol monitor a konténment személyi beléptető felőli falon (belül) kerültek elhelyezésre, a medencék középvonalában. A konténment falhoz közelebbi medence nyitottsága esetén a leolvasó egységek kezelése (pl. riasztások nyugtázása) nehezebben oldható meg.
Módosítás: A gamma, illetve neutron detektorok a tervezett helyen maradnak, ugyanakkor a kijelző és riasztó egységeik a személyi zsilip bejárat mellé kerülnek elhelyezésre a robbanásveszélyes zónán kívüli területre, az az aeroszol monitor is ide kerül elhelyezésre, de annak mintavevő csöve az eredeti helyen kerül kiépítésre, a műszercsoport részére egy új kapcsolószekrény kiépítése.
-A terven az aeroszol - C14/T mintavevő egység a konténment külső és belső oldalán került elhelyezésre, ezek betáplálását 1 db kapcsolószekrény biztosítja.
Módosítás: Az aeroszol mintavevő integrálását kell megvalósítani egy közös T/C14 szekrénybe a csarnoképület D-i falára történő pozícionálással, a kibocsátási pont közvetlen közelébe (a mintavétel továbbra is ugyanabból a légcsatornából történik).
-A terven a gamma és a neutron dózisteljesítmény mérő láncok egy soros RS 485-ös porton kerültek felfűzésre.
Módosítás: A gamma és a neutron dózisteljesítmény mérő láncok egy 4 portos RS 232/485-ös médiakonverteren keresztül csatlakoztathatók a KVP hálózathoz az azóta kiépült Ethernet hálózathoz.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor.
A szerződéskötést követően a Vállalkozó megkezdte a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatainak végrehajtását, ennek keretében a Konténment Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer megvalósításához szükséges eszközök beszerzését.
A Vállalkozó az anyagbeszerzés során a költségvetési kiírás két tételével kapcsolatban problémába ütközött, mi szerint a termékek magyarországi forgalmazója (Radchem Kft.) az eszközöket – a COVID 19 vírus okozta nehézségekre tekintettel – csak 8 hónapos szállítási és beüzemelési idővel tudja biztosítani. Ennek következtében a szerződés eredeti határidőben történő teljesítése nem lenne lehetséges.
A Vállakozó ugyanakkor javaslatot tett a költségvetési kiírás szerinti termékek hazai beszerzésből történő, műszakilag egyenértékű berendezésekkel történő kiváltására.
A kiviteli terveket készítő tervező a termékváltással érintett eszközök műszaki egyenértékűségét megvizsgálta, az egyenértékűséget megerősítette.
Tekintettel arra, hogy az érintett szerződés teljesítése előfeltétele a konténment épület üzembe helyezésének, melynek csúszása veszélyeztetné a Püspökszilágyi Biztonságnövelő Intézkedés (PÜBI) projekt meghatározott időpontra történő végrehajtását és ezzel a RHFT üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges szabad tároló kapacitás biztosítását, így a mihamarabbi szerződésszerű teljesítés érdekében, a Megrendelő, a műszakilag egyenértékű eszközök beépítése mellett döntött.
A kivitelezési munkák helyszíni megkezdését követően vált megállapíthatóvá, hogy egyes berendezések felszerelését, elhelyezését, műszaki, üzemviteli okból szükséges a kiviteli tervtől eltérő módon megvalósítania a Vállalkozónak, azért, hogy a megépítendő rendszer könnyebben és biztonságosabban működtethető legyen.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 188157860 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 188157860 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben