Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13571/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Mohácsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium. 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. ( továbbiakban: Meixner Ildikó EGYMI );Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;1.Blokk: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3. 2. Blokk az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.;Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Eötvös Loránd Tudományegyetem;Eötvös Loránd Tudományegyetem;Eötvös Loránd Tudományegyetem;Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány;Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület;Eötvös Loránd Tudományegyetem;Kulcsár Mihály György egyéni vállalkozó;Eszterházy Károly Egyetem;Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.;ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.;Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.;Béres Mária
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohácsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67921157
Postai cím: Szabadság Utca 4-6.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Schiebelhut Lívia
Telefon: +36 302175655
E-mail: igazgato@meixner-egymi.hu
Fax: +36 69795 255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/mohacs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 pályázat képzései
Hivatkozási szám: EKR000214872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP képzések a Mohácsi Tankerületi Központ részére 18 db részajánlati körben.
- 1.részajánlati kör: 3.1.6-1.képzés BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés - Autizmus spektrum pedagógiája szakirány 2 fő, 3 tanulmányi félév.
- 2.részajánlati kör: 3.1.6-2.képzés BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés - Pszichopedagógia szakirány 1 fő, 3 tanulmányi félév.
- 3.részajánlati kör 3.1.6-3.képzés BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés- logopédia szakirány 2 fő, 4 tanulmányi félév.
- 4.részajánlati kör 3.1.6-4.képzés Meixner Ildikó Játékház című olvasókönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő továbbképzés 25 fő, 57 óra.
- 5.részajánlati kör 3.1.6-5.képzés A kutya, mint segédtanár. A kutyás terápia, mint alternatív lehetőség a pedagógiában, gyógypedagógiában 25 fő,30 óra.
- 6.részajánlati kör 3.1.6-6.képzés Diákrelax 1-2; Diákrelax 1: 30 óra,5 fő; Diákrelax 2: 30 óra, 5 fő.
- 7.részajánlati kör 3.1.6-7.képzés NILD 1-2; „Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia® technikáival” tanfolyam az amerikai képzés magyar adaptációja. NILD 1: 60 óra,14 fő; NILD 2: 60 óra, 2 fő.
- 8.részajánlati kör 3.1.6-8.képzés Sindelar-Zsoldos program 1. - Fejlesztő program tanulási és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor;Sindelar-Zsoldos program 2. – Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban. Sindelar-Zsoldos program 1.: 30 óra,5 fő. Sindelar-Zsoldos program 2.:30 óra, 5 fő.
- 9.részajánlati kör 3.1.6-9.képzés Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 10 fő, 60 óra.
- 10.részajánlati kör 3.1.6-10.képzés Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére 2 fő,120 óra.
- 11.részajánlati kör 3.1.6-11.képzés Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei című tanulásmódszertani továbbképzés 25 fő, 30 óra.
- 12.részajánlati kör 3.1.6-12.képzés A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra 25 fő, 30 óra.
- 13.részajánlati kör 3.1.6-13.képzés Állapotmegismerésen alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése 15 fő , 40 óra.
- 14.részajánlati kör 3.1.6-14.képzés Autizmus–specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása 20 fő,30 óra.
- 15.részajánlati kör 3.1.6-15.képzés Szenzoros integrációs terápiák, és alkalmazásuk jelentősége a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésében 15 fő, 30 óra.
- 16.részajánlati kör 3.1.6-16.képzés Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében 15 fő, 24 óra.
- 17.részajánlati kör 3.1.6-17.képzés Felkészítő programok a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozók számára:
Konduktív pedagógia adaptációja, lehetőségei a fejlesztő nevelés-oktatásban:6 óra,15 fő.Fejlesztési területek, lehetőségek a fejlesztő nevelés-oktatásban, azok beépülése a tanulási folyamatba:6 óra,15 fő.Szabadidő a gyermekkorban:8 óra,15 fő.Autizmus és viselkedésprobléma – kinek a problémája?A megértés és megelőzés – A Pozitív Viselkedéskezelés segítségével:8 óra,20 fő.
- 18.részajánlati kör 3.1.6-18.képzés Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő módszere 15 fő , 30 óra
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13925000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Autizmus spektrum pedagógiája szakirány
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A képzés neve: BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés - Autizmus spektrum pedagógiája szakirány. Képzés típusa: szakirányú pedagógus továbbképzés. Képzési terület: pedagógusképzés. Munkarend: esti.Képzési idő: 3 tanulmányi félév ( félév alatt a felsőoktatási tanulmányi félév értendő). Létszám: 2 fő. Részvétel feltétele: Gyógypedagógia alapképzési szak autizmus spektrum pedagógiája szakirányán kívüli szakirányon szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. A képzés célja és a szakmai kompetenciák: gyógypedagógusok képzése, akik a választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Pszichopedagógia szakirány
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A képzés neve: BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés - Pszichopedagógia szakirány.Képzés típusa:
szakirányú pedagógus továbbképzés.Képzési terület: pedagógusképzés. Munkarend: esti.Képzési idő: 3 tanulmányi félév ( félév alatt a felsőoktatási tanulmányi félév értendő). Létszám: 1 fő.Részvétel feltétele: Gyógypedagógia alapképzési szak pszichopedagógia szakirányán kívüli szakirányon szerzett oklevél. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon. A képzés célja és a szakmai kompetenciák: gyógypedagógusok képzése, akik a választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Logopédia szakirány
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve: BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés- logopédia szakirány.Képzés típusa:
szakirányú pedagógus továbbképzés. Képzési terület: pedagógusképzés. Munkarend: esti. Képzési idő: 4 tanulmányi félév ( félév alatt a felsőoktatási tanulmányi félév értendő) . Létszám: 2 fő.Részvétel feltétele: Gyógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányán kívüli szakirányon szerzett oklevél. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyógypedagógus, logopédia szakirányon.
A képzés célja és a szakmai kompetenciák: gyógypedagógusok képzése, akik a választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Játékház című könyvcs. alkalmazására felkészítő
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium. 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. ( továbbiakban: Meixner Ildikó EGYMI )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Meixner Ildikó Játékház című olvasókönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő továbbképzés.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam. Képzés óraszáma: 57 óra,
/Megszerezhető credit pontok száma 57/.Létszám: 25 fő.A továbbképzés keretében kerüljön bemutatásra Meixner Ildikó diszlexia prevenciós módszerén alapuló 1. osztályos olvasókönyvcsalád a, a megértéshez és kreatív alkalmazáshoz szükséges elméleti háttérrel kiegészítve.
A továbbképzés tematikájától elvárt tartalmak:
1. A Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer elméleti háttere – Elméleti összefoglaló az olvasástanítás pszichológiai alapjairól, a homogén gátlás jelenségéről, az eltérő nyelvi fejlődésről, a sikeres olvasástanulás feltételeiről, a diszlexia fogalmáról, az olvasás vizsgálatáról.
2. Az írás-előkészítés, írástanítás elméleti háttere, készségfejlesztő gyakorlatok bemutatása – Elméleti összefoglaló az írástanítás pszichológiai alapjairól, az írástanulás során jelentkező nehézségek mibenlétéről és megelőzéséről, a diszgráfia tüneteiről, az írás vizsgálatáról. Az írástanulás kezdetén alkalmazható készségfejlesztő gyakorlatok kipróbálása és megtanulása.
3. A Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer gyakorlata – Ebben a részben részletesen ismertessék a diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerben kiemelt jelentőségű készségfejlesztő gyakorlatokat, a betűtanítás speciális formáját, az összeolvasás tanítását, a szavak, mondatok, szövegolvasás módszertanát. Kerüljön bemutatásra a diszlexia prevenciós olvasás-tanítási módszerben teljesen egyedi olvasástanítást segítő eszközkészlet, az úgynevezett borítékos feladatok rendszere.
4. A csoportos foglalkozásokon a résztvevők tanulják meg az egyéni korrekcióra is alkalmas feladatok készítésének alapelveit, és szerezzenek gyakorlatot a diszlexia prevenciós órák óravázlatainak és taneszközeinek elkészítésében.A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: A kutya, mint segédtanár
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A képzés neve: A kutya, mint segédtanár, a kutyás terápia, mint alternatív lehetőség a pedagógiában, gyógypedagógiában.
Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,
/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám: 25 fő. A képzés leírása:
A továbbképzés elvégzésével a pedagógusok, gyógypedagógusok megismerik a kutyás terápia filozófiáját, annak hasznosságát a fogyatékkal élők megsegítésében. A résztvevők ismerjék meg a terápiás kutya szerepét a tanulóknál feladat helyzetben, a csoport- illetve osztályközösség erősítésében, a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásában és az integrációban korhatár nélkül. Váljanak alkalmassá a közös munkára a terápiás kutya – felvezető párossal. A tanfolyam résztvevői váljanak képessé a kutyás terápia alkalmazására saját szakterületükön az inkluzív nevelés megvalósítása érdekében.
A program tematikájában elvárt tartalmak: A 30 órás elméleti és gyakorlati órák keretében kerüljenek ismertetésre a kutyával támogatott fejlesztési lehetőségek, mint pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek akár egyéni akár csoportos fejlesztő foglalkozások, valamint az iskolákban alkalmazható iskola programok során. Bemutató foglakozások keretében nyerhessenek betekintést a résztvevők azokról a lehetőségekről, amelyekkel a terápiás kutyák segítségével élményszerűen lehet ismereteket átadni. A tanfolyam során a gyakorlati oktatás képzett, tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutyák és felvezetőik, habilitációs kutyakiképzők részvételével történjen a tanfolyam helyszínén (Mohácson) osztálytermi, illetve habilitációs órák keretében.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: DIÁKRELAX 1-2
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.Képzés neve:DIÁKRELAX 1. Autogén tréning (relaxáció) sajátélményű szakasz.Képzés típusa:Akkreditált pedagógus kétszakaszos továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30 /.Létszám:5 fő.A képzés tartalmazza az iskolai relaxáció módszertanának életkori modulokra bontott rendszerét óvodától középiskolás korig, melyet két egymásra ráépülő akkreditált továbbképzésen sajátíthatnak el a pedagógusok.
A képzésen a résztvevők ismerkedjenek meg az iskolai relaxáció céljával, a stresszel szembeni ellenálló képesség és megküzdési készség fejlesztésének módszerével az autogén tréninggel (AT). A relaxáció elsajátítása révén a résztvevők egy viszonylag rövid idő alatt elsajátítható, egész életen át használható eszköz birtokába kerülhetnek, ami mentálhigiénés egyensúlyuk megőrzését teszi lehetővé. A képzés kiscsoportos formában történjen, 15 héten át heti 1 alkalommal 2 órában.
2.Képzés neve: DIÁKRELAX 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus kétszakaszos továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája:tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,
/Megszerezhető credit pontok száma 30/.
Létszám: 5 fő. A DIÁKRELAX 1-2. képzések egymásra épülnek. A második képzésén az vehet részt, aki elvégezte az elsőt.
A képzés elméleti részének középpontjában az életkori sajátosságokhoz illesztett, gazdag relaxációs gyakorlati anyag elsajátítása álljon. Tartalmazza azokat az iskolai keretek között alkalmazható gyakorlatokat, amelyeket a gyermekek un. kulcskompetenciáinak megerősítésére, stressz kezelésük javítására, szorongásaik, feszültségeik oldódására, analógiás gondolkodásuk, kreativitásuk fejlesztésére szolgálnak. Testképük, testtudattosságuk, énképük, minél teljesebb kibontakozását segítik. A pedagógus a képzés folyamán sajátítsa el a diákjai életkorához, és saját oktatási-nevelési céljaihoz illeszkedő gyakorlatokat , majd a pedagógiai munkájába beépített gyakorlatokról készített feljegyzéseket, legyen lehetősége megbeszélni a képzés keretében.
A tartandó képzéseknek, legkésőbb a képzések megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A képzések esetében a DIÁKRELAX 1.-re épül fel a DIÁKRELAX 2., és a DIÁKRELAX 1. képzésén résztvevők a DIÁKRELAX 2. képzésben is részt vesznek.
A teljesítés kezdete a DIÁKRELAX 1. esetében a tanév rendjéhez ( őszi vagy tavaszi félév) kell hogy igazodjon, a félév kezdetekor kerülhet megindításra és ebben a tanulmányi félévben meg kell valósítani. A DIÁKRELAX 2. esetében a teljesítés kezdete az ezt követő tanévhez kell, hogy igazodjon. A teljesítési határidő vége II.2.7) pontban megadott időtartamhoz kell, hogy igazodjon.

A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés AK hozzájárulásával megengedett.
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: NILD Tanulási terápia 1-2
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1.Blokk: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3. 2. Blokk az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.Képzés neve: „Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia® technikáival” tanfolyam az amerikai képzés magyar adaptációja.- 1. Blokk.Képzés típusa: Akkreditált pedagógus továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam
Képzés óraszáma: 60 óra.Létszám: 14 fő.A tanulástechnika fejlesztését célzó akkreditált pedagógus továbbképzés során a résztvevők ismerjék meg a NILD Tanulási Terápia® technikáinak alkalmazását tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése céljából, az amerikai képzés magyar adaptációjaként. Az első blokkban az alapszintű technikákat sajátítják el a hallgatók. Ezek egyrészt a legkomplexebb központi technikák (Ritmikus Írás, Morze, Matek blokk, Diktálás és szövegértés, Kulcs Könyv), amelyek több idegrendszeri funkciót fejlesztenek egyszerre; valamint külön részképességet fejlesztő kiegészítő technikák intenzív kognitív fejlesztéssel.
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége biztosítani a terápiához szükséges következő eszközöket:morze jeladó, krétafogó, írókeret, írófólia
2.Képzés neve:„Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia® technikáival” tanfolyam az amerikai képzés magyar adaptációja – 2. Blokk.Képzés típusa: Akkreditált pedagógus továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 60 óra.Létszám: 2 fő.Tanulástechnika fejlesztését célzó akkreditált pedagógus továbbképzés során a résztvevők ismerjék meg a NILD Tanulási Terápia® technikáinak alkalmazását tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése céljából, az amerikai képzés magyar adaptációjaként.A 2. blokk technikái a magasabb szintű megismerési képességek fejlesztését tartalmazzák: analizálás, szintézis, absztrahálás, tervezés, stratégia-építés, valamint a nyelvi tudatosság fejlesztésének újabb technikáit. A képzés során terápiás facilitálás módszerével is megismerkednek a hallgatók. A nyertes Ajánlattevő biztosítja a képzéshez szükséges speciális eszközöket.
A két blokk egymásra épül. A második blokk képzésén az vehet részt, aki már tanúsítvánnyal rendelkezik „Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia® technikáival” tanfolyam az amerikai képzés magyar adaptációja.- 1. Blokk képzésről és az elsajátított technikákat legalább egy éve használja.
A képzések megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
A nyertes Ajánlattevőnek be kell szereznie a hivatalos kizárólagossági nyilatkozatot az amerikai National Institute for Learning Developmenttől.
A tartandó képzéseknek, legkésőbb a képzések megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A képzések esetében a NILD 1. blokkra épül fel a NILD 2. blokk tananyaga, azonban a NILD 2. blokk résztvevői jelen esetben nem a NILD 1. blokk résztvevői közül kerülnek ki.
A teljesítés a NILD 1. blokk és a NILD 2. blokk esetében is a szerződés aláírásától kezdődik. A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés AK hozzájárulásával megengedett.
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Sindelar-Zsoldos program 1-2
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.Képzés neve: Sindelar-Zsoldos program 1. - Fejlesztő program tanulási és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor.Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam
Képzés óraszáma: 30 óra.Létszám: 5 fő.A képzés célja: Az akkreditált pedagógus továbbképzés célja, hogy módszertani felkészítést nyújtson az 5-7 éves korú óvodás és az iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle kognitív képességfejlesztő-program magyar adaptációjának alkalmazására, mely a specifikus (neurogén) tanulási zavarok megelőzésének egy lehetséges eszköze.
A képzés résztvevői váljanak képessé az 5-7 éves korú gyermekek egyenetlen, illetve gyenge szintű megismerési képességeinek felismerésére, valamint a célzott tréningprogrammal történő fejlesztés megtervezésére, mely hozzájárul a gyermekek egyenetlen megismerési képességstruktúrájának kiegyenlítéséhez, kognitív funkcióinak gyakorlottabbá válásához és ezáltal a viselkedésszabályozás optimalizálásához.
2.Képzés neve:Sindelar-Zsoldos program 2. – Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra.
Létszám: 5 fő.A képzés célja:
Az akkreditált pedagógus továbbképzés célja, hogy módszertani felkészítést nyújtson az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására, mely az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A képzés résztvevői olyan képességfejlesztő programmal ismerkedjenek meg, melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése.A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció.
A tartandó képzéseknek, legkésőbb a képzések megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A képzések esetében a Sindelar-Zsoldos program 2. nem épül fel a Sindelar-Zsoldos program 1-re. A teljesítés a Sindelar-Zsoldos program 1. és Sindelar-Zsoldos program 2. esetében a szerződés aláírásától kezdődik. A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés AK hozzájárulásával megengedett.
A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Mozgásterápia a tanulási nehézségek oldására
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 60 óra,
/Megszerezhető kreditpontok száma: 60/.Létszám:10 fő.A képzés célja:
Az akkreditált továbbképzés keretében kerüljön bemutatásra az eltérő fejlődésű gyermekek segítése, integrálása, a mozgás felhasználása a tanulási képesség fejlesztésére.
A továbbképzés keretében olyan alternatív módszert ismerjenek meg a résztvevők, mely segítségével felismerik a tanulást akadályozó tényezőket és képessé válnak meghatározni a kiváltó okokat. Ismerjék meg a képzés során az idegrendszer érési folyamatát, működését, valamint az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés közötti összefüggéseket. A tanfolyam elvégzésével legyenek képesek a résztvevők a tanult komplex mozgásterápiás eljárás tudatos és szakszerű alkalmazására.A képzés során alkalmazott módszerekkel kapcsolatos elvárások: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló munka.A továbbképzés tematikájától elvárt tartalmak:
A tanulási nehézség problémaköre, előjelei, okai; Az iskolaérettség feltételei; Kutatási irányzatok; Az idegrendszer működése; A mozgásfejlődés menete és idegrendszeri alapjai; Az olvasás idegrendszeri alapjai; A nagycsoportos vizsgálat ismertetése; A kiscsoportos vizsgálat ismertetése; Egyéni vizsgálat; A vizsgált területek értékelése, fejlesztési lehetősége, a kapott eredmények feldolgozása; A terápia mozgásanyagának megtanulása. Önálló vizsgálatvégzés. Terápia tervezés.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm.r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Alapozó Terápia
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlattevő által biztosított, az elfogadott ajánlatában megjelölt képzési helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 120 óra,
/Megszerezhető credit pontok száma: 120/.Létszám: 2 fő.A képzés célja:
Az akkreditált pedagógus továbbképzés célja, hogy módszertani felkészítést nyújtson az „Alapozó Terápia” az elemi mozgásmintákra és a mozgáskoordináció fejlesztésére támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés módszer alkalmazására. A tanfolyamot követően a hallgatók nagycsoportos fejlesztő foglalkozás vezetésére válnak jogosulttá. A képzés résztvevői olyan terápiás eljárással ismerkednek meg, mely hatásos mozgásügyetlen, diszlexia veszélyeztetett, megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődésű, diszfáziás vagy dominanciát ki nem alakított nagycsoportos óvodásoknál az iskolakezdést megelőző évben, diszlexiás és alaki diszgráfiás gyermekeknél, organikus hiperaktív-figyelemzavaros gyerekeknél, és enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál (tanulásban akadályozottaknál).
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei című tanulásmódszertani továbbképzés.Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam
Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám: 25 fő.A képzés célja:
Az akkreditált továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a korszerű, tanulói tevékenységre épülő képességfejlesztési lehetőségeket, konkrét memóriatechnikákat, memorizálási játékokat és a vizuális vázlatok készítésének technikáit. Váljanak képessé ezen módszerek saját pedagógiai gyakorlatukba történő beépítésére.
A továbbképzés elvárt főbb tartalmi elemei:
1. Tanuláselméleti alapok ; 2. A tanulási képességek fejlesztésének lehetőségei; 3. Memóriatechnikák és memorizálási játékok a tanulásban; 4. Vizuális vázlatok készítésének lehetséges formái; 5. Az alkalmazási területek konkrét tantárgyi környezetben
A továbbképzés során elvárt alkalmazott módszerek: Csoportok együttműködő munkáján alapuló, gyakorlatias tréning jellegű képzés. Rövid előadás blokkok, alkotó páros és csoportmunka, kooperatív technikák alkalmazása, tanulási játékok.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra.Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám: 25 fő.
A képzés célja: Az akkreditált továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a Komplex Instrukciós Program elnevezésű tanítási módszert, mely lehetővé teszi a pedagógusok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A képzés résztvevői az elsajátított program segítségével képessé válnak a heterogén tanulói csoport nevelésére. Az osztályon belüli státuszbeli problémák felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. A speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőséget biztosítanak a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére. Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása.
A képzésen megszerzett ismeretek birtokában a Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása lehetővé válik a tanulásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm.r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Állapotmegismerésen alapuló EFT készítése
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Állapotmegismerésen alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 40 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 40/.Létszám: 15 fő.A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlődésének mérésére szolgáló eszközökkel, eljárásokkal, amelyek a fejlesztő-nevelés oktatás tervezésének alapjául szolgálnak. A gyakorlatorientált képzés fókuszában a fejlesztési célok meghatározásához, kijelöléséhez szükséges pedagógiai diagnosztikai eljárások állnak. A képzés a komplex állapot megismerésre alapozva tárgyalja az egyéni fejlesztési terv készítésének tervezését, célok kijelölését, szempontjait, lépéseit, módszereit, értékelését, gyakorlati alkalmazását. Bemutatja az intézmény pedagógiai dokumentumainak egymásra épülését és az egyéni fejlesztési tervek helyét és kapcsolatát a fejlesztéseket meghatározó dokumentumokkal összefüggésben. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlődésének mérésére szolgáló eszközökkel, eljárásokkal, amelyek a fejlesztő-nevelés oktatás tervezésének alapjául szolgálnak. A gyakorlatorientált képzés fókuszában a fejlesztési célok meghatározásához, kijelöléséhez szükséges pedagógiai diagnosztikai eljárások állnak. A képzés a komplex állapot megismerésre alapozva tárgyalja az egyéni fejlesztési terv készítésének tervezését, célok kijelölését, szempontjait, lépéseit, módszereit, értékelését, gyakorlati alkalmazását. Bemutatja az intézmény pedagógiai dokumentumainak egymásra épülését és az egyéni fejlesztési tervek helyét és kapcsolatát a fejlesztéseket meghatározó dokumentumokkal összefüggésben.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére. A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Autizmus–specifikus egészségnevelés curriculum alk
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Autizmus–specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása .Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám:20 fő.A továbbképzés célja, hogy résztvevők az autizmussal élő személyek egészségközpontú ellátását komplex módon megismerjék, és gyakorlati alkalmazását elsajátítsák. A résztevők alapszintű, meglévő ismereteiket rendszerezzék, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapjanak az autizmussal élő személyek sérülés-specifikus egészségneveléséről és felnőtt életre való felkészítéséről. Célunk, hogy a képzés segítségével a résztvevők sajátítják el az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) program módszerét. Megismerjék az autizmussal élő személyek kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Megismerjék a társas együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges eszközeit. A résztvevők váljanak képessé az autizmussal élő személy számára kiválasztani a legalkalmasabb tanulási módszert az Ö.T.V.E.N témaköreinek hatékony elsajátítása érdekében. Továbbá legyenek képesek az autizmussal élő személy egyéni képességeinek és egyéni tanítási-tanulási céloknak megfelelően adaptálni a tanegységeket. A résztvevők sajátítsák el az autizmussal élő személyek kognitív, kommunikációs és adaptív készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök használatát.
Az oktatáshoz szükséges Ö.T.V.E.N. című könyvet, mint oktatási segédeszközt a nyertes Ajánlattevő biztosítani köteles.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Szenzoros integrációs terápiák és alkalmazásuk
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Szenzoros integrációs terápiák és alkalmazásuk jelentősége a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésében (valamennyi témát tartalmazza).Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam.Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám: 15 fő.
A továbbképzés célja, hogy bemutassa a halmozott sérülés mellett a különböző érzékszervi sérülések felismerését és fejlesztését, valamint járja körbe a már ismert terápiák alkalmazását, hangsúlyozva egy olyan komplex fejlesztési szemléletet, ami segítséget ad abban, hogy bizonyos elemeket beépítsünk a szokásos napi rutintevékenységekbe is. Segítséget nyújtson a szakembereknek, érintett családoknak, hogy megismerjék a szenzoros integrációs terápiák és alkalmazásuk jelentőségét a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésében.
A továbbképzés elvárt felépítése:
A felkészítő programsorozat öt egymásra épülő, egyenként 4+2 órás témakörből áll, azonban a témakörök önállóan is értelmezhetők.
TÉMÁK:
1. Szenzoros sérülések és hatásuk a fejlődésre (4+2 óra) ,
2. Szenzomotoros terápiák alkalmazása (4+2 óra),
3. Látásfejlesztésről (4+2 óra) ,
4. Hallásfejlesztésről (4+2 óra) ,
5. A bazális stimuláció beépítése a komplex fejlesztésbe (4+2 óra).
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: AAK alkalmazása a SHF tanulók esetében
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében.Képzés típusa:Akkreditált pedagógus továbbképzés.A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam
Képzés óraszáma: 24 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 24/.Létszám: 15 fő.
A továbbképzés célja, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek, tanulók kommunikációjával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre keresse a választ. Segítséget nyújtson a szakembereknek, érintett családoknak, hogy megismerjék az Alternatív és Augmentatív Kommunikáció (AAK) alkalmazásának alapjait, a legfontosabb segítő technikákat.
A képzés elvárt felépítése:
A továbbképzés négy egymásra épülő, egyenként 4+2 órás témakörből épüljön fel. A témák feldolgozása gyakorlatorientált, interaktív módon történjen.
TÉMÁK:
1. „Nem kommunikálni lehetetlen!” – a kommunikáció alapelvei – érzékenyítés (4+2 óra) ,
2. Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása I. – felmérés lehetőségei, célok meghatározása (4+2 óra),
3. Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása II. –kiválasztás, nyomon követés (4+2 óra),
4. Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása – esettanulmányok bemutatásán keresztül (4+2 óra) .
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: Felkészítő programok az FNO-ban dolgozók számára
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felkészítő programok a fejlesztő nevelés-oktatásban (FNO-ban) dolgozók számára:
1.Képzés neve:Konduktív pedagógia adaptációja, lehetőségei a fejlesztő nevelés-oktatásban.Képzés típusa:szakmai felkészítés.
Képzés óraszáma: 6 óra.Létszám: 15 fő.A felkészítés célja, hogy bemutassa a központi idegrendszeri sérüléssel született gyermekekre kifejlesztett konduktív pedagógia, (amely Dr. Pető András nevéhez fűződik) alkalmazását a súlyos halmozottan sérültek esetében. Segítséget nyújtson a szakembereknek, érintett családoknak, hogy megismerjék a konduktív pedagógia adaptációja, lehetőségei a fejlesztő nevelés-oktatásban.
2.Képzés neve:Fejlesztési területek, lehetőségek a fejlesztő nevelés-oktatásban, azok beépülése a tanulási folyamatba.Képzés típusa:szakmai felkészítés.Képzés óraszáma: 6 óra.Létszám: 15 fő.A felkészítés célja, hogy bemutassa a különböző fejlesztési területek adaptációját a fejlesztő nevelés-oktatás területén az egyes foglalkozásokra, tantárgyakra, fejlesztési területekre lebontva.
Ismertesse, bemutassa továbbá a területek kölcsönhatását, átfedését, egymásra épülését.
3.Képzés neve:Szabadidő a gyermekkorban.Képzés típusa:szakmai felkészítés.Képzés óraszáma: 8 óra.Létszám: 15 fő.A felkészítés célja, hogy gyakorlati ötleteket adjon az autista gyermekek sikeres szabadidő tervezéséhez, az autista gyermekek szabadidős tevékenységeinek tervezéséhez.
4.Képzés neve:Autizmus és viselkedésprobléma – kinek a problémája?A megértés és megelőzés – A Pozitív Viselkedéskezelés segítségével.Képzés típusa:szakmai felkészítés.Képzés óraszáma: 8 óra.Létszám:20 fő.A felkészítés célja, hogy felvilágosítást adjon a gyakori viselkedésproblémákról, és ezek megelőzésének lehetőségeiről az Autizmus Koordinációs Iroda „Morzsák az autizmusról” című szakmai műhelysorozatának elemeként.
A Nagy-Britanniában hosszú múltra visszatekintő „Pozitív Viselkedéstámogatás” (PositiveBehaviourSupport) módszerbe nyújtson betekintést, mellyel az autista személyek segítése során fellépő viselkedésproblémák megértéséhez és megelőzéséhez kapnak gyakorlati segítséget a résztvevők.
A műhely témái:
- Mi a viselkedésprobléma? -A viselkedésproblémák okai és formái - Mi történik az agresszív incidensek során az autista emberben és mi történik bennünk? - Milyen környezeti, személyközi és személyes okok vezethetnek viselkedésproblémához? -Hogyan tudjuk megelőzni a viselkedés problémát? A „primer prevenció” elmélete o a környezet és a kommunikáció szerepe - Mit tegyünk, ha „helyzet van”? A „szekunder prevenció” elmélete o a térközszabályzás és a kommunikáció szerepe -Kitekintés a viselkedésproblémák fizikai, reaktív kezelésére – veszélyek o Mik a korlátozó beavatkozások? Mik a hátrányai? Mikor használják ezeket? - Az adatgyűjtés és elemzés szerepe a viselkedésproblémák megelőzésében és csökkentésében. A megközelítés használatának várható eredményei a saját gyakorlatban.A felkészítés/képzés célcsoportja:
pedagógusok, gyógypedagógusok, szülők, gondviselők .
Valamennyi program megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: BMM képességfejlesztő módszer
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Meixner Ildikó EGYMI, 7700 Mohács Kórház utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés neve:BMM = Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő módszere.Képzés típusa:
Akkreditált pedagógus továbbképzés.Képzés óraszáma: 30 óra,/Megszerezhető credit pontok száma 30/.Létszám: 15 fő.A továbbképzés elvégzésével a pedagógusok, gyógypedagógusok megismerik a BMM módszert, azaz Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő módszerét.
A képzés elvégzésével a résztvevők jogot szereznek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által védjegy oltalommal ellátott BMM módszer alkalmazására.
A képzésen résztvevők lehetőséget kapnak a BMM eszközök használatának folyamatos gyakorlása mellett eszköz készítésére is.
Megismerik, hogyan lehet átadni ugyanazokat a tanulási tartalmakat másként a sérült gyermekeknek pl. az olvasás, írás, matematika és a környezetismeret terén.
A képzés megvalósításához az oktatáshoz alkalmas termet és a kivetítéshez szükséges technikai hátteret Ajánlatkérő biztosítja, melyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsát a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
A tartandó képzésnek, legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjáig a 277/1997. (XII. 12.) Korm. szerint szerepelnie kell az OH által vezetett akkreditált pedagógus továbbképzések jegyzékében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: online oktatófelület biztosítása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft)/fő Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00009 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest előteljesítés Ajánlatkérő hozzájárulásával megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06968 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Autizmus spektrum pedagógiája szakirány
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Telefon: +36 303765367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1020000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Pszichopedagógia szakirány
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Telefon: +36 303765367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Logopédia szakirány
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Telefon: +36 303765367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Játékház című könyvcs. alkalmazására felkészítő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 4. részajánlati kör a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: A kutya, mint segédtanár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69186086
Postai cím: Petúr bán Utca 2/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: kutyavalegymosolyert@gmail.com
Telefon: +36 302786801
Internetcím(ek): (URL) www.kutyavalegymosolyert.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18279166103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69186086
Postai cím: Petúr bán Utca 2/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18279166103

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: DIÁKRELAX 1-2
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Döntéshozó a 6. részajánlati körben a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: NILD Tanulási terápia 1-2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17553964
Postai cím: Zaláta Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: nildhungary@gmail.com
Telefon: +36 12904115
Internetcím(ek): (URL) http://nild.hu/hu/home/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18251768143
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2630000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17553964
Postai cím: Zaláta Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18251768143

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Sindelar-Zsoldos program 1-2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Telefon: +36 303765367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15308744241

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Mozgásterápia a tanulási nehézségek oldására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kulcsár Mihály György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53919375
Postai cím: Bogya Károly Utca 20/a.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: info@tanulasinehezsegek.hu
Telefon: +36 204490835
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66312343127
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kulcsár Mihály György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53919375
Postai cím: Bogya Károly Utca 20/a.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66312343127

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Alapozó Terápia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 10.részajánlati kör a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Döntéshozó a 11. részajánlati körben a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63875964
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 10.
Város: Balatonszárszó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14850406114

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36 305547324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15834481210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1625000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15834481210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Állapotmegismerésen alapuló EFT készítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: bagi.krisztina@fszk.hu
Telefon: +36 14503230
Internetcím(ek): (URL) http://fszk.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 525000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Autizmus–specifikus egészségnevelés curriculum alk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@eruditiozrt.hu
Telefon: +36 17860288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17998856
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Szenzoros integrációs terápiák és alkalmazásuk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: bagi.krisztina@fszk.hu
Telefon: +36 14503230
Internetcím(ek): (URL) http://fszk.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: AAK alkalmazása a SHF tanulók esetében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: bagi.krisztina@fszk.hu
Telefon: +36 14503230
Internetcím(ek): (URL) http://fszk.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11640275
Postai cím: Váci Út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23808689241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 17 Elnevezés: Felkészítő programok az FNO-ban dolgozók számára
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 17. részajánlati kör a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: BMM képességfejlesztő módszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Béres Mária
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15462961
Postai cím: Bethlen Utca 47. 6. em.3/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: beres60@gmail.com
Telefon: +36 203256724
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 75682527129
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 975000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Béres Mária
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15462961
Postai cím: Bethlen Utca 47. 6. em.3/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 75682527129

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Beérkezett ajánlatok:
1.rész:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Székhelye:1053 Budapest Egyetem Tér 1-3.
Adószám:15308744241
2.rész:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Székhelye:1053 Budapest Egyetem Tér 1-3.
Adószám:15308744241
3.rész:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Székhelye:1053 Budapest Egyetem Tér 1-3.
Adószám:15308744241
4.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
5.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I.emelet 3.
Adószám:23953466241
Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány
Székhelye:6000 Kecskemét Petúr bán Utca 2/A
Adószám:18279166103
6.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I.emelet 3.
Adószám:23953466241
7.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület
Székhelye:1182 Budapest Zaláta Utca 6
Adószám:18251768143
8.rész: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Székhelye:1053 Budapest Egyetem Tér 1-3.
Adószám:15308744241
Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Adószám:23953466241
9. rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Adószám:23953466241
Kulcsár Mihály György e.v.
Székhelye:2060 Bicske Bogya Károly Utca 20/a.
Adószám:66312343127
10.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
11.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Adószám:23953466241
Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:8624 Balatonszárszó Mikes Kelemen Utca 10.
Adószám:14850406114
12.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Eszterházy Károly Egyetem
Székhelye:3300 Eger Eszterházy Tér 1.
Adószám:15834481210

13.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:1138 Budapest Váci Út 191.
Adószám:23808689241
14.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366-2-13
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Adószám:23953466241
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:1138 Budapest Váci Út 191.
Adószám:23808689241
15.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:1138 Budapest Váci Út 191.
Adószám:23808689241
ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt.
Székhelye:1055 Budapest Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Adószám:23953466241
16. rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:1138 Budapest Váci Út 191.
Adószám:23808689241
17. rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
18.rész:Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Székhelye:2100 Gödöllő Szilhát Utca 41
Adószám:10406366213
Eltan Képző Kft.
Székhelye:6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.
Adószám:11422442203
Béres Mária
Székhelye:4026 Debrecen Bethlen Utca 47.6.em.3/a.
Adószám:75682527129
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges