Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13582/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6., Bp. VII. ker. Garay u. 5., Bp. VII. ker. Rózsa u. 8., és az egyedi megrendelésben megjelölt teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89815685
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Erika
Telefon: +36 14623215
E-mail: dr.nagy.erika@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 14623215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000383422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Budapest, VII. kerületi székhelyén és telephelyein rendszeres (napi,heti,kétheti,havi) takarítási feladatok, továbbá nagytakarítási, valamint felmerülése esetén egyedi megrendelés alapján eseti takarítási feladatok ellátása összesen 6683 m2 alapterületen az alábbiakban meghatározottak szerint:
1)1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. szám alatti székhelyén a főbejárat, az előtte lévő közterület, irodahelyiségek, tanácstermek, tárgyalók, mellékhelyiségek (teakonyhák és WC-k), lépcsők, irattárak, belső udvar, előtér, lépcsőház, belső és külső folyosók és személyfelvonók, összesen 3925 m² területen,

2)1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti telephelyen a főbejárat és az előtte lévő közterület, irodahelyiségek, tanácstermek, tárgyalók, mellékhelyiségek (teakonyhák és WC-k), lépcsők, irattárak, belső udvar, előtér, lépcsőház, belső és külső folyosók és személyfelvonó, összesen 2758 m² területen

rendszeres, azaz heti 5 munkanapon keresztül teljes körű napi, és egyes helyiségek esetében meghatározott időszakonkénti (heti, kétheti, havi) takarítása, valamint évente 1 (egy) alkalommal történő nagytakarítása, továbbá
3) 1077 Budapest, Rózsa u. 8. szám alatti telephely esetében évente 1 (egy) alkalommal teljes körű nagytakarítása, valamint

4) az Ajánlatkérő székhelyén, telephelyén az Ajánlatkérő által tartott rendezvények helyszínén egyedi megrendelés alapján eseti takarítási feladatok ellátása
a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattevő biztosítja a szolgáltatás nyújtásához szükséges gépeket, berendezéseket, takarítóeszközöket és tisztítószereket, az egészségügyi papírárut, papír kéztörlőt illetve a folyékony szappant, mosogatószert, szivacsot és hulladéktároló zsákot a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90900000-6
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6.,
Bp. VII. ker. Garay u. 5.,
Bp. VII. ker. Rózsa u. 8.,
és az egyedi megrendelésben megjelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Budapest VII. kerületi székhelyén és telephelyein rendszeres (napi,heti,kétheti,havi) takarítási feladatok, továbbá nagytakarítási, valamint felmerülése esetén egyedi megrendelés alapján eseti takarítási feladatok ellátása összesen 6683 m2 alapterületen az alábbiakban meghatározottak szerint:
1)1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. szám alatti székhelyén a főbejárat, az előtte lévő közterület, irodahelyiségek, tanácstermek, tárgyalók, mellékhelyiségek (teakonyhák és WC-k), lépcsők, irattárak, belső udvar, előtér, lépcsőház, belső és külső folyosók és személyfelvonók, összesen 3925 m² területen,

2)1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti telephelyen a főbejárat és az előtte lévő közterület, irodahelyiségek, tanácstermek, tárgyalók, mellékhelyiségek (teakonyhák és WC-k), lépcsők, irattárak, belső udvar, előtér, lépcsőház, belső és külső folyosók és személyfelvonó, összesen 2758 m² területen,

rendszeres, azaz heti 5 munkanapon keresztül teljes körű napi, és egyes helyiségek esetében meghatározott időszakonkénti (heti,kétheti,havi) takarítása, valamint évente 1 (egy) alkalommal történő nagytakarítása, továbbá a
3) 1077 Budapest, Rózsa u. 8. szám alatti telephely esetében évente 1 (egy) alkalommal teljes körű nagytakarítás, valamint

4) az Ajánlatkérő székhelyén, telephelyén az Ajánlatkérő által tartott rendezvények helyszínén egyedi megrendelés alapján takarítási feladatok ellátása
a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattevő biztosítja a szolgáltatás nyújtásához szükséges gépeket, berendezéseket, takarítóeszközöket és tisztítószereket, az egészségügyi papírárut, papír kéztörlőt illetve a folyékony szappant, mosogatószert, szivacsot és hulladéktároló zsákot a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3.M2.)alk.felt-ként előírt,a telj.-be bevont 1fő szakemb.alk-i köv-en felüli többlet szakm.gyak.-a hónapjainak száma(min.0hónap,max.60hónap vehető figy-be az alk.felt-ként előírt 36hón felül) 5
2 AFIII.1.3.M3)p-ban alk.felt-ként előírt,a telj-be bevont 5fő szakemb.alk.köv-en fel.többlet szakm.gyak.hóinak össz.száma(min.0hó,max.36hó/fő,mindössz.180hó veh-ő figybe az alk.felt.előírt 12hón felül) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban meghatározva) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - 1074 Budapest, Dohány utca 45. szám alatti telephelyen irodahelyiségek előtti (folyosó) terület, irodahelyiségek, tárgyalók, teakonyhák, mellékhelyiségek, összesen 180 m2 területen,és a
- 1073 Budapest, Akácfa u. 42-48. szám alatti telephelyen az előtér, ügyfélszolgálati irodahelyiség, teakonyha, mellékhelyiség, mosdó, összesen 100 m2 területen
rendszeres, azaz heti 5 munkanapon keresztül teljes körű napi, és egyes helyiségek esetében meghatározott időszakonkénti (heti, kétheti, havi) takarítása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10774 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatás nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63285967
Postai cím: Bokréta Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750300243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
Fénysziget Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 27., adószám: 12750300-2-43)
S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány u. 63., adószám: 23490103-2-18)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges