Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13594/2020
CPV Kód:43300000-6
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr Egyetem tér 1.;9026 Győr Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96613503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000705082020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000705082020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hallgatói innováció 2 újra
Hivatkozási szám: EKR000705082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"GINOP-2.3.4-15-2016-00003 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen” projekt Hallgatói Innováció alprojektjének tervezett eredménytermékei megvalósításának létrehozásához szükséges laboratóriumi anyagok és eszközök beszerzése 2 részterületen
1. részterület: gépészeti eszközök, versenyfelszerelések, berendezések, valamint ezekhez kapcsolódó alapanyagok
2. részterület: elektronikai eszközök és mérőműszerek, valamint ezekhez kapcsolódó alapanyagok
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gépészet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gépészeti eszközök, berendezések és versenyfelszerelések csoportjában elektromos kisgépek, építőipari berendezések, kézi eszközök szerepelnek, amelyek megteremtik a lehetőséget a hallgatóknak, hogy ne csak megtervezzék, hanem saját maguk meg is valósíthassák projektjeiket. Gépészeti, építőipari alapanyagok, segédanyagok, védőfelszerelések csoportjában a labormunkához és a laborban használt eszközökhöz tartozó alapanyagok és kiegészítő anyagok mellett a biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszerelések is szerepelnek. A tervezett beszerzések kapcsolódnak a korábbi ezen a projekten belül már megtörtént Hallgatói Innováció alprojekt beszerzéseihez, sok alkatrész, alapanyag ezen berendezésekkel, gépekkel kompatibilis, melyek feltüntetésre is kerültek a specifikációkban.
Gépészeti eszközök, berendezések és versenyfelszerelések: Hidraulikus hengerek, kézi és gépi menetfúró, menetmetsző szettek, versenypilóta speciális védőfelszerelésének elemei (versenyruha, versenycipő, versenykesztyű), gravírozó megmunkáló eszköz, vastagológyalu, fúrószárak, pillanat szorítok, spirálfúrók, lépcsős fúró szett, nyomatékkulcsok, dugókulcs szett, akkumulátoros kisgépek, kézi szerelő eszközök, fa és fémfúró szettek, akkumulátoros lemezvágó olló, keményfém marószár szettek, oszlopos fúró, seeger fogó szett.
Gépészeti, építőipari alapanyagok, segédanyagok, védőfelszerelések: Különböző munkavédelmi eszközök, kesztyűk, füldugók, szemüveg, különböző fűrészlapok és tárcsák, fúrószárak, karbon lamináláshoz szükséges eszközök és alapanyagok, keverőedények, ragasztók, fém alapanyagok, 3D nyomtatás alapanyagai segédanyagai, hegesztő alapanyagok, menetes rudak, menetfúró és menetmetsző szárak, polír és vágó korong szettek, szerszámtartó tüske szettek, ragasztószalagok, tisztitószerek. Az eszközök részletes listáját a csatolt (beárazandó) excel táblázat tartalmazza, amely műszaki leírásként funkcionál. Szállítás is feladat.
Egyszeres működésű alacsony henger 1 db, Egyszeres működésű húzóhenger 1 db, Kéziszivattyú szett 1 db, Csavarkiszedő szett 1 db, Csigafúró szett 2 db, Gépi menetfúró szett 1 db, Kézi menetfúró, menetmetsző szett 1 db, 3D nyomtató búra 1 db, Forgózsámoly 1 db, Versenyoverál 1 db, Versenycipő 1 db, Versenykesztyű 1 db, Gravírozó megmunkáló eszköz 1 db, Lépcsős leszorító szett 1 db, Fúrógép satu 1 db, BIT szett 2 db, Csavarbehajtó szett 1 db, Mágneses dugókulcs szett 1 db, Fémfúró szett 1 db, Fúrószár szett 1 db, Fafúró szett 1 db, Felsőmaró szett 1 db, Körfűrésztárcsa szett 1 db, Multiartozék szett 1 db, Multifunkciós eszköz tartozék 1 db, Pillanatszorító 6 db, Pillanatszorító 5 db, Ujjmaró szett 2 db, Spirálfúró szett 1 db, Spirálfúró szett 2 db, Krómacél menetfúró és menetmetsző szett 1 db, Seeger fogó szett 1 db, Sarokcsiszoló 1 db, Gumikalapács 3 db, Pelikán lemezvágó olló 1 db, Fogószett 1 db, Gázterelő szett 1 db, Dugókulcs szett 1 db, Lépcsős fúró szett 1 db, Bukósisak 1 db, Bukósisak 1 db, Nyomatékkulcs 1 db, Nyomatékkulcs 1 db, Akkumulátoros forgóvágó 1 db, Keresztasztal marógéphez 1 db, Akkumulátoros sarokcsiszoló 1 db, Elektromos kevlárvágó olló 1 db, Kevlárvágó olló 1 db, Adagoló pisztoly 1 db, Mobil laborállvány nyitott tárolódobozzal 1 db, Fém polcrendszer 20 db, Kevlar hőálló kesztyű 1 db, Latex kesztyű 5 db, Latex kesztyű 19 db, Latex kesztyű 19 db, Latex kesztyű 19 db, Fülvédő 3 db, Füldugó 10 db, Szóróoverál 5 db, Védőszemüveg 10 db, Védőkesztyű 5 db, Tenyérmártott kesztyű 10 db, Tenyérmártott kesztyű 10 db, Tenyérmártott kesztyű 35 db, Tenyérmártott kesztyű 35 db, Szerelőkesztyű 20 db, Szerelőkesztyű 20 db, Cserélhető betétes félálarc betéttel 3 db, Betét maszkhoz 12 db, Hegesztőkesztyű alupigmentált 1 db, Hegesztőkesztyű 3 db, Védősisak 5 db, Köszörűs szemüveg 9 db, Labor törlőkendő 10 db, Orrfűrészlap 1 db, Orrfűrészlap 1 db, Orrfűrészlap 1 db, Orrfűrészlap 1 db, Orrfűrészlap 1 db, Szúrófűrészlap 1 db, Szúrófűrészlap 1 db, Szúrófűrészlap 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Körfűrésztárcsa 1 db, Köszörűkorong 1 db, Gyémántfúró 1 db, Gyémántfúró 1 db, Gyémántfúró 1 db, Gyémántfúró 1 db, Lamellás csiszolótárcsa fém 5 db, Lamellás csiszolótárcsa kő 5 db, Lamellás csiszolókorong 20 db, Vágótárcsa acélhoz (vastag) 5 db, Vágótárcsa kőhöz 2 db, Vágótárcsa acélhoz (vékony) 4 db, Csiszolótárcsa 4 db, Gyémánttárcsa 2 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Gyémánt élcsiszoló tárcsa 1 db, Egysoros gyémánt csiszolótányér 1 db, Kétsoros gyémánt csiszolótányér 1 db, Gyémánt csiszolótárcsa 125MM 1 db, Mosható labortörlőkendő 10 db, Porzsák 3 db, Porzsák 8 db, Próbakocka sablon 6 db, Zsugorodásmérő referencia pont 1 db, Laboratóriumi tálca 5 db, Laboratóriumi tál 5 db, Zsír és kenőspray 15 db, Keverőedény 150 db, Keverőedény 150 db, Keverőedény 150 db, Keverőedény 150 db, 4 ágú rövid darufüggeszték 1 db, Betoncsavar 1 db, Fixanker 1 db, Fixanker 1 db, Beütődübel 1 db, Menetesrúd 5 db, Menetesrúd 5 db, Menetesrúd 5 db, Menetesrúd 5 db, Menetesrúd 5 db, Menetesrúd 5 db, Hegesztő elektróda 1 db, Féktisztító 2 db, Féktisztító 2 db, Rozsdaoldó 2 db, Gyűrűs csavar 1 db, Hidraulika olaj 2 db, Menetfúrószár gépi csavart 2 db, Menetfúrószár gépi csavart 2 db, Menetfúrószár gépi csavart 2 db, Menetfúrószár gépi csavart 2 db, Menetmetsző 2 db, Menetmetsző 2 db, Menetmetsző 2 db, Menetmetsző 2 db, Keményfém marószár 2 db, Körrúd 10 db, Körrúd 10 db, Körrúd 10 db, Körrúd 10 db, Vastaglemez 2 db, Vastaglemez 10 db, 3D nyomtató filament 3 db, 3D nyomtató filament 5 db, 3D nyomtató kapton fólia 2 db, Tapadást segítő szer 3d nyomtatáshoz 1 db, Tapadást segítő szer 3d nyomtatáshoz 1 db, Fúvóka 3d nyomtatáshoz 1 db, Hűtő-kenő folyadék maráshoz 1 db, Gyantavezető spirál 1 db, Gyantavezető háló 1 db, Vákuumfólia ragasztó szalag 25 db, Vákuumfólia 60 db, I csatlakozó 50 db,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (a minimumon felül hónapban megadva 0-12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00003 Felsőoktatási és Ipari E
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Elektronika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31700000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részterület: elektronikai eszközök és mérőműszerek, valamint ezekhez kapcsolódó alapanyagok
Az elektronikai eszközök és mérőműszerek kategóriájában főként elektromos mérőeszközök, szenzorok és elektromos mérőberendezések találhatók, amelyek a projektek pontos kivitelezését segítik. Utolsó egységként elektronikai alkatrészek és segédanyagok csoportjába főként elektronikai vezetékek kerültek. A tervezett beszerzések kapcsolódnak a korábbi ezen a projekten belül már megtörtént Hallgatói Innováció alprojekt beszerzéseihez, sok alkatrész, alapanyag ezen berendezésekkel, gépekkel kompatibilis, melyek feltüntetésre is kerültek a specifikációkban.
Elektronikai eszközök és mérőműszerek: Digitális és analóg tolómérők, rétegvastagságmérő, digitális kamera objektív és stabilizátor, mérőkábel szett, különböző kézi működtetésű eszközök akkumulátorai, villanymotor, különböző fizikai jellemzők mérésére alkalmas szenzorok, elektromos tápegységek, forrasztópákák, hengernyomás mérésére alkalmas mérőberendezés, kommunikációs fültok, endoszkópos kamera. Elektronikai alkatrészek és segédanyagok: Különböző fizikai jellemzőkkel bíró elektromos vezetékek. Az eszközök részletes listáját a csatolt (beárazandó) excel táblázat tartalmazza, amely műszaki leírásként funkcionál. Szállítás is feladat.
Mérleg 1 db, Rétegvastagságmérő 1 db, Súlykészlet gépkalibráláshoz 1 db, Öntapadós címke nyomtató 1 db, Tolómérő analóg 2 db, Digitális tolómérő 2 db, Digitális tolómérő 3 db, Mérőszalag 2 db, Hőmérséklet és páratartalommérő 1 db, Quadrokopter akkumulátor 2 db, Obejktív 1 db, Mérőkábel szett 1 db, Inerciamérő 2 db, Villanymotor 1 db, Nyomatékmérő szett 1 db, Digitális lézeres mérőműszer 1 db, Stabilizátor fényképezőgéphez 1 db, Tápegység interfész 1 db, Integrált áramkör programozó 1 db, Nyomtatott áramkör megfogó állvány 1 db, Akkumulátorra csatlakoztatható forrasztópáka 1 db, Vezeték nélküli forrasztópáka 1 db, Folyadéknyomás szenzor 3 db, Levegő hőszenzor 2 db, Kommunikációs fültok 2 db, Hőmérő szenzor 4 db, Endoszkópos kamera 1 db, Hengernyomás mérésére alkalmas mérőberendezés 1 db,
1. rész felsorolás vége:
, szénszövet 1 db, Vákuumzáró szelep 50 db, T csatlakozó 50 db, Vákuum cső 1 db, Ragasztó spray 3 db, Központfúró szár 5 db, Vágókorong 20 db, Vágókorong 10 db, Vágókorong 10 db, Dörzskorong 5 db, Polírkorong 10 db, Polírkorong 10 db, Vágókorong szett 5 db, Szerszámtartó tüske szett 2 db, Szerszámtartó tüske szett 2 db, Szerszámtartó tüske 5 db, Gyémánt vágókorong 10 db, Fémfűrész fűrészlappal 1 db, Kéziszerszám akkumulátor 2 db, Kéziszerszám akkumulátor 2 db, Köszörűkorong 1 db, Jelölőfilc 10 db, Sorjázó és sorjázó fej 2 db, Wolfram elektróda 10 db, Wolfram elektróda 10 db, Wolfram elektróda 10 db, Wolfram elektróda 10 db, Racsnis csillag-villás kulcs szett 3 db, Szövetszalag 10 db, Szövet poliészter ragasztószalag 3 db, Poliészter filc ragasztószalag 20 db, Hővédő szalag 20 db, Ragasztó 20 db, Ragasztó 20 db, Ragasztó 10 db, Kéztisztító 20 db, Szórópalack 3 db, Befogó 2 db, Marószett 1 db, Tisztítószer, oldószeres 5 db, Keverőcsőr 50 db, Mágneses szalag 1 db, Szállítási költség 1 db,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (a minimumon felül hónapban megadva 0-12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00003 Felsőoktatási és Ipari E
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok.
Változásbejegyzésre vonatkozóan EKR űrlapon megtett nyilatkozat nyújtandó be az ajánlat részeként. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész tekintetében:
P/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (1. rész gépészeti eszközök szállítása, 2. rész. elektronikai eszközök szállítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A 321/2015. Korm rendelet 19. § (3) alapján ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (1. rész gépészeti eszközök szállítása, 2. rész. elektronikai eszközök szállítása) származó árbevétele nem éri el az 1. és a 2. rész esetében is a 8-8 millió - Forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek ajánlata részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel kizárólag a 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot – EKR űrlapon - szükséges csatolni, mely szerint az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdései szerint igazolva.
A referencianyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szállítás mennyisége,
- a szerződés teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
- a szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, gépészeti eszközök szállítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amely tartalmazta az alábbi eszközök szállítását:
1. rész:
fúró szett 1 db
latex kesztyű 20 db
pillanatszorító 3 db
védőszemüveg 3 db
2. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, elektronikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amely tartalmazta az alábbi eszközök szállítását:
digitális tolómérő 1 db
elektromos vezeték 1 tekercs
hőmérő szenzor 1 db

A Kormányrendelet 21. §-a (1a) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel (referenciával) is igazolhatja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: késedelem minden napja után naptári naponként 0,5 %/nap, összesen maximum 15 %.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződés teljesítésének olyan okból történt hibája esetén, amelyért felelős, hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a hiba kijavításáig a teljes nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó teljes ellenszolgáltatás 15 %-a
Jótállás: minimum 12 hónap
Részletesen a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bek. az irányadó.
Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.
A nyertes ajánlattevő egy számlátá nyújthat be.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részletesen a KD-ban.
Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés irányadó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 12463928 Pénznem: HUF

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 14884674 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. Ajánlati ár fordított arányosítás; 2. Jótállás egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatot elektronikusan, 1 db példányban kell benyújtani a jelen felhívásban megadott EKR címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
2) Az ajánlat formai követelményeire vonatkozóan a KD előírásait kell alkalmazni.
3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is.
— a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát - a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell,
— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatát,
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.
4) Ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempont:
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéseket
6) Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
7) A csatolt excel táblázatot be kell áraznia ajánlattevőnek, részenként, a részenként a nettó összesen ár kerül a felolvasólapra.
8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a csatolt excel tábla teljes körű kitöltése az ajánlat érvényességének feltétele, annak minden tételére ajánlatot kell tenni, hiszen az összesen ár kerül a felolvasólapra.
A KD-ban Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges