Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13596/2020
CPV Kód:34515000-0
Ajánlatkérő:Mindszent Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6630 Mindszent, tiszai szabadstrand Hrsz. 0137/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72757130
Postai cím: Köztársaság Tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mindszent.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036632020/reszletek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízilátványosság (ködszínház) létesítése
Hivatkozási szám: EKR000036632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34515000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vízilátványosság (ködszínház) létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32342412-3
34515000-0
42122130-0
45237000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent, tiszai szabadstrand Hrsz. 0137/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vízilátványosság (ködszínház, multimédiás szökőkút) létesítése, berendezéseinek beszerzése és telepítése.
A multimédiás szökőkút 1 db nagy teljesítményű fúvókával hoz létre egy „legyező" alakú vízfilmet, mely vízfilmre projektorral animációk, filmek, reklámok vetíthetők. A szökőkút nappal is üzemelhet, ekkor a multimédiás részegységek üzemen kívül vannak, csak a vízfüggöny látható. Film vagy animáció vetítése nélkül a szökőkút sötétedés után is üzemeltethető. Ekkor az úszóművön elhelyezett (színes) lámpák segítségével megvilágított vízfüggöny adja a látványt.
Vízfüggöny minimális mérete: 30 m x 10 m.
A fúvókát 1 db víz alatti csőszivattyú látja el a megfelelő nyomású és térfogatáramú vízmennyiséggel.
A szivattyúmotor minimális teljesítménye: min. 45 kW.
Úszómű:
o A szivattyú, a fúvóka, és a lámpatestek, egy rozsdamentes acél szerkezetű úszóművön kerülnek elhelyezésre.
o Az úszómű rozsdamentes acél úszótestjei biztosítják a szerkezet úszóképességét, melyek méretét úgy kell megválasztani, hogy lékesedés esetén az úszómű úszóképes maradjon, kiemelése, javítása lehetséges legyen.
o Az úszómű szerelhető kivitelű, a csőcsatlakozások szerelhető karimás kivitelben készülnek, így biztosítva, hogy az esetlegesen meghibásodott részegységek külön is javíthatóak legyenek.
o Az úszómű rendelkezik emelési pontokkal, így az összeszerelt állapotban kiemelhető vagy vízre helyezhető.
o Az úszóművet a hosszanti tengelyénél, a két végpontján kell lehorgonyozni. A lehorgonyzáshoz szükséges horgonyok valamint horgonyláncok méretét úgy kell megválasztani, hogy azok az úszóművet folyó vízben, a legnagyobb vízszint esetén is biztonságosan helyben tartsák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03611 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vízilátványosság (ködszínház) létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73675523
Postai cím: Teréz Krt 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: procurement@krafthd.hu
Telefon: +36 301731882
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34982000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34515000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32342412-3
34515000-0
42122130-0
45237000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent, tiszai szabadstrand Hrsz. 0137/6
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vízilátványosság (ködszínház, multimédiás szökőkút) létesítése, berendezéseinek beszerzése és telepítése.
A multimédiás szökőkút 1 db nagy teljesítményű fúvókával hoz létre egy „legyező" alakú vízfilmet, mely vízfilmre projektorral animációk, filmek, reklámok vetíthetők. A szökőkút nappal is üzemelhet, ekkor a multimédiás részegységek üzemen kívül vannak, csak a vízfüggöny látható. Film vagy animáció vetítése nélkül a szökőkút sötétedés után is üzemeltethető. Ekkor az úszóművön elhelyezett (színes) lámpák segítségével megvilágított vízfüggöny adja a látványt.
Vízfüggöny minimális mérete: 30 m x 10 m.
A fúvókát 1 db víz alatti csőszivattyú látja el a megfelelő nyomású és térfogatáramú vízmennyiséggel.
A szivattyúmotor minimális teljesítménye: min. 45 kW.
Úszómű:
o A szivattyú, a fúvóka, és a lámpatestek, egy rozsdamentes acél szerkezetű úszóművön kerülnek elhelyezésre.
o Az úszómű rozsdamentes acél úszótestjei biztosítják a szerkezet úszóképességét, melyek méretét úgy kell megválasztani, hogy lékesedés esetén az úszómű úszóképes maradjon, kiemelése, javítása lehetséges legyen.
o Az úszómű szerelhető kivitelű, a csőcsatlakozások szerelhető karimás kivitelben készülnek, így biztosítva, hogy az esetlegesen meghibásodott részegységek külön is javíthatóak legyenek.
o Az úszómű rendelkezik emelési pontokkal, így az összeszerelt állapotban kiemelhető vagy vízre helyezhető.
o Az úszóművet a hosszanti tengelyénél, a két végpontján kell lehorgonyozni. A lehorgonyzáshoz szükséges horgonyok valamint horgonyláncok méretét úgy kell megválasztani, hogy azok az úszóművet folyó vízben, a legnagyobb vízszint esetén is biztonságosan helyben tartsák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34982000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73675523
Postai cím: Teréz Krt 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: procurement@krafthd.hu
Telefon: +36 301731882
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vevő a beruházás helyszínére (Mindszent külterület Hrsz. 0137/6) 2020. május 19-én küldte meg igénybejelentőjét az NKM Áramhálózati Kft-nek a „nem lakossági célú villamosenergia-vételezéshez”.
Az NKM Áramhálózati Kft. 2020. július 9-én kelt tájékoztatásában közölte az igénynek megfelelő áramvételezés feltételeit, és értesítette a Vevőt, hogy a szükséges villamosenergia biztosítása hálózatfejlesztési beruházást igényel, melynek várható átfutási ideje 14 hónap.
Felek megállapítják, hogy az igényelt villamosenergia-kapacitás az Adásvételi szerződés teljesítésének feltétele, mivel ennek hiányában a berendezések üzembe helyezése, a próbaüzem elvégzése, és a Vevőnek történő átadása nem lehetséges.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Vevő, sem az Eladó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (mivel a Felek a szerződésben rögzített ellenértéket változatlanul hagyják).
Felek az Adásvételi Szerződésben rögzített teljesítési határidőt akként módosítják, hogy a szerződésszerű teljesítés határideje (150 nap) az NKM hálózatfejlesztési munkáinak időtartamával (14 hónap = 420 nap) meghosszabbodik, azzal, hogy amennyiben az NKM hálózatfejlesztési munkái rövidebb idő alatt befejeződnek, akkor az Eladó köteles a hálózatfejlesztés elvégzését követő 15 napon belül a szerződés tárgyát képező berendezéseket üzembe helyezni, a próbaüzemet elvégezni, és az átadás-átvételi eljárás kezdeményezni.
Felek az Adásvételi Szerződés III.3. pontjának 3. bekezdését így módosítják:
„3. Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 570 naptári nap.
Az Eladó köteles az NKM által végzett hálózatfejlesztés befejezését követő 15 napon belül a szerződés tárgyát képező berendezéseket üzembe helyezni, a próbaüzemet elvégezni, és az átadás-átvételi eljárás kezdeményezni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vevő a beruházás helyszínére (Mindszent külterület Hrsz. 0137/6) 2020. május 19-én küldte meg igénybejelentőjét az NKM Áramhálózati Kft-nek a „nem lakossági célú villamosenergia-vételezéshez”.
Az NKM Áramhálózati Kft. 2020. július 9-én kelt tájékoztatásában közölte az igénynek megfelelő áramvételezés feltételeit, és értesítette a Vevőt, hogy a szükséges villamosenergia biztosítása hálózatfejlesztési beruházást igényel, melynek várható átfutási ideje 14 hónap.
Felek megállapítják, hogy az igényelt villamosenergia-kapacitás az Adásvételi szerződés teljesítésének feltétele, mivel ennek hiányában a berendezések üzembe helyezése, a próbaüzem elvégzése, és a Vevőnek történő átadása nem lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34982000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34982000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás az értékelésre kerülő ajánlati elemeket nem érinti.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben