Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13597/2020
CPV Kód:79992000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális létesítmények.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kormos Tímea
Telefon: +36 14503162
E-mail: kormostimea@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest13.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000727752020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000727752020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Recepciós-információs szolgáltatások ellátása
Hivatkozási szám: EKR000727752020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79992000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális létesítmények recepcióin információs szolgáltatások ellátása, eseti munkavégzés ettől eltérő telephelyeken, valamint eseti jelleggel ruhatárosi tevékenység végzése.
Az eljárás tárgyának konkrét meghatározását a Közbeszerzési Dokumentum „III. Feladatleírás” fejezet részletezi.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A teljesítési helyek azonos üzemelési körbe tartoznak, valamint az Ajánlatkérő előírása szerint az egyes létesítmények között szükség esetén a munkaerő-átcsoportosítást biztosítani kell.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Recepciós-információs szolgáltatások ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális létesítmények.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyszínek
1. Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
(1131 Budapest, József Attila tér 4.)
A szolgálat ellátása
- 1 fő
- Hétfőtől péntekig 06.00-22.00, ettől eltérően nyitva tartáshoz -, rendezvényekhez igazodva
- Heti pihenőnapokon, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény programjától függően, igény szerint.
2. Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (AGYIH)
(1136 Budapest, Dagály utca 15/a)
A szolgálat ellátása
- 1 fő
- Hétfőtől péntekig 06.00-22.00, ettől eltérően nyitva tartáshoz-, rendezvényekhez igazodva.
- Heti pihenőnapokon, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény programjától függően
3. Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház - Tücsöktanya Játszóház
(1136 Budapest, Dagály u. 15/A)
További-, specifikus elvárás:
- érvényes egészségügyi könyv (Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok c. nyomtatvány)
- minimum középfokú végzettség, pedagógusi szakirány előnyt jelent
A szolgálat ellátása
- 1 fő
- Szeptember 1-től május 31-ig kedd, csütörtök 09.30-12.30, ettől eltérően programokhoz igazodva,
- Szeptember 1-től május 31-ig heti pihenőnapokon, szombaton 15.00-18.00-ig, vasárnap 10.00-13.00-ig
4. RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ
(1133 Budapest, Kárpát utca 23.)
A szolgálat ellátása
- 1 fő angol és/vagy német társalgási szintű nyelvismerettel
- Minden nap 08.00-21.00. Ettől való eltérés csak a megrendelő kapcsolattartójának kérésére és/vagy engedélyével lehetséges.

Helyszíneken ellátandó részletes feladatok a Közbeszerzési Dokumentáció III. fejezete szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány szakmai tapasztalata  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés határozott időre, 2020. szeptember 04. napjától számított legalább 12 és legfeljebb 24 hónapos időszakra jön létre, 12 havonta történő hosszabbítással. A szerződéskötéstől számított 12. hónap letelte előtt 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról. Amennyiben bármelyik fél az adott 12 hónap lejártával a szerződés megszüntetéséről dönt, ezen döntését nem köteles indokokkal alátámasztani.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati ár, mint értékelési szempont az alábbi részekből tevődik össze (havidíjak nettó forintban)
- Ajánlati ár az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ szolgáltatási területre - súlyszám 20
- Ajánlati ár a RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ szolgáltatási területre - súlyszám 20
- Ajánlati ár az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház szolgáltatási területre - súlyszám 20
- Ajánlati ár az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház Tücsöktanya Játszóház szolgáltatási területre - súlyszám 20
- Eseti rendkívüli munkavégzés díja (nettó Ft/óra) - súlyszám 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti, a 62. § (1) – (2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete szerinti igazolásokat, illetve nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, alvállalkozóktól és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetektől.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) – (2) bekezdése szerint a kizáró okokról elegendő az ajánlatában nyilatkoznia, a 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot becsatolnia.
Az Ajánlattevő ajánlatában, illetve - több szakaszból álló eljárás esetén - a részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti, a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti , a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint.
Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek igazolása a kizáró okok alóli mentesülésről:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számítva 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozata az alábbi minimális tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak)
- számlaszámok felsorolása
- számlavezetés kezdőidőpontja
- a számláin előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven (12 hónapon) belül
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. A számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatai szerint bármelyik számlájukon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 évben (12 hónapban) nem fordult elő 30 napot meghaladó sorban állás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységek ismertetése, megadva legalább a teljesítés idejét a kezdő és befejező időpontját; szerződést kötő másik fél megnevezését; a referenciaadó személy nevét, elérhetőségét; a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését; valamint a referencia ismertetésben szereplő szolgáltatásra vonatkozóan a referenciaigazolás másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciára vonatkozó előírásokat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Referenciaigazolást abban az esetben kell benyújtani, amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább nettó 10 millió Ft értéket elérő, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen eljárás vonatkozásában szerződést megerősítő biztosítékokat, késedelmi. hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő.
Kötbér: A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés esetére. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Az esetlegesen felmerült kötbért ajánlatkérő kiszámlázza a Vállalkozónak.
Késedelmes teljesítés: Késedelmes teljesítésnek számít, ha a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott határidőre nem teljesíti az abban vállalt feladatokat.
Hibás, illetve nem teljesítés esetei: Hibás teljesítésnek számít, ha a szolgáltatás nem felel meg a dokumentációban leírt követelményeknek, illetve a benyújtott ajánlatnak. A hibás teljesítésről az Ajánlatkérő képviselője jegyzőkönyvet vesz fel.
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben előírt vagy elvállalt kötelezettségeinek teljesítését – ideértve az ajánlatkérő által előírt kijavítási kötelezettség határidőn túl történő teljesítését is – a vállalt teljesítési határidőn belül, úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult.
Továbbá amennyiben a Megrendelőnek kifogása van, azt köteles a Vállalkozóval a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb 3 munkanapon belül) közölni.
A Vállalkozó köteles a minőségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a közléstől számított 1 munkanapon belül megtenni.
Kötbér mértéke:
A közbeszerzési dokumentumok és a szerződés feltételeinek megszegése (hibás vagy késedelmes teljesítése) esetére – különös tekintettel az ajánlattevő által vállalt kötelezettségek tekintetében – kötbér kerül kikötésre. A késedelmi kötbér mértéke az adott létesítményre vonatkozó vállalkozói havidíj vagy az eseti megrendelés ellenértékének 5 %-a de minimum 5.000 Ft naponta, de maximum a teljes szerződéses ellenérték 20 %-a.
− El nem fogadott hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az adott létesítményre vonatkozó vállalkozói havidíj vagy az eseti megrendelés 10 %-a de minimum 10.000 Ft. Egy hónapon belüli többszöri hibás teljesítés (minőségi kifogás, előírt szolgáltatói létszám hiánya, stb.) esetén a 10 % de minimum 10.000 Ft-os kötbér több alkalommal is érvényesíthető.
− Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatásnak 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, és a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § és az EKR r. 15. § (3) bekezdése irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékarányosítás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. 2)Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy( ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 3) A Kbt. 114/A. § alapján az igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek. 4) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 5) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § és 71. § rendelkezései szerint biztosítja. 6) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 7) Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevezi. 8) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 9) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a felhívás feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak. 10) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
11) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan évi minimum 10 millió Forint/év és 2 millió Forint/káresemény értékű, szakmai felelősségbiztosítással.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges