Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13606/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Maros Óvoda (HU-9700 Szombathely, Maros utca 17/B., 1325/3. hrsz.) Pipitér Óvoda (HU-9700 Szombathely, Bem J. utca 9., 2786/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000246792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001 azonosító számú „Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt keretében valósul meg a szombathelyi Pipitér óvoda (Szombathely, Bem J. utca 9., 2786/2 hrsz.) és a Maros óvoda (Szombathely, Maros utca 17/B., 1325/3. hrsz.) épületének energetikai korszerűsítése.
A fejlesztés célja Szombathelyen a Maros óvoda és Pipitér óvoda épületei energetikai felújításának a fejlesztése, befejezése.
A Maros Óvoda (Szombathely, Maros utca 17/B., 1325/3. hrsz.) épülete épületenergetikai szempontjából jelenleg közepes állapotban van, mert a jelentős hő veszteséget adó lapostető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programkor elmaradt.
A szombathelyi Pipitér Óvoda (Szombathely, Bem J. utca 9., 2786/2 hrsz.) a Szombathelyi Önkormányzat tulajdona. Az épület 1972-ben épült kétszintes lapostetős téglaépület. Az épületen 2017-ben 46 db nyílászárót kicseréltek, de egyéb energetikai felújítás nem történt, illetve megtörtént az óvoda akadálymentesítése.
A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, illetve a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje, megvalósul a fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerülnek elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.
A szombathelyi Maros Óvoda (Szombathely, Maros utca 17/B. sz. 1325/3. hrsz.) a Szombathelyi Önkormányzat tulajdona. Az épület 1971-ben épült egy szintes lapostetős téglaépület. Az épületen 2009-ben ablak cserék, külső hőszigetelés és fűtés korszerűsítés valósult meg. Fűtéskorszerűsítés keretében csak új kazán beépítés történt. Az épület lapos tetejére hőszigetelés nem került fel és a radiátorokra se kerültek termosztatikus szelepek.
A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, megvalósul a fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerülnek elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.
A tervezett további energetikai felújítások jól kapcsolhatók a TOP-6.1.5-16 pályázat adta energetikai felújítás lehetőségeihez.
- A fejlesztéssel kapcsolódik a TOP stratégiai céljához a széndioxid kibocsájtás jelentős csökkentési megvalósításához, az épületek energetikai felújítása fontos része a Szombathely város CO2 kibocsátást csökkentő programjának.
- A felújítás további eredménye az épületek jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.
A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, fűtés korszerűsítés, a meglévő radiátorok termosztatizálása, illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával.
A műszaki tartalom, technológia leírása, jellemző műszaki paraméterek megadásával:
- Határoló falak külső hőszigetelése (lambda min. 0,019 W/mK)
- Hőszigetelt lábazat kialakítása xps hőszigetelő rendszerrel (lambda min. 0,032 W/mK)
- Lapostető hőszigetelés (lambda min. 0,038 W/mK) szálas hőszigetelés.
- Nyílászárók cseréje műanyagból (min. U=1,1 W/m2K)
- Új és meglévő radiátorok termosztatikus radiátor szeleppel való ellátása.
- Napelemes rendszer beépítése a villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére.
A megvalósuló napelemes rendszerek a meglévő elektromos közmű csatlakozás felhasználásával valósulnak meg.
A részletes minőségi és műszaki elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervdokumentáció) és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 216095326 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Maros Óvoda (HU-9700 Szombathely, Maros utca 17/B., 1325/3. hrsz.)
Pipitér Óvoda (HU-9700 Szombathely, Bem J. utca 9., 2786/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001 azonosító számú „Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt keretében a szombathelyi Pipitér Óvoda és a Maros Óvoda épületének energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.
Főbb munkanemek jellemző mennyiségi paraméterekkel:
Maros óvoda
– Akadálymentesítés (1 db WC, 1 db meglévő parkoló átalakítása, 1 db rámpa, infokommunikációs táblák elhelyezése, 4 db beltéri ajtó elhelyezése meglévő falnyílásba)
– Tető csapadékvíz szigetelése: 886 m2
– Tető hő- és hangszigetelése: 795 m2
– Épületgépészet: hőszivattyús fűtés kiépítése
– Helyszíni beton és vasbeton munkák: betonacél helyszíni szerelése 0,293 t, beton aljzat kiegészítő műveletek 385,86 m, lyukfúrás aljzatbetonba
– Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott vasbeton födém tető-, bélés- vagy tálcaelem bontása 28 db
– Épületvillamosság:
– Műanyag védőcső elhelyezése: 150 m, szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe: 150 m
– Villámhárító levezető szerelése: 54 m
– Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapostetőre telepítve
Pipitér óvoda
– Tető csapadékvíz szigetelése: 805 m2
– Tető hő- és hangszigetelése: 674 m2
– Homlokzati fal hőszigetelése: 410 m2
– Műanyag osztott, kétszárnyú ablak beépítése: 48 db
– Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 486 m2
– Gépészet: levegő-víz hőszivattyú beépítése
– Acéllemez kompakt
– Lapradiátor, beépített szeleptest nélkül: 78 db
– Épületvillamosság:
– Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva: 30 m
– Villámhárító felfogóvezető szerelése: 180 m
– Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása.
A részletes minőségi és műszaki elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervdokumentáció) és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
2 A felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap, min. 24, max. 60) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001
II.2.9) További információ:
1. A felhívás III.1.3.) M2) és M3) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) részszempont teljes megnevezése: A felhívás III.1.3.) M2)-M3) pont szerinti jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata.
2. Az Ajánlatkérő az M2) és M3) feltétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.
3. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 13 hónap, amelyen belül a 100 %-os készültségi szintet el kell érni (készre jelentés) és a műszaki-átadás átvételi eljárást meg kell kezdeni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 54049-94/2020., EKR000246792020 Rész száma: Elnevezés: Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47375723
Postai cím: Rózsa Utca 80 2/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12897654242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 174999892
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 216095326
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészeti szerelési munkálatok részfeladatai, villanyszerelési munkálatok részfeladatai, homlokzati hőszigetelési munkálatok, nyílászárók gyártási és szerelési munkálatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12960150
Postai cím: Mátyás K. Utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503775218

Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47375723
Postai cím: Rózsa Utca 80 2/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12897654242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az Ajánlatkérő által ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:
1./ Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Mátyás K. utca 17., adószám: 12503775-2-18)
2./ Miller Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Táncsics Mihály utca 51., adószám: 24083920-2-18)
3./ VASI OPUS Építőipari Kft. (9700 Szombathely, Söptei út 75., adószám: 11947990-2-18)
4./ Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft. (1064 Budapest, Rózsa utca 80 2/1., adószám: 12897654-2-42)
5./ Roznár Épker Építőipari és Kereskedelmi Kft. (9751 Vép, Ferencmajor, adószám: 14175376-2-18)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges