Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13662/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51117122
Postai cím: Bíró Márton Út 38
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajári Attila
Telefon: +36 92795217
E-mail: attila.kajari@kk.gov.hu
Fax: +36 92795217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/zalaegerszeg
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lenti V.M.Á. Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3
Hivatkozási szám: EKR000694362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola épülete az úttal párhuzamosan elhelyezkedő nyaktagokkal összekötött „lepény” épületekből áll.
Az első, földszint+emeletes traktusban helyezkednek el a tantermek, a második földszintes traktusban az étterem, konyha, kazánház, a
harmadik traktus földszintes részén néhány tanterem, tornatermi öltözők és vizes helyiségei és a nevelési tanácsadó. A nagy
belmagasságú részben - mely galériás - a tornaterem. A Tornatermi blokk galéria feletti magas tető bontásra kerül, a galéria felett egy
a tornatermi vasbeton szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. A Tornaterem északi homlokzatán a lapos tető alatti
fél-nyereg tető elbontásra kerül. Az észak-keleti toldalék feletti magas tető szintén bontásra kerül, helyette a tornatermi vasbeton
szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. Az energetikai felújítás keretében az épületegyüttes homlokzata, lábazata,
tetőszerkezete az érvényben lévő hő technikai előírásoknak megfelelő teljesítményű hőszigeteléssel tervezett. Homlokzaton 15 cm vtg.
, lábazaton 10 cm vtg. hőszigetelés készül, összesen mintegy 2111 m2 felületen. Lapos tetők hőszigetelése, a meglévő szigetelő lemez
és hőszigetelésként alkalmazott salak, vagy egyéb anyag bontása után, AUSTROTHERM AT-N 150 (λ=0,034 W/mK) lépésálló-,
lejtésképző hőszigeteléssel tervezett minimum 20 cm vastagságban, növelve a lejtéshez (min. 2%) szükséges vastagsággal. Külső
vízelvezetésű lapos tetők csapadékvíz elleni tetőszigetelése, ALKORTEC F 35196: mechanikai rögzítéshez, poliészterháló erősítéssel,
1,5 mm vtg (EVA - palaszürke színben 79800) lemezzel - a bádogos szerkezetek felújításával - mintegy 3674 m2 felületen. Homlokzati
nyílászárók a meglévők méreteinek megtartása mellett hőszigetelt üvegezésű, műanyag profilos, az Iskola épület és a Nyaktag nyugati
és keleti frontján, a Tornaterem északi frontján hőszigetelt alumínium profilos nyílászárók kerülnek beépítésre. A homlokzati
nyílászárók megújítása, mintegy 962 m2 felületen valósul meg. A rekonstrukció területén akadálymentes beltéri ajtók kerülnek
beépítésre, mintegy 265 m2 felületen. Az iskola-, nyaktag-, tornatermi blokk teljes, a gazdasági épületen belül az étterem, konyha,
fehér-, fekete mosogató padozatának cseréje tervezett, az akadálymentes közlekedés vezetősávjaival. A belső terek padlóburkolata
mintegy 3526 m2 felületen újul meg. A rekonstrukció területén a fal- és mennyezeti felületek is megújulnak. Festéssel, mintegy 7870
m2, burkolattal mintegy 5748 m2 felületen. Az esélyegyenlőség kialakítása egy az iskolaépület nyugati végfalához illesztett, monolit
vasbetonváz szerkezetű a földszintet és az emeletet vertikálisan összekötő akadálymentes lift készül. A lift 630 kg teherbírású, 0,63 m/
s névleges sebességű, 3,630 m emelési magasságú. A lift menekülésre nem alkalmas, ezért a menekülés érdekében az Iskolaépület
első emeletén az északnyugati tantermet védett térként (tűz gátló ajtó) kerül kialakításra. Az iskolaépület mindkét szintjén
akadálymentes illemhely kerül kialakításra. Az épületekről lefolyó csapadékvizek elvezetése nem megoldott, ezért erre egy teljesen új,
zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése tervezett D 150 és D 200 KG PVC csőből. A zárt csatorna befogadója az É-i telekhatáron
lévő nyílt vízelvezető árok. A tervezett csatorna hossza D 150 KG PVC csőből 248 m, D 200 KG PVC csőből 144 m. Az infrastrukturális
fejlesztés főbb mennyiségei: 1 db vízbekötés, vízóra aknával, 2 órával (1 db DN 30 és 1 db DN 25) 8 m D 63 KPE vezeték; Tűzi
vízvezeték D 63 KPE 81 m; Ivóvíz vezeték D 40 KPE 80 m; Védőcső D 90 KPE csőből 8 m, D 110 KPE 14 m; D 100 KG PVC csat. 20 m;
D 150 KG PVC csat. 248+119 = 367 m; D 200 KG PVC csat. 144 m; Az épületegyüttes elektromos hálózatának, valamint
épületgépészeti rendszerének teljes rekonstrukciója is megvalósul.
A teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki dokumentumokból ismerhetik meg!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok is módosultak, azon belül is az árazatlan költségvetések.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben