Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13665/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Veszprémi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerschner Éva
Telefon: +36 88550235
E-mail: eva.kerschner@kk.gov.hu
Fax: +36 88504015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Iskolafejlesztés Balatonfűzfőn”
Hivatkozási szám: EKR000422592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett átépítés, bővítés, korszerűsítés:
A tornatermi szárny megvalósításához az alábbi szerkezetek elbontása szükséges:
• a tornatermi épületrész és a hozzá kapcsolódó 2 db acél kémény bontása teljes egészében az előcsarnokhoz kapcsolódó végfal kivételével
• az előcsarnok homlokzati szakipari falai, homlokzati nyílászárói (a kapcsolódó bádogosszerkezetekkel együtt)
• az északnyugati homlokzathoz kapcsolódó előlépcső, térbukolatok, beton járda és az előtető
• az előcsarnok szélfogójának belső ajtajai (az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt)
• az előcsarnok belső lapburkolatai és a kapcsolódó szegélyek (a lépcső kivételével)
• a tantermi épületszárny homlokzati nyílászárói és szakipari falai a földszinten és az emeleten (a kapcsolódó bádogosszerkezetekkel együtt) - a tetőtér és a konyha épületrész homlokzati nyílászárói változatlanok
• a térbukolat és a hozzá kapcsolódó szegély bontása a helyszínrajzon tervezett parkosítások helyén (a minimális zöldfelület biztosítása miatt).
Az elbontott tornaterem helyén, önálló tűzszkaszként, az előcsarnok padlóvonalához képest fél épületszinttel lejjebb valósul meg az új tornatermi épületrész. Ez két eltérő magasságú egységből áll és az előcsarnokból közelíthető meg. Az akadálymentes megközelítést korlátlift biztosítja. Az előcsarnok lépcsőteréhez kapcsolódik az új tornatermi szárny nyaktagja. A nyaktaghoz kapcsolódó közlekedőkből nyílik a tanári szoba (önálló fűrdővel), az akadálymentes mosdó/öltöző, tak. szer tároló, a két öltöző-blokk (belátást gátló előtérrel, mosdóval, zuhanyzóval és wc-kel), az orvosi szoba (orvosi fürdővel), a férfi mosdó és wc, a női mosdó és wc, a küzdőtéri mosdó és wc, valamint a tornaterem. A tornaterem 16,00x30,30 m belméretű, belmagassága 8 m. A tornateremhez szertár kapcsolódik. Az épületrész északkeleti homlokzatáról, külső bejárattal létesül a kazánház és a tároló. Az épületrész részben előregyártott vasbeton vázszerkezetű, részben falazott falszerkezetű, lapostetős épületrész. A tornaterem felett magashullámú acél trapézlemezzel készülő egyhéjú melegtető, az egyéb helyiségek felett egy. vb. födém-pallón kialakított lapostető létesül. A homlokzatképzés anyaga jellemzően nemesvakolat és acélfegyverzetű szendvicspanel. A nyílászárók műanyagszerkezetűek. A csapadékvíz elvezetés részben vákuumos rendszerű, részben ereszcsatornával és lefolyócsővel tervezett.
Az előcsarnok is felújításra kerül. Az elbontott faszerkezetű szakipari homlokzati falak helyett új szerelt falszerkezetek készülnek a meglévő acélszerkezethez rögzített acélszelvényekre elhelyezett ck. lapra készített homlokzati hőszigetelő rendszerrel, belső oldalán gk. burkolattal. A nyílászárók is megújulnak. Az új nyílászárók hőszigetelt műanyaszerkezetek. A főbejárat ajtajai az akadálymentes követelményeknek megfelelőek. A főbejárathoz új előlépcsőt és rámpát terveztünk. Az előcsarnok belső padlóburkolata kerámialap lesz, az akadálymentes követelményeknek megfelelő taktilis és kontrszatos vezetősávokkal.
A tantermi épületrész felújítás során, az épületrész földszintjén és emeletén az elbontott nyílászárók helyett korszerű műanyagszerkezetek készülnek. A szakipari falak helyén acél vázszerkezetű szerelt szerkezetek készülnek ck. lapra rögzített homlokzati hőszigetelő rendszerrel, belső oldalán tűzgátló gk. "aknafallal". A meglévő homlokzati falszerkezet homlokzati hőszigetelőrendszerrel lesz ellátva, eps és a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően kőzetgyapot hőszigeteléssel és homlokzati nemesvakolat fedőréteggel. A tantermi szárny földszintjén - a két félszinteltolással létesült földszint között - korlátlift biztosítja az akadálymentes közlekedést.
A tűzivíz biztosítására a telken - közműpótló műtárgyként- egy flexibilis tűzivíz tározó kerül elhelyezésre. A tározó föld feletti kialakítású, zárt, szöveterősítéses pvc anyagú.
A konyha épületrész és a tantermi szárny tetőtere változatlan.

A tantermi szárny megvalósításához az alábbi szerkezetek elbontása szükséges:
• a délkeleti végfal nyílászárója az emeleten és a parapetfal (a csatlakozó szerkezetekkel együtt)
• a végfal előtt meglévő vasbeton/műkő előlépcső
• a tetőtér építőlemez burkolata a +5,70 m szint alatt
• az épületrész előtt meglévő beton járda, térkő burkolat és burkolatszegély
• beton padok és hulladéktárolók bontása
• fakivágás és cserjeirtás a bővítéssel érintett területen
• aszfaltburkolat és ágyazatbontás a műfüves pálya melletti területen (a minimális zöldfelület biztosítása miatt).
A bővítés - a meglévő épülettel azonos tűzszakaszban - két szinten valósul meg. Mindkét szinten 4-4 fejlesztőszoba létesül. Ezek a meglévő tantermi szárny közlekedőihez is kapcsolódó közlekedőkből közelíthetők meg. A bővítésben - a tűzvédelmi szakhatósággal történt egyeztetés eredményeképpen - lépcsőt is kialakítunk. A bejárat előtt előlépcső és rámpa lesz.
A bővítés hagyományos falazott falszerkezetű, lapostetős. A vízelvezetés külső ereszcsatornával és lefolyócsövekkel történik. A homlokzatképzés jellemzően nemesvakolat. A nyílászárók a homlokzati oldalukon antracit, belső oldalukon fehér színű, korszerű műanyagszerkezetek.
Beépítési adatok:
• telek területe 11.275 m2
• telek zöldfelülete 5091 m2, 45,15 %
• burkolt felület 4091 m2, 36,29%
• beépített alapterület 2093 m2 18,56%
• építménymagasság 7,32 m
Főbb mennyiségek:
• tornatermi rész bontás alapterület: bruttó 570,42 m2; nettó 520,4 m2
• szaktanterem (új építés) alapterület: nettó 342,58 m2
• tornaterem, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel (új építés) alapterület: nettó 832,31 m2
• meglevő épületrész homlokzati hőszigetelés: 784,8 m2
• meglevő épületrészen homlokzati nyílászáró csere: 379,3 m2
A tervezett beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11769 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 56. § (2) szerinti határidőben nem tudta a kiegészítő tájékoztatást biztosítani, ezért az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt ismételten meghosszabbítja. A korrigendum megjelenésig eljárási cselekmény nem végezhető.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben