Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13669/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Valkó Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között Hrsz.: 373 4. Hajta-patak Valkói mellékág Hrsz: 702, 725
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Korrent Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Valkó Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89771945
Postai cím: Rákóczi Utca 3
Város: Valkó
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziráki Szilárd
Telefon: +36 28483443
E-mail: polgarmester@valko.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.valko.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Valkó, települési csapadékvíz hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000122692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. Hajta-patak Valkói mellékág 2 db
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között
Hrsz.: 373
4. Hajta-patak Valkói mellékág
Hrsz: 702, 725
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között
Hrsz.: 373
Épül:
V–65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 665 m
Füvesítés 3990 m2
4. Hajta-patak Valkói mellékág
Hrsz: 702, 725
Épül:
V–65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 350 m
Füvesítés 1400 m2
Részletek a költségvetésben és a műszaki dokumentációban. A közbeszerzési eljárásban szereplő esetleges konkrét gyártmány megnevezések csak a minőségi megjelölést szolgálják, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat lefogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05073 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2 db
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Korrent Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22529512
Postai cím: Mátyás király Út 11
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
E-mail: info@korrent.hu
Telefon: +36 204219710
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88757625
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között
Hrsz.: 373
4. Hajta-patak Valkói mellékág
Hrsz: 702, 725
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Hajta-patak Valkói mellékág 2+358,5 – 3+023,5 szelvények között
Hrsz.: 373
Épül:
V–65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 665 m
Füvesítés 3990 m2
4. Hajta-patak Valkói mellékág
Hrsz: 702, 725
Épül:
V–65/30 közműcsatorna elemes fenékburkolat 350 m
Füvesítés 1400 m2
Részletek a költségvetésben és a műszaki dokumentációban. A közbeszerzési eljárásban szereplő esetleges konkrét gyártmány megnevezések csak a minőségi megjelölést szolgálják, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat lefogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94476826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Korrent Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22529512
Postai cím: Mátyás király Út 11
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
E-mail: info@korrent.hu
Telefon: +36 204219710
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti szerződéses rész
I rész: Hajta-patak Valkói mellékág 2 db
Vállalkozói díj: 88.757 625 Ft + 27 % ÁFA
módosított szerződéses rész
I rész: Hajta-patak Valkói mellékág 2 db
Vállalkozói díj: 94.476.826 Ft + 27 % ÁFA
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kora nyári rendkívüli időjárás előre nem látható akadályokat jelentett. A rendkívüli csapadékos időszak a sok évi átlaghoz képest jelentős mennyiségi eltérést mutatott. Az Isaszegi úton, a mezőgazdasági területek felől, oldalirányból betörő özönvíz szerű csapadékvíz, nagy mennyiségű hordalékkal árasztotta el a tervszerűen megépített vízelvezető hálózatot, ezért indokoltá vált, hordalékfogó betervezése és a csapadékvíz elvezető hálózat egy részének átépítése, part megerősítése.
- A Hordalékfogó, záportározó környezetében, műszaki szükségességből történt terv módosítások miatt, többlet bozót irtások és többlet földmunkák keletkeztek.
- A Kossuth utcában a meglévő közművek felmutatása után vált szükségessé terv módosítás, ennek következtében a nyomvonal a meglévő burkolat alá került, burkolat bontás és helyreállítás költsége vált indokolttá.
- A Hajta - patak Valkói mellékág kivitelezése során a rendkívüli csapadékos időjárás okozta, felhalmozódott hordalék és iszap eltávolítása, valami
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 88757625 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94476826 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a módosítással egyet értenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben