Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13688/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hortobágy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27893243
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Andrásné
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROHU 115 azonosító számú projekt építések 3
Hivatkozási szám: EKR001274802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
3. rész: Gólyabarát lámpa
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45311200-2
45316100-6
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12793 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Gólyabarát lámpa
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15236436
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45311200-2
45316100-6
45316110-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15236436
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a közöttük 2020. július 10. napján létrejött Vállalkozási szerződés IV.28. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosították:
Eredeti tartalom:
IV.28.
„Vállalkozó Szakmai ajánlatában megnevezett, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember:
- Név: Papp Csaba
- Cím: 4031 Debrecen, Köteles u. 18.
- építési beruházások területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) (értékelési szempont): 36 hónap”

Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
IV.28.
„Vállalkozó Szakmai ajánlatában megnevezett, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember:
- Név: Szász Attila
- Cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 16. C épület
- építési beruházások területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) (értékelési szempont): 36 hónap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Műszaki tartalmú indokolás
A Vállalkozó a szerződéskötést követően jelezte, hogy Szakmai ajánlatában megnevezett, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember, Papp Csaba munkavállalója kapacitásának teljes lekötöttsége miatt, valamint a közbeszerzési eljárás 3. részének főként elektromos műszaki tartalma miatt felelős műszaki vezetőként Szász Attila munkavállalóját kívánja megbízni a felelős műszaki vezetői feladatok ellátásával, ezért vált szükségessé a szakembercsere, figyelembe véve a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Vállalkozó a szerződés módosításával kapcsolatban az ajánlatában bemutatott szakember helyett olyan új bevonni kívánt szakembert mutatott be teljes körűen, ugyanúgy, mint azt tette az ajánlatában is, mely dokumentumokkal igazolta, hogy a bevont új szakemberrel is megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 15236436 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 15236436 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben