Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0137/2020
CPV Kód:79810000-5
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Szállítási cím: Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője fogja szállítani a teljes mennyiséget a terjesztést végző Vállalkozóval egyeztetett helyszínre Szeged közigazgatási területén belül.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38186183
Postai cím: Széchenyi Tér 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Martonosi Éva
Telefon: +36 62564363
E-mail: hivatalkozb@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közszolg. lap kapcsán nyomtatási szolg.ok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000197542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közszolg. lap kapcsán nyomtatási szolg.ok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
További tárgyak:79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szállítási cím: Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője fogja szállítani a teljes mennyiséget a terjesztést végző Vállalkozóval egyeztetett helyszínre Szeged közigazgatási területén belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása” átalányáras vállalkozási szerződés keretében
Főbb mennyiségi, minőségi adatok:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• A teljesítési időszak alatt 52 megjelenés
• A lap példányszáma megjelenésenként (hetente): 76.500db
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315 * 450 mm
• Színmegoszlás: 4+4 szín
• 59-es fehérség
• Nyomtatási eljárás: rotációs offset
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07878 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közszolg. lap kapcsán nyomtatási szolg.ok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47244920
Postai cím: Újlak Utca 4/A
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lapcom.hu
Telefon: +36 17996300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17996401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40627600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
További tárgyak:79810000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szállítási cím: Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője fogja szállítani a teljes mennyiséget a terjesztést végző Vállalkozóval egyeztetett helyszínre Szeged közigazgatási területén belül.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása” átalányáras vállalkozási szerződés keretében
Főbb mennyiségi, minőségi adatok:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• A teljesítési időszak alatt 52 megjelenés
• A lap példányszáma megjelenésenként (hetente): 76.500db
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315 * 450 mm
• Színmegoszlás: 4+4 szín
• 59-es fehérség
• Nyomtatási eljárás: rotációs offset
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40627600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47244920
Postai cím: Újlak Utca 4/A
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lapcom.hu
Telefon: +36 17996300
Internetcím(ek): (URL) www.lapcom.hu
Fax: +36 17996401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy a szerződés hatályát akként módosítják, hogy a 2019. december 23-ai héten esedékes teljesítés elmarad; pótlására a 2020. április 20-ai héten kerül sor, így a szerződés szerinti 52 alkalom összességében nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felmerülő módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40627600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40627600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben