Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13714/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csincse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3442 Csincse, Mályás u. 45.Hrsz. 2430 HU311;3442 Csincse, Mályás u. 45.Hrsz. 2430 HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csincse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78154124
Postai cím: Mátyás Utca 45.
Város: Csincse
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3442
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz Imre Attila
Telefon: +36 46572188
E-mail: csincsehivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művelődési Ház bővítése és energetikai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000505622020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Művelődési Ház bővítése
A tervdokumentáció a jelenleg meglévő, művelődési ház és polgármesteri hivatal funkciójú épület kismértékű felújítására, valamint egy új épületrésszel történő bővítésére terjed ki.
Építés helye: 3445 Csincse, Mátyás utca 45. (2430 hrsz.)

A feladat rövid ismertetése: - A Csincse község önkormányzatának tulajdonában lévő, eredetileg kb. 50 évvel ezelőtt épült épületben meglévő művelődési ház kis alapterülete miatt jelenleg nem tudja megfelelően ellátni funkcióját. A feladat egy új, önmagában is megfelelő kialakítású új épületrész építése a meglévő épülethez csatlakozva, amely közösségi házként tud működni.
A tervezett alapterület: Az épület hasznos alapterülete az átalakítás után: 172,70+309,32=482 m2
Jelenlegi állapot: - A meglévő épület a több évtizedes használata alatt több felújításokon esett át, a legjelentősebb felújítás, amely az épület energetikai tulajdonságait javította, néhány évvel ezelőtt készült.
Tervezett kialakítás:
- Az új épületrész földszintes kivitelben készül, a meglévő épület magasságához igazodva.
- Megközelítéséhez új bejárat épül déli irányból, amely az akadálymentes megközelítést is lehetővé teszi.
- A bejáraton keresztül a látogatók egy előcsarnokba érkeznek, ahonnan az előadóterem megközelíthető, és innen nyílnak a mellékhelyiségek is.
- Az előadóterem mérete a színpaddal együtt kb. 150 m2.
Alkalmazott épületszerkezetek:
alapozás: a főfalak alatt monolit beton sávalap és pontalap vasbeton talpgerendával
padlószerkezet: hideg- és melegpadló
falazat: égetett kerámia elemekből
födém: előregyártott vasbeton födémpalló
áthidaló: azonnal terhelhető előregyártott áthidaló
fedélszék: fa fedélszék
héjazat: kerámia cserépfedés
A megvalósítandó fontosabb tételek:
- Sávalap készítése 81 m3
- Vasbeton födémpanelek elhelyezése 23 db
- Porotherm 38 cm-es falazat készítése 212 m2
- Porotherm 30 cm-es falazat készítése 57,7 m2
- Fa tetőszerkezet készítése 380 m2
- Cserépfedés készítése 501 m2
- Belső vakolat készítése 924 m2
- Kerámia padlóburkolat készítése 314 m2
- Kerámia falburkolatok készítése 128 m2
- Belső nyílászárók beépítése 16 db
- Kültéri nyílászárók beépítése 18 db
- belső festés 810 m2
- homlokzati hőszigetelés 326 m2
- térburkolat készítése 112 m2

A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.
2. rész: A Művelődési ház energetikai fejlesztése
Csincse Község Önkormányzata az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére Ónod, Egerlövő, Tiszabábolna, Mezőnyárád és Hejőszalonta Községek Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1–16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039 azonosítószámon az Irányító Hatóság 2018.01.12. keltezésű levele alapján támogatásban részesült.
Az ajánlatokat a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően kérjük megadni.
A kivitelezés során a tervektől és a közbeszerzés során adott ajánlattól eltérni kizárólag előzetes egyeztetés és tervezői, műszaki ellenőri, valamint Megrendelői jóváhagyást követően lehetséges.
A projekt részét képező építési munkák:
Művelődési Ház: Csincse, Mátyás u. 45. Hrsz.: 2430
Tervezett fejlesztési elemek:
- 3,5 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Külső homlokzati nyílászárók cseréje a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (14 db)
- Az épület külső oldali homlokzati hőszigetelése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (155 m2)
- Az épület födém szigetelése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (200 m2)
- Projektarányos akadálymentesítés a műszaki dokumentációban foglaltak szerint
- Fűtési rendszer korszerűsítése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78285185 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Művelődési Ház bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3442 Csincse, Mályás u. 45.Hrsz. 2430
HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Művelődési Ház bővítése
A tervdokumentáció a jelenleg meglévő, művelődési ház és polgármesteri hivatal funkciójú épület kismértékű felújítására, valamint egy új épületrésszel történő bővítésére terjed ki.
Építés helye: 3445 Csincse, Mátyás utca 45. (2430 hrsz.)

A feladat rövid ismertetése: - A Csincse község önkormányzatának tulajdonában lévő, eredetileg kb. 50 évvel ezelőtt épült épületben meglévő művelődési ház kis alapterülete miatt jelenleg nem tudja megfelelően ellátni funkcióját. A feladat egy új, önmagában is megfelelő kialakítású új épületrész építése a meglévő épülethez csatlakozva, amely közösségi házként tud működni.
A tervezett alapterület: Az épület hasznos alapterülete az átalakítás után: 172,70+309,32=482 m2
Jelenlegi állapot: - A meglévő épület a több évtizedes használata alatt több felújításokon esett át, a legjelentősebb felújítás, amely az épület energetikai tulajdonságait javította, néhány évvel ezelőtt készült.
Tervezett kialakítás:
- Az új épületrész földszintes kivitelben készül, a meglévő épület magasságához igazodva.
- Megközelítéséhez új bejárat épül déli irányból, amely az akadálymentes megközelítést is lehetővé teszi.
- A bejáraton keresztül a látogatók egy előcsarnokba érkeznek, ahonnan az előadóterem megközelíthető, és innen nyílnak a mellékhelyiségek is.
- Az előadóterem mérete a színpaddal együtt kb. 150 m2.
Alkalmazott épületszerkezetek:
alapozás: a főfalak alatt monolit beton sávalap és pontalap vasbeton talpgerendával
padlószerkezet: hideg- és melegpadló
falazat: égetett kerámia elemekből
födém: előregyártott vasbeton födémpalló
áthidaló: azonnal terhelhető előregyártott áthidaló
fedélszék: fa fedélszék
héjazat: kerámia cserépfedés
A megvalósítandó fontosabb tételek:
- Sávalap készítése 81 m3
- Vasbeton födémpanelek elhelyezése 23 db
- Porotherm 38 cm-es falazat készítése 212 m2
- Porotherm 30 cm-es falazat készítése 57,7 m2
- Fa tetőszerkezet készítése 380 m2
- Cserépfedés készítése 501 m2
- Belső vakolat készítése 924 m2
- Kerámia padlóburkolat készítése 314 m2
- Kerámia falburkolatok készítése 128 m2
- Belső nyílászárók beépítése 16 db
- Kültéri nyílászárók beépítése 18 db
- belső festés 810 m2
- homlokzati hőszigetelés 326 m2
- térburkolat készítése 112 m2

A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában alkalmazni kell az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-ában foglalt, úgynevezett fordított áfa fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, ugyanis jelen beruházás hatósági engedély-köteles.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, az építési engedélyben valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A bevont építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 48 hó) 10
2 2.2. A bevont építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészeti munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 48 h 10
3 3. Többletjótállás időtartama (hónap) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása az 1. rész tekintetében a BMÖGF/647-2/2019. azonosítószámú támogatói okirat alapján, hazai forrásából, támogatásból történik. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: A Művelődési ház energetikai fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3442 Csincse, Mályás u. 45.Hrsz. 2430
HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: A Művelődési ház energetikai fejlesztése
Csincse Község Önkormányzata az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére Ónod, Egerlövő, Tiszabábolna, Mezőnyárád és Hejőszalonta Községek Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1–16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039 azonosítószámon az Irányító Hatóság 2018.01.12. keltezésű levele alapján támogatásban részesült.
Az ajánlatokat a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően kérjük megadni.
A kivitelezés során a tervektől és a közbeszerzés során adott ajánlattól eltérni kizárólag előzetes egyeztetés és tervezői, műszaki ellenőri, valamint Megrendelői jóváhagyást követően lehetséges.
A projekt részét képező építési munkák:
Művelődési Ház: Csincse, Mátyás u. 45. Hrsz.: 2430
Tervezett fejlesztési elemek:
- 3,5 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Külső homlokzati nyílászárók cseréje a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (14 db)
- Az épület külső oldali homlokzati hőszigetelése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (155 m2)
- Az épület födém szigetelése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint (200 m2)
- Projektarányos akadálymentesítés a műszaki dokumentációban foglaltak szerint
- Fűtési rendszer korszerűsítése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A bevont építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 48 hó) 10
2 2.2. A bevont építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészeti munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 48 h 10
3 3. Többletjótállás időtartama (hónap) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap; legkedvezőbb mérték: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a 2. rész tekintetébenfigyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakra a TOP-3.2.1.-16-BO1-2017-00039. azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió forrásából, támogatásból történik. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Művelődési Ház bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
E-mail: monuszkft97@gmail.com
Telefon: +36 209791668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68562945
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÜKK KVADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50102033
Postai cím: Bocskai Út 41
Város: Alsózsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3571
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10343630205

Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: A Művelődési ház energetikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
E-mail: monuszkft97@gmail.com
Telefon: +36 209791668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9722240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÜKK KVADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50102033
Postai cím: Bocskai Út 41
Város: Alsózsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3571
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10343630205

Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges