Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13718/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: M.V.P. Németh László Gimnázium
Hivatkozási szám: EKR000344652020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Modern Városok Program keretében Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése az alábbiak szerint:
A tervezési programban meghatározott helyiségek, a meglévő iskola bővítéseképpen, az újonnan létesítendő épületben kapnak helyet. A meglévő épület együtteshez történő kapcsolódás, az épület dél-nyugati sarkán, az I. emeleti szinthez kapcsolódó nyaktagon keresztül tervezett. A meglévő épületegyüttes kapcsolódási pontjánál található az iskola felvonója, így az új szárny emeleti szintjének akadálymentes megközelítése is ennek segítségével történik.
Az új épület három szinttel tervezett.
A földszinten 4 db tanterem (ebből kettő szaktanteremnek megfelelő nagysággal), könyvtár (különálló teremmel az Izsépy gyűjtemény számára) és kiszolgáló helyiségek tervezettek. Az itt létesülő wc blokk mind az oktatási helyiségeket, mind az első emeletre tervezett rendezvényteret is kiszolgálja. (10 db x 30 fő/db = 300 fő leány, 5 db x 80 fő/db = 400 fő fiú, földszinten és az I emeleten egy-egy db akadálymentes wc, egy db tanári wc)
Az első emeltre tervezett a rendezvényterem, 600 férőhelyes kapacitással. Ehhez csatlakozik egy-egy nemenkénti, és egy akadálymentes öltöző, illetve szertár-stúdió helyiség.
A galéria szinten a rendezvénytérre lelátó közlekedő, illetve szerver szoba, gépészeti helyiség és raktárak tervezettek.
Az épület közlekedő magja a dél-nyugati sarokban kap helyet, ehhez kapcsolódik az első emeleten a meglévő épületbe átvezető nyaktag.
A rendezvénytér észak-nyugati sarkán külső menekülő lépcső tervezett.
Meglévő épületben tervezett átalakítás:
A tervezett új szárnnyal a meglévő épületen belül néhány helyiség funkciója megváltozik, az a következő átalakítási munkákkal jár:
Földszint:
A meglévő főépület keleti oldalán a földszintjen az áthelyezendő Izsépy gyűjtemény helyén, két tanterem kerül kialakításra. A könyvtár kialakításakor elbontott fal helyén új Rigidur válaszfal készül (glettelve, festve). Mindkét tanterem teljes felületen új festést kap: 2 réteg Supralux Wallkyd higiéniai beltéri fehér falfestékkel (a falak világos, mennyezet fehér színnel)
I. Emelet:
Az I emelet déli oldalán az áthelyezendő könyvtár helyén vezetői irodák kerülnek kialakításra, új gipszkarton válaszfalakkal és belső nyílászárókkal. A tanáriból gipszkarton válaszfallal étkező helyiség kerül leválasztásra. A helyiségek teljes felületen új festést kapnak.
Épületen belüli függőleges közlekedés:
A meglévő épületegyütteshez történő kapcsolódás, az épület dél-nyugati sarkán, az I. emeleti szinthez kapcsolódó nyaktagon keresztül tervezett. A meglévő épületegyüttes kapcsolódási pontjánál található az iskola felvonója, így az új szárny emeleti szintjének akadálymentes megközelítése is ennek segítségével történik.
Épületen belüli vízszintes közlekedés:
Az akadálymentes közlekedésre használt ajtók szabad nyílásmérete legalább 0,90/1,95 m-es.
A tervezett ajtók kontrasztos ajtókerettel, küszöb nélkül, ’C’ profilú, kontrasztos kilincsekkel készülnek.
A közlekedőkben kontrasztos és felületében eltérő vezetősávok tervezettek. A burkolatok megfelelő szilárdságúak, csúszásmentesek. A megvilágítás egyenletes, káprázás- és tükröződésmentes.
Helyiségek használata:
A bútorok, berendezések akadálymentes használatát biztosítani kell. A berendezési tárgyak és burkolatok kiválasztásakor kontrasztos színhasználatra kell törekedni. A berendezések elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok a közlekedést, a nyílászárók használatát ne zavarják.
Info-kommunikációs átalakítások:
Az intézményen belül a funkcióknak az elérhetőségét és irányát a bejáratoknál ki kell táblázni, jól olvasható feliratokkal. Az irányváltásoknál és az adott helyiség ajtója mellett 130-150 cm magasan szintén el kell helyezni a tájékozódást segítő táblákat. Ahol lehet, a feliratok mellett piktogramokkal is jelezni kell a funkciókat. A táblák Braille-írással is tartalmazzák az adott információt. Az ajtókeretek kontrasztos kiemelése segíti a tájékozódást.
Fóliázott plexi, táblák az adott helyiség ajtója mellett 120-150 cm magasan kerülnek elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 5 cm magas Arial Bold 11 betűtípussal feliratozva, lehetőleg piktogrammal is jelölve az adott funkciót. A táblák Braille-írással is tartalmazzák az információt.
A 90 cm alatti parapetű ablakok alsó része fixen (min 100 cm-ig) és biztonsági üvegezéssel tervezettek.
Beépítési paraméterek:
Új épület:
Bruttó beépített alapterület: 1053,9m2+ 109,8m2 = 1163,7m2
Új épület fsz. 816 m2
emelet 956 m2
karzat 195 m2
összesen 1967 m2
Multifunkcionális terem építése összesen 618,28 m2
Előre gyártott, vagy monolit vasbeton födém építése 911 m2
Építmény magassága: 8,83 m (szomszéd meghatározó homlokzat magasság: 9,50 +- 1,50 m = 8,00 - 11,00 m, azaz megfelel)
Gerinc magassága: 10,72m
Telek:
Telek területe: 11736+2154m2=13890m2
Meglévő épületek bruttó beépített területe: 2021,5m2
Bruttó beépített összterület: 3185,2m2
Beépítettség: 22,93% (max 50 %)
Zöldfelület: 10.021m2
Zöldfelületi fedettség: 72,14% (min. 50 %)
+-0,00: épület melletti járdatő 78,45mBf
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a
megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben