Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13728/2020
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Szentendre;Szentendre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT;ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61978076
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816443
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vszzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közutak és földutak helyreállítási munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000590972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki tartalom közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai - meghibásodott burkolat körbevágása aszfaltvágóval, - körbevágott felület kibontása, a felület tisztítása, - tisztított felület emulzióval történő kellősítése – Gépjárműforgalommal terhelt utakon AC-11 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe (a bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-ÚT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával) - Gyalogos közlekedésre szolgáló utakon AC-8 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe, vagy előzetes Megrendelői jelzés alapján öntöttaszfalt keverék felületen történő eldolgozása (a felhasznált anyagra vonatkozó követelmények: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott parméterek) – a beépítés az ÚT 2-2.103:2007 útügyi műszaki előírásban meghatározott eljárás szerint, a bedolgozási hőmérséklet 160-220 Cº között legyen, a hengerelés 90-110 Cº közötti hőmérsékleten történjen - szükség esetén az aszfaltréteg alá kis forgalomterhelésű utakon darált aszfalt, zúzottkő, nagy forgalomterhelésű utakon AC-16 alap, vagy AC-16 alap-kopó jelű melegaszfalt bedolgozása történhet, az Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés szerint (a bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával) – mart aszfalt, vagy zúzottkő alkalmazása esetén az alapanyagot az Ajánlatkérő biztosítja, szállítását és rakodását a Vállalkozó végzi – a kibontott felület helyreállításának a kibontástól eltelt 24 órán belül meg kell történnie, - a kibontás során keletkezett aszfalt vagy betontörmelék összegyűjtése, beszállítása és lerakása az Ajánlatkérő telephelyére történik szelektálva, az összegyűjtésről és szállításról a Vállalkozó gondoskodik – az aszfalt és betontörmelék ártalmatlanításáról Ajánlatkérő, a hulladék és szennyezett föld ártalmatlanításáról a Vállalkozó gondoskodik - a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 7.000 m2 Műszaki tartalom szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai Az elvégzendő feladat az úttükör kialakításából, és zúzottkő/mart aszfalt réteg elhelyezéséből áll 1. Földmű tükör kialakítása: az út hossz-, és keresztirányú esésviszonyainak kialakítása, a felület egyenetlenségeinek javítása munkagéppel 2. Anyagpótlás: zúzottkő réteg terítése és tömörítése: 10-20 cm vastagságban Z 0/22 jelű zúzottkő terítése, tömörítése vibrohengerrel. Az útépítéshez használt anyagot az Ajánlatkérő biztosítja, és vállalja a helyszínre történő szállítását. A biztosított alapanyagok az e-ÚT 05.01.15 útügyi műszaki előírás alapján kielégítik a vonatkozó műszaki paramétereket - a hulladék és szennyezett föld ártalmatlanításáról a Vállalkozó gondoskodik - a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 30.000 m2
Közös szabályok A javítás kezdetétől a befejezésig a munkaterület lezárásáról, és a szükséges forgalomtechnika biztosításáról és szabályszerű alkalmazásáról a hatályos jogszabályok, alapján a Vállalkozó saját költségén gondoskodik (hatályos jogszabály: a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet).
Az Ajánlatkérő kötelezettséget nem tud vállalni a fent megjelölt mennyiségre, mert az az utak állapotától és a finanszírozástól függően változhat. Teljesítési igazolás kiállítása és a munka átvétele: szerződés szerint, a munkavégzés nyomon követése: előre történő heti szintű egyeztetés elektronikus formában, konkrét problémák esetén helyszíni bejárás.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 115230000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai
Műszaki tartalom közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai - meghibásodott burkolat körbevágása aszfaltvágóval, - körbevágott felület kibontása, a felület tisztítása, - tisztított felület emulzióval történő kellősítése – Gépjárműforgalommal terhelt utakon AC-11 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe (a bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-ÚT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával) - Gyalogos közlekedésre szolgáló utakon AC-8 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe, vagy előzetes Megrendelői jelzés alapján öntöttaszfalt keverék felületen történő eldolgozása (a felhasznált anyagra vonatkozó követelmények: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott parméterek)- a beépítés az ÚT 2-2.103:2007 útügyi műszaki előírásban meghatározott eljárás szerint, a bedolgozási hőmérséklet 160-220 Cº között legyen, a hengerelés 90-110 Cº közötti hőmérsékleten történjen - szükség esetén az aszfaltréteg alá kis forgalomterhelésű utakon darált aszfalt, zúzottkő, nagy forgalomterhelésű utakon AC-16 alap, vagy AC-16 alap-kopó jelű melegaszfalt bedolgozása történhet, az Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés szerint (a bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával) - mart aszfalt, vagy zúzottkő alkalmazása esetén az alapanyagot az Ajánlatkérő biztosítja, szállítását és rakodását a Vállalkozó végzi - a kibontott felület helyreállításának a kibontástól eltelt 24 órán belül meg kell történnie, - a kibontás során keletkezett hulladék, aszfalt vagy betontörmelék összegyűjtése, beszállítása és lerakása az Ajánlatkérő telephelyére történik szelektálva, az összegyűjtésről és szállításról a Vállalkozó gondoskodik - a javítás kezdetétől a befejezésig a munkaterület lezárásáról, és a szükséges forgalomtechnika biztosításáról és szabályszerű alkalmazásáról a hatályos jogszabályok, alapján a Vállalkozó saját költségén gondoskodik (hatályos jogszabály: a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet) - – az aszfalt és betontörmelék ártalmatlanításáról Ajánlatkérő, a hulladék és szennyezett föld ártalmatlanításáról a Vállalkozó gondoskodik - a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 7.000 m2 - az Ajánlatkérő kötelezettséget nem tud vállalni a fenti mennyiségre, mert az az utak állapotától és a finanszírozástól függően változhat - teljesítési igazolás kiállítása és a munka átvétele: szerződés szerint - munkavégzés nyomon követése: előre történő heti szintű egyeztetés elektronikus formában, konkrét problémák esetén helyszíni bejárás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, értékelési maximum 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – ár nettó Ft/m2 Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A dokumentációban szereplő mennyiségek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség +/- 20 %-ban eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai
Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában lévő szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai Közbeszerzés műszaki tartalom
Az elvégzendő feladat az úttükör kialakításából, és zúzottkő/mart aszfalt réteg elhelyezéséből áll 1. Földmű tükör kialakítása: az út hossz-, és keresztirányú esésviszonyainak kialakítása, a felület egyenetlenségeinek javítása munkagéppel 2. Anyagpótlás: zúzottkő réteg terítése és tömörítése: 10-20 cm vastagságban Z 0/22 jelű zúzottkő terítése, tömörítése vibrohengerrel. Az útépítéshez használt anyagot az Ajánlatkérő biztosítja, és vállalja a helyszínre történő szállítását. A biztosított alapanyagok az e-ÚT 05.01.15 útügyi műszaki előírás alapján kielégítik a vonatkozó műszaki paramétereket - a hulladék és szennyezett föld ártalmatlanításáról a Vállalkozó gondoskodik - a javítás kezdetétől a befejezésig a munkaterület lezárásáról, és a szükséges forgalomtechnika biztosításáról és szabályszerű alkalmazásáról a hatályos jogszabályok, alapján a Vállalkozó saját költségén gondoskodik (hatályos jogszabály: a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet) - teljesítési igazolás kiállítása és a munka átvétele: szerződés szerint - munkavégzés nyomon követése: előre történő heti szintű egyeztetés elektronikus formában, konkrét problémák esetén helyszíni bejárás - a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 30.000 m2 - az Ajánlatkérő kötelezettséget nem tud vállalni a fenti mennyiségre, mert az az utak állapotától és a finanszírozástól függően változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 6 hónap, értékelési maximum 12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – ár nettó Ft/m2 Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A dokumentációban szereplő mennyiségek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség +/- 20 %-ban eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47736353
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: kosznovszkiantal@gmail.com
Telefon: +36 309919912
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77280000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76452080
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241

Hivatalos név: 4-ÉPV Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95607995
Postai cím: Törökvész Utca 29. 1767
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13217471211

Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47736353
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213

Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14072008211

Hivatalos név: Artifex J+J Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60342212
Postai cím: Kakas Utca 38
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12588332211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47736353
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: kosznovszkiantal@gmail.com
Telefon: +36 309919912
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépi földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76452080
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241

Hivatalos név: 4-ÉPV Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95607995
Postai cím: Törökvész Utca 29. 1767
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13217471211

Hivatalos név: ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47736353
Postai cím: Szentlászlói Út 173
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700282213

Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14072008211

Hivatalos név: Artifex J+J Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60342212
Postai cím: Kakas Utca 38
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12588332211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges