Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13741/2020
CPV Kód:42210000-1
Ajánlatkérő:Jászkarajenő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2746 Jászkarajenő, 557/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászkarajenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64556442
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Jászkarajenő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2746
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palya István Kálmán
Telefon: +36 53366001
E-mail: jkaraph@t-online.hu
Fax: +36 53366004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszkarajeno.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paprikafeldolgozó gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000125992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. Egyéb gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2746 Jászkarajenő, 557/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyéb gépek beszerzése. Szárazon csumázó berendezés 1 db, 200-300 kg/h teljesítményű. Ellenáramú keverőgép, kihordócsigával, zsákolóval 1 db, 1000 liter hasznos térfogatú. Őrlőköves malom 1 db, 200 kg/h teljesítményű. A szállítandó berendezések műszaki paramétereit a műszaki specifikáció tartalmazza. Az árubeszerzés magába foglalja a gép szállítását, telepítését, beállítását, beüzemelését és a kezelő személyzet betanítását is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06639 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Egyéb gépek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64045623
Postai cím: Híd Utca 4
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: varga.kreativ@gmail.com
Telefon: +36 305178941
Internetcím(ek): (URL) www.vargakreativ.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10950000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42210000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2746 Jászkarajenő, 557/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyéb gépek beszerzése. Szárazon csumázó berendezés 1 db, 200-300 kg/h teljesítményű. Ellenáramú keverőgép, kihordócsigával, zsákolóval 1 db, 1000 liter hasznos térfogatú. Őrlőköves malom 1 db, 200 kg/h teljesítményű. A szállítandó berendezések műszaki paramétereit a műszaki specifikáció tartalmazza. Az árubeszerzés magába foglalja a gép szállítását, telepítését, beállítását, beüzemelését és a kezelő személyzet betanítását is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10950000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64045623
Postai cím: Híd Utca 4
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: varga.kreativ@gmail.com
Telefon: +36 305178941
Internetcím(ek): (URL) www.vargakreativ.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Adásvételi Szerződés III.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.3. Teljesítés ideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap, de legkésőbb 2020. augusztus 10. napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti korlátozások és szociális távolságtartás megtartása érdekében az Eladó – mivel a beszállítók a fertőzésveszély elkerülése érdekében és a külföldi szállítmányok karanténozása miatt jelezték felé, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek jelenleg nem tudnak eleget tenni és az ellátás akadályokba ütközik, illetve mivel saját gyártási folyamatai során a szociális távolságtartást nem tudja biztosítani, így a gyártási folyamatok késedelmet szenvednek – akadályközléssel élt, melyet a Vevő tudomásul vett. Az akadály a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályba lépésének napján, 2020. május 4-én hárult el, amikor az Eladó székhelye területére vonatkozóan megszűntek a kijárási korlátozások.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10950000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10950000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben