Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13759/2020
CPV Kód:39000000-2
Ajánlatkérő:Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútor beszerzés 2019.
Hivatkozási szám: EKR001587012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítandó tételek megjelölése:
Sorszám - Leírás - Mennyiség (db) /
1 - TÉGLALAP ALAKÚ MUNKAASZTAL - 160 /
2 – MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
3 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
4 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
5 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
6 - 14 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 1 /
7 - 14 FŐS TÁRGYALÓASZTALRENDSZER - 1 /
8 - 8 FŐS TÁRGYALÓASZTALRENDSZER - 1 /
9 - 6 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 2 /
10 - 10 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 1 /
11 - KÖR TÁRGYALÓASZTAL - 10 /
12 - FORGÓSZÉK - 74 /
13 - FORGÓSZÉK - 86 /
14 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
15 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
16 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
17 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
18 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
19 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
20 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
21 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
22 - TÁRGYALÓ FOTEL - 20 /
23 - Csavarmentes nyitott polcos szekrényrendszer - 55 /
24 - 5 rendező magas szekrény - 80 /
25 - Kétszemélyes alacsony háttámlás kanapé - 3 /
26 - Kétszemélyes alacsony háttámlás kanapé - 1 /
27 - Kétszemélyes magas háttámlás kanapé - 1 /
28 - Magasháttámlás fotel - 2 /
29 - Asztali LED lámpa fehér színben - 160 /
30 - ÉTKEZŐSZÉK - 10 /
31 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
32 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
33 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
34 - NÉGYZET ALAPÚ ÉTKEZŐASZTAL - 4 /
35 - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 8 /
36.a - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 3 /
36.b - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 4 /
37 - Álló fogas esernyőtartóval - 21 /
38 - Motoros cipőtisztító gép - 2 /
39 - Szállítás és szerelés – 1 /
Az eljárás eredményeként egy keretszerződés kerül aláírásra.
Az eljárás vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg egyenlő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeggel.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés alapján csak a szerződés hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon keresztül, vagy a keretösszeg kimerülésig (amennyiben a keretösszeg 12 hónapnál korábban merül ki) jogosult eseti megrendelések leadására.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 78995600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bútor beszerzés 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítandó tételek megjelölése:
Sorszám - Leírás - Mennyiség (db) /
1 - TÉGLALAP ALAKÚ MUNKAASZTAL - 160 /
2 – MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
3 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
4 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
5 - MUNKAASZTALHOZ TARTOZÓ FIÓKOS KONTÉNER - 40 /
6 - 14 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 1 /
7 - 14 FŐS TÁRGYALÓASZTALRENDSZER - 1 /
8 - 8 FŐS TÁRGYALÓASZTALRENDSZER - 1 /
9 - 6 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 2 /
10 - 10 FŐS TÁRGYALÓASZTAL - 1 /
11 - KÖR TÁRGYALÓASZTAL - 10 /
12 - FORGÓSZÉK - 74 /
13 - FORGÓSZÉK - 86 /
14 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
15 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
16 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
17 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
18 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
19 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
20 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
21 - TÁRGYALÓSZÉK - 10 /
22 - TÁRGYALÓ FOTEL - 20 /
23 - Csavarmentes nyitott polcos szekrényrendszer - 55 /
24 - 5 rendező magas szekrény - 80 /
25 - Kétszemélyes alacsony háttámlás kanapé - 3 /
26 - Kétszemélyes alacsony háttámlás kanapé - 1 /
27 - Kétszemélyes magas háttámlás kanapé - 1 /
28 - Magasháttámlás fotel - 2 /
29 - Asztali LED lámpa fehér színben - 160 /
30 - ÉTKEZŐSZÉK - 10 /
31 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
32 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
33 - ÉTKEZŐSZÉK - 20 /
34 - NÉGYZET ALAPÚ ÉTKEZŐASZTAL - 4 /
35 - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 8 /
36.a - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 3 /
36.b - TÉGLALAP ÉTKEZŐASZTAL - 4 /
37 - Álló fogas esernyőtartóval - 21 /
38 - Motoros cipőtisztító gép - 2 /
39 - Szállítás és szerelés – 1 /
Az eljárás eredményeként egy keretszerződés kerül aláírásra.
Az eljárás vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg egyenlő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeggel.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés alapján csak a szerződés hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon keresztül, vagy a keretösszeg kimerülésig (amennyiben a keretösszeg 12 hónapnál korábban merül ki) jogosult eseti megrendelések leadására.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki beszerelési és/vagy üzembehelyezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A megkötésre kerülő szerződés szerinti kifizetés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az 1035/2019. (II. 13.) Korm. határozatban foglalt forrásmegjelölés alapján biztosított. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 612551
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bútor beszerzés 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Telefon: +36 46328709
Internetcím(ek): (URL) www.iroda2000.hu
Fax: +36 46328709
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91393668
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78995600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás, szerelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Felső Zöldmáli Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1025 Budapest, Törökvész Út 71-73. (12318892-2-41)
G-Green Interior Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 5956/4 (10356670-2-07)
Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3. (11079130-2-05)
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11. (24151193-2-04)
Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft. 1037 Budapest, Bojtár Utca 37 (10328905-2-41)
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. (13063203-2-07)
IBC Orbán Irodastúdió Kft.,1053 Budapest, Veres Pálné Utca 14. fsz 7. (10950841-2-41)
Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Házgyári út 4. (14554674-2-19)
Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27 (10693818-2-08)
Meixner Csaba E.V, 1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8. (67248373-2-42)
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11. (11878238-2-04)
Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa Major 01052/16 (24822196-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Ajánlatkérő az elektronikus számlázással kapcsolatban kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára.
Ajánlatkérő ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)