Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13762/2020
CPV Kód:45215221-2
Ajánlatkérő:Püspökhatvan község Önkormányzata
Teljesítés helye:2682 Püspökhatvan, Szabadság utca 64., hrsz: 548/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R-Carnet Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökhatvan község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84809333
Postai cím: Kertsor Utca 25
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bátyi József
Telefon: +36 27563610
E-mail: polgarmester@puspokhatvan.hu
Fax: +36 27563610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.puspokhatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.puspokhatvan.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Püspökhatvan - 12 férőhelyes bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000317302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215221-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
12 férőhelyes bölcsőde építése
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről:
Püspökhatvanban önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kerül
kialakításra. A pályázat keretében a bölcsődei szolgáltatás létrehozása új épületben valósul meg, egy 12 férőhelyes csoportszoba kialakításával.
Az önkormányzat 100% tulajdonában lévő telken oldalhatáron álló, két épülettömegből álló épület kerül megépítésre, a két épületrészt akadálymentes mosdóval ellátott fedett előtér köti össze, játszókerti kapcsolattal. A földszintes tömbben a bölcsődei egység és a hozzá szorosan kapcsolódó funkcionális helyiségek kapnak helyet, a másik épületrészben a szabvány által előírt kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Az új épület összes hasznos alapterülete 265,97 m2, valamint 53 m2 fedett terasz kerül kialakításra, ezen felül 402 m2, forgalomtól elzárt, csendes udvar áll rendelkezésre a gyermekek számára. A tervezett zöldfelület mérete 1234 m2. A tervezett épület döntően előre gyártott vasbeton födémmel, hagyományos ácsszerkezettel készül. Talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés készül. A homlokzati nyílászárók fokozott, 3 rétegű üveggel ellátott hőszigetelés. üvegezésű fehér műanyag szerkezetek. A homlokzat törtfehér, dryvit hőszigetelő rendszerű nemesvakolattal burkolt. Az első osztályú építőanyagok felhasználása, az épület gépészeti, gyenge és erősáramú rendszereinek kialakítása, és a minőségi kivitelezés biztosítja az épület alacsony karbantartási költségeit. . Az épületre napelem kerül telepítésre, a megújuló energiaforrás alkalmazása alacsony CO2 kibocsátási szintet eredményez. A napelem alkalmazása mellett a korszerű szigetelés (nyílászárók, külső, belső) révén az épület „A” energetikai besorolással fog rendelkezni, mely elősegíti a működési költségek alacsony szinten tartását.
A 219 m2-es földszinten kialakításra kerül egy csoportszoba (50,25 m2), egy gyermekfürdőszoba Wc-kel (14 m2), előtér és babakocsi tároló (16,12 m2) akadálymentes mosdóval a szülők számára, egy gyermeköltöző és átadó helyiség (12,4 m2), egy melegítőkonyha (25,6 m2) külön raktárhelyiséggel.
Továbbá vezetői iroda, kisgyermeknevelői szoba, tároló helyiségek (belső, ill. kerti játékok tárolására) és takarítószer raktár kerül kialakításra, valamint külön helyiség a szemét tárolására. A tetőtérben felnőtt öltöző, zuhanyzó, mosdó és Wc helyiség, felnőtt étkező (teakonyha), és irattár, valamint raktár kap helyet. A teraszon kerékpártároló kerül kihelyezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 85534625 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Püspökhatvan - 12 férőhelyes bölcsőde építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215221-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2682 Püspökhatvan, Szabadság utca 64., hrsz: 548/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 férőhelyes bölcsőde építése
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről:
Püspökhatvanban önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kerül
kialakításra. A pályázat keretében a bölcsődei szolgáltatás létrehozása új épületben valósul meg, egy 12 férőhelyes csoportszoba kialakításával.
Az önkormányzat 100% tulajdonában lévő telken oldalhatáron álló, két épülettömegből álló épület kerül megépítésre, a két épületrészt akadálymentes mosdóval ellátott fedett előtér köti össze, játszókerti kapcsolattal. A földszintes tömbben a bölcsődei egység és a hozzá szorosan kapcsolódó funkcionális helyiségek kapnak helyet, a másik épületrészben a szabvány által előírt kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Az új épület összes hasznos alapterülete 265,97 m2, valamint 53 m2 fedett terasz kerül kialakításra, ezen felül 402 m2, forgalomtól elzárt, csendes udvar áll rendelkezésre a gyermekek számára. A tervezett zöldfelület mérete 1234 m2. A tervezett épület döntően előre gyártott vasbeton födémmel, hagyományos ácsszerkezettel készül. Talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés készül. A homlokzati nyílászárók fokozott, 3 rétegű üveggel ellátott hőszigetelés. üvegezésű fehér műanyag szerkezetek. A homlokzat törtfehér, dryvit hőszigetelő rendszerű nemesvakolattal burkolt. Az első osztályú építőanyagok felhasználása, az épület gépészeti, gyenge és erősáramú rendszereinek kialakítása, és a minőségi kivitelezés biztosítja az épület alacsony karbantartási költségeit. . Az épületre napelem kerül telepítésre, a megújuló energiaforrás alkalmazása alacsony CO2 kibocsátási szintet eredményez. A napelem alkalmazása mellett a korszerű szigetelés (nyílászárók, külső, belső) révén az épület „A” energetikai besorolással fog rendelkezni, mely elősegíti a működési költségek alacsony szinten tartását.
A 219 m2-es földszinten kialakításra kerül egy csoportszoba (50,25 m2), egy gyermekfürdőszoba Wc-kel (14 m2), előtér és babakocsi tároló (16,12 m2) akadálymentes mosdóval a szülők számára, egy gyermeköltöző és átadó helyiség (12,4 m2), egy melegítőkonyha (25,6 m2) külön raktárhelyiséggel.
Továbbá vezetői iroda, kisgyermeknevelői szoba, tároló helyiségek (belső, ill. kerti játékok tárolására) és takarítószer raktár kerül kialakításra, valamint külön helyiség a szemét tárolására. A tetőtérben felnőtt öltöző, zuhanyzó, mosdó és Wc helyiség, felnőtt étkező (teakonyha), és irattár, valamint raktár kap helyet. A teraszon kerékpártároló kerül kihelyezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (max. 60 hó) 20
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 18 hónap), a 48 hónap vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 04-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a fordított, míg a szakember és a vállalt jótállás tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Püspökhatvan - 12 férőhelyes bölcsőde építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
E-mail: rtibor@rcarnet.hu
Telefon: +36 309345110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86523744
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85534625
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, Építészet, Villanyszerelés, Víz-csatorna, gáz, fűtés szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90267145
Postai cím: Széchenyi Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212

Hivatalos név: Rodemax Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47395174
Postai cím: Hordó Utca 14
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24919342213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges