Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13766/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:NAGYDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:7985 Nagydobsza, Hunyadi János u. 1. hrsz: 362.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NAGYDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31922474
Postai cím: Fő Utca 60.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács János
Telefon: +36 703816719
E-mail: nagydobszakozbesz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagydobsza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac fejlesztése és iskolai konyha korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000506102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az iskolai konyha gépészeti korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261210-9
45321000-3
45331000-6
45331110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7985 Nagydobsza, Hunyadi János u. 1. hrsz: 362.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész – az iskolai konyha gépészeti korszerűsítése:
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 45,89 m2
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából: 46,2 m2
- Levegő hőszigetelésű kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül: 6,8 m
- Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül: 46,2 m2
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel: 35,42 m2
- Kazánok, tartozékok, faelgázosító kazán elhelyezése és bekötése: 1 db
- Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 40 m.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1856156448

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13923 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az iskolai konyha gépészeti korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: optimalisterulet@gmail.com
Telefon: +36 307994867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11712588
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261210-9
45321000-3
45331000-6
45331110-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7985 Nagydobsza, Hunyadi János u. 1. hrsz: 362.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész – az iskolai konyha gépészeti korszerűsítése:
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 45,89 m2
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából: 46,2 m2
- Levegő hőszigetelésű kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül: 6,8 m
- Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül: 46,2 m2
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel: 35,42 m2
- Kazánok, tartozékok, faelgázosító kazán elhelyezése és bekötése: 1 db
- Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 40 m.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 455
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11712588
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: optimalisterulet@gmail.com
Telefon: +36 307994867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 14. pontjában foglalt „A kivitelezés Kivitelező általi befejezésének határideje: a szerződés megkötését követő 365 (háromszászhatvanöt) naptári nap.” rendelkezés (eredeti feltétel) a következőre módosul: „A kivitelezés Kivitelező általi befejezésének határideje: a szerződés megkötését követő 455 (négyszázötvenöt) naptári nap.” (új feltétel).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 14. pontjában meghatározott teljesítési határidő nem tartható az alábbi indokok alapján: a Szerződés megkötésére 2019. július 17. napján, az alapul fekvő közbeszerzési eljárás megindítására pedig 2019. május 22. napján került sor. Megrendelő nem számolhatott azzal (nem láthatta előre kellő gondossággal sem), hogy 2020 márciusában a koronavírus-járvány (illetve az általa okozott megbetegedés, a COVID-19) terjedése okán veszélyhelyzet kerül elrendelésre, amely a kivitelezés műszaki előrehaladását lassította, illetve meggátolta. Ezzel összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság 2020. március 30. napján kiadta a „Tájékoztató a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedésekről” című közleményét, amelyben automatikusan meghosszabbították a támogatási szerződések megvalósításának véghatáridejét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11712588 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11712588 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben