Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13772/2020
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Visegrád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Visegrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13080376
Postai cím: Fő Utca 81
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eöry Dénes
Telefon: +36 26398255
E-mail: polgarmester@visegrad.hu
Fax: +36 26597005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.visegrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000508852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Visegrád Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok felújítása. A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai alapján a hivatkozott tornacsarnok tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes körű épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges. A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása, épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső, páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és megfelelő sportpadló kialakítása. A teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az önkormányzat felvonulási területet a 89/2 hrsz-ú, saját tulajdonú ingatlanon 250 m² nagyságú területtel tud biztosítani, mely szerződés alapján térítésköteles; havi díja 90.000.- Forint + ÁFA.
Térmértékek, mennyiségek - részletezve a költségvetési kiírásban.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek.
Előzmény hirdetmények EHR iktatószámai: 10853/2020. és 12647/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben