Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1378/2020
CPV Kód:45315000-8
Ajánlatkérő:W-DUETT Kft.
Teljesítés helye:3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 17
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAÉP Generál Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: W-DUETT Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24961
Postai cím: Zsigmondy Vilmos utca 17.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3646323996
E-mail: w.duett@gmail.com
Fax: +3646323996
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai korszerűsítés a W-DUETT Kft. telephelyén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épületenergetikai korszerűsítés a W-DUETT Kft. telephelyén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 17
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett állapot ismertetése - napelemes kiserőmű
Az épület nyugati és déli tetősíkján a pályázó 150 db Amerisolar AS-6P30265Wp típusú, polikristályos napelem modult tervez elhelyezni, melyek teljesítménye egyenként 265 W-Duett Kft., méretük pedig 1640 x 992 x 40 mm, súlyuk 18,5 kg.
A 39,75 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű 2 db Fronius Symo 20.0.3-Mert (WLAN), szolgáltatói engedéllyel rendelkező inverterrel működik, mely a teljesítménye 20 kW, 3 fázis, és mérete 725 x 510 x 225 mm, súlya pedig 43,4 kg.
A kiserőmű teljes fizikai mérete 244 m2.
A napelemes rendszer kiépítéséhez a pályázó nem tervez külön álványozást, mert a tetőszigeteléshez és a homlokzat szigeteléshez épített állványokat a napelemes rendszer kialakításához is használni tudja a kivitelező.
A tervezett állapot ismertetése - hőszigetelés / tető, külső homlokzat
A tetőhéjazat elérett, néhol beázik, teljes terjedelmében felújításra szorul. Ezért a tetőhéjazat szigetelése az egész épületen 15 cm vastag hőszigetelő szendvics panel ráépítésével oldandó meg. A szigetelés alatt 135 grammos párazáró fóliával biztosítják a páratechnikailag tökéletes rétegrendet a használhatóság érdekében.
A szigeteléshez tartóprofilt és rögzítő csavarokat használnak egyéb kiegészítő segédanyagokkal, mint csavarok és illesztő illetve hézagtakaró lemezek. A tető teljes nettó felülete 1118,59 m2. A tető szerkezete sátortető, két egymásba torkolló gerinccel, amely a 3D rajzon jól látható.
A hőszigetelt héjazaton napelemek lesznek telepítve a déli és nyugati oldalon - külön fejezetben részletezve. A homlokzati terveken megjelenítve. Homlokzati tervek mellékelve
Az épület külső homlokzata teljes felületén 20 cm anyagvastagságú grafitos polisztirolhab szigetelést kap. A szigetelést színes homlokzatfesték fedőréteggel tervezi a pályázó. A szigetelésre számított teljes külső felület 674,13 m2. Ebbe a területbe beszámítanak azok a zónák is, melyek jelenleg kopolit üveges bevilágító ablakként funkcionálnak, de később az álmennyezet építés miatt elvesztik létjogosultságukat, mert a bevilágító ablak az álmennyezet fölé, a padlástérbe esne. Kivettük belőle viszont a nyílászárókat és a tervezett helyettesítő ablakfelületeket, amelyek a tervrajzon jól olvashatóak. (A kopolit üveg felületek és az új bevilágító ablakok helyettesítési elvéről
a nyílászáró fejezetben olvashatnak.)
Az épület teljes oldalfalán, a bevilágítást adó kopolit üvegek a falazott részeken is alkalmazott hőszigetelő réteggel szigetelésre-eltakarásra kerülnek, mert minden helységben felváltja a kopolit üvegeket és vaskeretes régi ablakokat a hőszigetelt műanyag nyílászárók - erről külön fejezetben.
Ezt a megoldást (már ti. hogy a kopolit üvegezést és fémkeretes ablakokat felváltja a hőszigetelés és lejjebb elhelyezett ablakok) a pályázó azért tervezi, mert az épület eddig 6 m belmagasságú csarnok épületrészeit mindenhol álmennyezettel alacsonyabbra alakítja át. Ez a fűtési légköbmétert csökkenti, ami az energia hatékonyságot is fokozza, hiszen az emberek az épületben
a padlón járnak, vagyis minél közelebb van a plafon a padló szinthez, annál hamarabb érezhető a felmelegített felső légtömegek komfortja a használati zónában - a belső terek 0-1,8 m magasságában.
A hőszigetelt külső falborítást impregnálással teszik ellenállóvá a vízzel szemben és akril festéssel fedik be a szigetelés lezárásaként.
Az épület 6 méteres belmagassága az üzemi működéshez nem szükséges, ezért ésszerű
az álmennyezet kialakítás az üzem 1, üzem 2 és műhely részekben. Az álmennyezet építés 181,91 m-en kerül kialakításra. Az üzem 2 területén már most is álmennyezet van, a térkihasználás és a fűtési hatékonyság ésszerűsítése érdekében, így új építésű álmennyezetre csak az üzem 1 és műhely részek területén van szükség. Az álmennyezet jól kiegészíti a tető hőszigetelését, dupla réteget képezve az elillanó fűtési hő visszatartására.
A raktár és szerelő csarnokok területén a teljes belmagasságot kihasználja a pályázó a rakodási terek hasznosítására. De ezek az épületrészek nem is lesznek fűtve, hanem csak a hőszigetelés szempontjából ésszerű fejlesztéseket tervez a W-Duett Kft. Ilyen a homlokzat és a tető hőszigetelése ezeken az épületrészeken is: nyáron a nagy forróságtól és a tűző naptól ad némi enyhülést a tárolt anyagoknak, télen pedig a szabad égtől való elválasztás nyomán biztosít fagyvédelmet, átmeneti időszakokban pedig a falazatban tárolódott hő áramlását mérsékli.
A hőszigetelési munkákhoz tervezett a pályázó állványozás költséget, de csak a munkadíjat minden egyes állványozási munkánál (később még a villanyszerelésnél is e szerint az elv szerint).
Az állványozási munkát egységesen a hőszigetelt felület nagyságára vetítve négyzetméter alapon határoztuk meg. Az árat cca. 500 Ft /m2 munkadíjban kalkulálva. A tető szigetelésnél a legalacsonyabb áron, mert nagyobb egységekben lehet az állványzatot építeni, és kívülről is lehet felmenni a tetőre a külső homlokzat megépített állványzatát használva; míg az állmennyezet építés esetén kisebb területen elegendő az állványozás, de minden négyzetcentiméter csak a belső állványról érhető el, és ráadásul kapaszkodó sincs a határoló falakon kívül, hiszen a kapaszkodó, a plafon éppen az építés során kerül kialakításra.
A tervezett állapot ismertetése - nyílászáró csere
A nyílászárók cseréjére azért van szükség, mert az ablakok és az ajtók az épületen a 60-as években kerültek beépítésre, szinte teljes egészében erős acélkeretes kivitelben. Az épület később hozzáépített öltöző és kazán helységeiben ugyan már nem acélszerkezetesek a nyílászárók, de az építéskori (körül-belül az 1980-as évek) technológiai fejlettségű nyílászárók kerültek beépítésre, melyek nem zárnak rendesen, elhasználódtak. A hőszigetelési színvonaluk pedig a panelházak nyílászáróihoz hasonlatosak, tehát fejlesztésre érettek.
Nagy fejezet a nyílászárók tekintetében, hogy a bevilágító ablakként funkcionáló, az épület szinte teljes kerületén végig futó kopolit üveg sort a pályázó ésszerű tervezéssel szeretné felváltani gyakorlatiasabb használattal. Ez abban áll, hogy az épület üzemként működő egységeiben (tehát a raktár és szerelőcsarnok kivételével mindenhol máshol, mert a raktár és szerelőcsarnokban a helykihasználás miatt szükség van a magasabb belmagasságra, hogy minél nagyobb légtérben lehessen tárolni az anyagokat az ipari feldolgozáshoz) álmennyezetet épít a pályázó, hogy az alacsonyabb belmagassággal elérje, hogy kevesebb légteret kelljen felfűtenie. Ennek következtében viszont a 3,5 m magasságban kezdődő kopolit üvegek elvesztik bevilágító ablak funkciójukat, mert az álmennyezet fölé esnek majd. Ezért a pályázó ugyanannyi vagy kevesebb területen tervezett ablak nyílásokat, hogy biztosítsa a beáramló természetes fényt és a szellőztetési lehetőséget az épületbe azokon a helyeken, ahol az ergonómiailag szükséges. (Például a raktár részen nem tartózkodik állandó jelleggel munkaerő tehát a teljes bevilágítás sem szükséges, hanem ésszerűbb energia takarékos világítással pótolni a fényt a rakodáshoz, mint a költséges üvegfelületeket kialakítani a régi kopolit üvegek és acélkeretes ablakok helyett.)
A nyílászárók helyének szisztematikus megváltoztatására azért is van lehetőség építési engedély nélkül, mert az épület téglából épült határoló homlokzatai nem tartófalak, hiszen mint ahogy azt a műszaki leírás elején részleteztem az épület önálló, acélvázas tartószerkezeten áll, és a falak csak vázkitöltő-térelhatároló téglafalak, és nem tartó falak.
A nyílászárók hőszigetelt nyílászárókra való cseréjénél minden egyéb esetben a már meglévő fém keretes ablakok vagy acélkapuk és régi faajtók cseréjét tervezi a pályázó a pályázaton belül olyan szempont alapján, hogy azok az épület külső és belső terét választják el egymástól, vagy fűtött és fűtetlen helységek között helyezkednek el.
A fűtött vagy fűtetlen helységekre a raktár és üzlet iroda rész között van példa, illetve a szerelő csarnok és az üzem2 terület között, hiszen sem a raktár, sem pedig a szerelőcsarnok nem fűtött helységek. Ebből következően az ezen épületrészek és más csarnokok találkozásánál fennáll a fűtött és fűtetlen terek elválasztását rögzítő kritérium.
Az épületben összesen 36 ablak típusú nyílászáró és 9 ajtó illetve kapu kerül fejlesztésre, mindösszesen 83,7 m2 nagyságrendben.
A nyílászárók cseréjéhez a pályázó nem tervez állványozást.
Tervez viszont javító festést a falak belső felületén a következő számítási elv alapján: a nyílászárók körül 50 cm szélességben tervez javító falazást és glettelést illetve fedő festést a pályázó.
A tervezett állapot ismertetése - világítási rendszerek energia takarékos átalakítása
A pályázó az összes lámpatestet az épületben led világításra cseréli. A kültéri világítást szintén led világítással biztosítja. A belső térben 87 db nagyobb és 14 db kisebb teljesítményű lámpatestet helyez el a pályázó olyan megoszlás alapján, hogy az üzemszerűen működő épületrészekben több lámpatestet tervezett, míg a tárolásra vagy ideiglenesen használt vagy kisebb helységekben gyengébb fényerejű (kisebb teljesítményű [mosdók]), vagy kevesebb lámpatestet tervezett. (pl. a raktárba csak 10 db, míg az üzem 2 részbe 20 db lámpatestet) Ahol folyamatos a munka és az ott tartózkodás (üzemek, műhely, iroda, üzlet), ott értelemszerűen a jobb látási viszonyok érdekében magasabb fényerőre van szükség még az energiatakarékosság célja mellett is.
A világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához 35 kapcsolót és 5 -5 db beltéri és kültéri mozgásérzékelőt tervezett a pályázó, hogy ezzel is elkerülje az égve hagyott villanyok fölösleges fogyasztását.

A villanyszerelési munkálatokhoz állványozási tételt is tervezett a pályázó egyösszegű un. költségvetési tételként 55 000 Ft értékben, mert egy mobil állvány építés elegendő a sok lámpatest ipari magasságba való elhelyezéséhez.
A villanyszerelési munkálatok során keletkezet felületi javításokat és fedő festést a vezetékek vonalán 30 cm szélességben tervezte a pályázó elvégezni. Ez a tétel együtt szerepel a nyílászárók cseréje következtében felmerülő javítási munkálatokkal, mert ugyanaz a munkanem a falak javítása, gipszkartonnal való fedése, glettelése és festése esetén, és egyben szerepeltettük a két tétel az azonos munkanem miatt. Összesen 433 m2 falfelületen, melyből 309 m2 a villanyszerelés vezetékelése miatti, 125 m2 pedig a nyílászárók cseréje miatti javítások okán adódnak.

A tervezett állapot ismertetése - fűtési rendszer és HMV rendszer kiépítés
A pályázó a hőszivattyús fűtési rendszert választotta a fűtési energia biztosítására. Ehhez az épület nagyságához és a fűtött légköbméterhez igazítva, a szakemberek szerint javasolt 5 db 23 kW-os hőszivattyút és hidromodult tervez beépíteni a fűtési rendszerbe valamint egy vezérlő egységet.
Egy 500 literes puffertartályt a fűtési meleg víz biztosításához és egy 300 literes hőszivattyús boilert a használati meleg víz biztosításához.
A tervezett hidraulika bővítő egység 2 keverőszelepes zónakialakítást szolgál.
Összesen három keringető szivattyút tervez a pályázó a rendszerbe építeni: egyet a HMV rendszer működtetéséhez, és két keringető szivattyút a fűtési rendszer működtetéséhez, hogy az irodai és szociális helységeket illetve az üzemi részeket kétzónás kialakításban energia hatékonyan tudja üzemeltetni.
Az összes kiegészítő gépészeti tartozékot a mellékelt hőszivattyú gépészeti tartozéklista tartalmazza.
A hőszivattyús rendszer kiépítést azért választotta a pályázó, meg meggyőződése, hogy a leginkább környezetkímélő és energia hatékony rendszert találta meg a hőszivattyús fűtési rendszerben.
A levegő-víz hőszivattyú a levegőből nyert energiát használja az épület fűtésére és a meleg víz előállítására. A hőszivattyú készüléket bárhová helyezhetjük: akár az épület mellé, a földre vagy állványra, magasba, de akár a tetőre is, mert kis helyet igényel és egyszerűen telepíthető. Egyszerű “csövezéssel”, könnyen összeköthető az épület belsejében található beltéri elemekkel.
• nem kell hozzá a talajt megbontani
• egyszerűen, gyorsan, kis helyre telepíthető
• így időt és pénzt takarít meg a pályázó
• állandó, kiegyensúlyozott teljesítmény -15 C°-ig, a legnagyobb hidegben is garantált, megbízható teljesítmény -28 C°-ig
• COP értéke: 4,1-5
Bár működésükhöz áram szükséges, mégis, mivel a működésükhöz felhasznált energia 3-5-szörösét is képesek előállítani ingyenes energiaforrásból, hőből, ezért a megújuló energiaforrások közé tartoznak. Főleg, hogy a működéshez felhasznált villamos energiát napelemmel is tervezi biztosítani a pályázó, 100%-ban megújuló energiaforrást használva energiatermelésükhöz, amellyel hosszútávon jelentős, több millió forintos megtakarítást érhet el. A korábbi évek energia felhasználása alapján 6 millió Ft /év.

A pályázó azért választotta a Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan hőszivattyút, mert a levegő-víz hőszivattyúk közül ár/érték arányukat tekintve kiemelkednek a Mitsubishi Electric termékei, a Zubadan/Ecodan levegő-víz hőszivattyúk, mert kiváló minőséget nyújtanak megfizethető áron. Egyedülálló technológiájuknak köszönhetően - teljesítménymutató (COP) értékük is kiemelkedő: akár a 4,9-et is elérhetik (levegő-víz hőszivattyúk átlag COP értéke: 3,5), - szemben a többi levegő-víz hőszivattyúval: nincs szükség kisegítő elektromos fűtésre, nincs beépítve semmilyen elektromos segédfűtés, mert -15C°-ig állandó teljesítményre képesek.
Az új, kompakt beltéri egységeknek köszönhetően pedig még egyszerűbben telepíthetők, mint eddig.
A fűtési rendszer fejlesztéshez új szerelvényeket is tervez a pályázó munkába állítani, szám szerint 26 db 3 soros (nagy hőleadó képességű) radiátort az üzemi helységekbe, 12 db 2 soros átlagos teljesítményű radiátort az irodai és közösségi helységekbe, öltöző, konyha, és 7 db kisebb radiátort a mosdókba kisebb légterű helységekbe.
A fűtési rendszer kiépítés során az építés nyomán keletkezett változások helyreállítására tervezett a pályázó fedő burkolást, méghozzá a fűtési és melegvíz-vezetékek nyomán keletkező bontási munkálatok helyreállítására: javító betonozást és fedő burkolást 145 m2 nagyságú területen, mely területnek a számítási módja, hogy a vezeték fektetés nyomvonalán 50 cm szélességben kell majd a helyreállítási munkálatokat végezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10168 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAÉP Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109553411
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 17.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett állapot ismertetése - napelemes kiserőmű
Az épület nyugati és déli tetősíkján a pályázó 150 db Amerisolar AS-6P30265Wp típusú, polikristályos napelem modult tervez elhelyezni, melyek teljesítménye egyenként 265 W-Duett Kft., méretük pedig 1640 x 992 x 40 mm, súlyuk 18,5 kg.
A 39,75 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű 2 db Fronius Symo 20.0.3-Mert (WLAN), szolgáltatói engedéllyel rendelkező inverterrel működik, mely a teljesítménye 20 kW, 3 fázis, és mérete 725 x 510 x 225 mm, súlya pedig 43,4 kg.
A kiserőmű teljes fizikai mérete 244 m2.
A napelemes rendszer kiépítéséhez a pályázó nem tervez külön álványozást, mert a tetőszigeteléshez és a homlokzat szigeteléshez épített állványokat a napelemes rendszer kialakításához is használni tudja a kivitelező.
A tervezett állapot ismertetése - hőszigetelés / tető, külső homlokzat
A tetőhéjazat elérett, néhol beázik, teljes terjedelmében felújításra szorul. Ezért a tetőhéjazat szigetelése az egész épületen 15 cm vastag hőszigetelő szendvics panel ráépítésével oldandó meg. A szigetelés alatt 135 grammos párazáró fóliával biztosítják a páratechnikailag tökéletes rétegrendet a használhatóság érdekében.
A szigeteléshez tartóprofilt és rögzítő csavarokat használnak egyéb kiegészítő segédanyagokkal, mint csavarok és illesztő illetve hézagtakaró lemezek. A tető teljes nettó felülete 1118,59 m2. A tető szerkezete sátortető, két egymásba torkolló gerinccel, amely a 3D rajzon jól látható.
A hőszigetelt héjazaton napelemek lesznek telepítve a déli és nyugati oldalon - külön fejezetben részletezve. A homlokzati terveken megjelenítve. Homlokzati tervek mellékelve
Az épület külső homlokzata teljes felületén 20 cm anyagvastagságú grafitos polisztirolhab szigetelést kap. A szigetelést színes homlokzatfesték fedőréteggel tervezi a pályázó. A szigetelésre számított teljes külső felület 674,13 m2. Ebbe a területbe beszámítanak azok a zónák is, melyek jelenleg kopolit üveges bevilágító ablakként funkcionálnak, de később az álmennyezet építés miatt elvesztik létjogosultságukat, mert a bevilágító ablak az álmennyezet fölé, a padlástérbe esne. Kivettük belőle viszont a nyílászárókat és a tervezett helyettesítő ablakfelületeket, amelyek a tervrajzon jól olvashatóak. (A kopolit üveg felületek és az új bevilágító ablakok helyettesítési elvéről
a nyílászáró fejezetben olvashatnak.)
Az épület teljes oldalfalán, a bevilágítást adó kopolit üvegek a falazott részeken is alkalmazott hőszigetelő réteggel szigetelésre-eltakarásra kerülnek, mert minden helységben felváltja a kopolit üvegeket és vaskeretes régi ablakokat a hőszigetelt műanyag nyílászárók - erről külön fejezetben.
Ezt a megoldást (már ti. hogy a kopolit üvegezést és fémkeretes ablakokat felváltja a hőszigetelés és lejjebb elhelyezett ablakok) a pályázó azért tervezi, mert az épület eddig 6 m belmagasságú csarnok épületrészeit mindenhol álmennyezettel alacsonyabbra alakítja át. Ez a fűtési légköbmétert csökkenti, ami az energia hatékonyságot is fokozza, hiszen az emberek az épületben
a padlón járnak, vagyis minél közelebb van a plafon a padló szinthez, annál hamarabb érezhető a felmelegített felső légtömegek komfortja a használati zónában - a belső terek 0-1,8 m magasságában.
A hőszigetelt külső falborítást impregnálással teszik ellenállóvá a vízzel szemben és akril festéssel fedik be a szigetelés lezárásaként.
Az épület 6 méteres belmagassága az üzemi működéshez nem szükséges, ezért ésszerű
az álmennyezet kialakítás az üzem 1, üzem 2 és műhely részekben. Az álmennyezet építés 181,91 m-en kerül kialakításra. Az üzem 2 területén már most is álmennyezet van, a térkihasználás és a fűtési hatékonyság ésszerűsítése érdekében, így új építésű álmennyezetre csak az üzem 1 és műhely részek területén van szükség. Az álmennyezet jól kiegészíti a tető hőszigetelését, dupla réteget képezve az elillanó fűtési hő visszatartására.
A raktár és szerelő csarnokok területén a teljes belmagasságot kihasználja a pályázó a rakodási terek hasznosítására. De ezek az épületrészek nem is lesznek fűtve, hanem csak a hőszigetelés szempontjából ésszerű fejlesztéseket tervez a W-Duett Kft. Ilyen a homlokzat és a tető hőszigetelése ezeken az épületrészeken is: nyáron a nagy forróságtól és a tűző naptól ad némi enyhülést a tárolt anyagoknak, télen pedig a szabad égtől való elválasztás nyomán biztosít fagyvédelmet, átmeneti időszakokban pedig a falazatban tárolódott hő áramlását mérsékli.
A hőszigetelési munkákhoz tervezett a pályázó állványozás költséget, de csak a munkadíjat minden egyes állványozási munkánál (később még a villanyszerelésnél is e szerint az elv szerint).
Az állványozási munkát egységesen a hőszigetelt felület nagyságára vetítve négyzetméter alapon határoztuk meg. Az árat cca. 500 Ft /m2 munkadíjban kalkulálva. A tető szigetelésnél a legalacsonyabb áron, mert nagyobb egységekben lehet az állványzatot építeni, és kívülről is lehet felmenni a tetőre a külső homlokzat megépített állványzatát használva; míg az állmennyezet építés esetén kisebb területen elegendő az állványozás, de minden négyzetcentiméter csak a belső állványról érhető el, és ráadásul kapaszkodó sincs a határoló falakon kívül, hiszen a kapaszkodó, a plafon éppen az építés során kerül kialakításra.
A tervezett állapot ismertetése - nyílászáró csere
A nyílászárók cseréjére azért van szükség, mert az ablakok és az ajtók az épületen a 60-as években kerültek beépítésre, szinte teljes egészében erős acélkeretes kivitelben. Az épület később hozzáépített öltöző és kazán helységeiben ugyan már nem acélszerkezetesek a nyílászárók, de az építéskori (körül-belül az 1980-as évek) technológiai fejlettségű nyílászárók kerültek beépítésre, melyek nem zárnak rendesen, elhasználódtak. A hőszigetelési színvonaluk pedig a panelházak nyílászáróihoz hasonlatosak, tehát fejlesztésre érettek.
Nagy fejezet a nyílászárók tekintetében, hogy a bevilágító ablakként funkcionáló, az épület szinte teljes kerületén végig futó kopolit üveg sort a pályázó ésszerű tervezéssel szeretné felváltani gyakorlatiasabb használattal. Ez abban áll, hogy az épület üzemként működő egységeiben (tehát a raktár és szerelőcsarnok kivételével mindenhol máshol, mert a raktár és szerelőcsarnokban a helykihasználás miatt szükség van a magasabb belmagasságra, hogy minél nagyobb légtérben lehessen tárolni az anyagokat az ipari feldolgozáshoz) álmennyezetet épít a pályázó, hogy az alacsonyabb belmagassággal elérje, hogy kevesebb légteret kelljen felfűtenie. Ennek következtében viszont a 3,5 m magasságban kezdődő kopolit üvegek elvesztik bevilágító ablak funkciójukat, mert az álmennyezet fölé esnek majd. Ezért a pályázó ugyanannyi vagy kevesebb területen tervezett ablak nyílásokat, hogy biztosítsa a beáramló természetes fényt és a szellőztetési lehetőséget az épületbe azokon a helyeken, ahol az ergonómiailag szükséges. (Például a raktár részen nem tartózkodik állandó jelleggel munkaerő tehát a teljes bevilágítás sem szükséges, hanem ésszerűbb energia takarékos világítással pótolni a fényt a rakodáshoz, mint a költséges üvegfelületeket kialakítani a régi kopolit üvegek és acélkeretes ablakok helyett.)
A nyílászárók helyének szisztematikus megváltoztatására azért is van lehetőség építési engedély nélkül, mert az épület téglából épült határoló homlokzatai nem tartófalak, hiszen mint ahogy azt a műszaki leírás elején részleteztem az épület önálló, acélvázas tartószerkezeten áll, és a falak csak vázkitöltő-térelhatároló téglafalak, és nem tartó falak.
A nyílászárók hőszigetelt nyílászárókra való cseréjénél minden egyéb esetben a már meglévő fém keretes ablakok vagy acélkapuk és régi faajtók cseréjét tervezi a pályázó a pályázaton belül olyan szempont alapján, hogy azok az épület külső és belső terét választják el egymástól, vagy fűtött és fűtetlen helységek között helyezkednek el.
A fűtött vagy fűtetlen helységekre a raktár és üzlet iroda rész között van példa, illetve a szerelő csarnok és az üzem2 terület között, hiszen sem a raktár, sem pedig a szerelőcsarnok nem fűtött helységek. Ebből következően az ezen épületrészek és más csarnokok találkozásánál fennáll a fűtött és fűtetlen terek elválasztását rögzítő kritérium.
Az épületben összesen 36 ablak típusú nyílászáró és 9 ajtó illetve kapu kerül fejlesztésre, mindösszesen 83,7 m2 nagyságrendben.
A nyílászárók cseréjéhez a pályázó nem tervez állványozást.
Tervez viszont javító festést a falak belső felületén a következő számítási elv alapján: a nyílászárók körül 50 cm szélességben tervez javító falazást és glettelést illetve fedő festést a pályázó.
A tervezett állapot ismertetése - világítási rendszerek energia takarékos átalakítása
A pályázó az összes lámpatestet az épületben led világításra cseréli. A kültéri világítást szintén led világítással biztosítja. A belső térben 87 db nagyobb és 14 db kisebb teljesítményű lámpatestet helyez el a pályázó olyan megoszlás alapján, hogy az üzemszerűen működő épületrészekben több lámpatestet tervezett, míg a tárolásra vagy ideiglenesen használt vagy kisebb helységekben gyengébb fényerejű (kisebb teljesítményű [mosdók]), vagy kevesebb lámpatestet tervezett. (pl. a raktárba csak 10 db, míg az üzem 2 részbe 20 db lámpatestet) Ahol folyamatos a munka és az ott tartózkodás (üzemek, műhely, iroda, üzlet), ott értelemszerűen a jobb látási viszonyok érdekében magasabb fényerőre van szükség még az energiatakarékosság célja mellett is.
A világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához 35 kapcsolót és 5 -5 db beltéri és kültéri mozgásérzékelőt tervezett a pályázó, hogy ezzel is elkerülje az égve hagyott villanyok fölösleges fogyasztását.

A villanyszerelési munkálatokhoz állványozási tételt is tervezett a pályázó egyösszegű un. költségvetési tételként 55 000 Ft értékben, mert egy mobil állvány építés elegendő a sok lámpatest ipari magasságba való elhelyezéséhez.
A villanyszerelési munkálatok során keletkezet felületi javításokat és fedő festést a vezetékek vonalán 30 cm szélességben tervezte a pályázó elvégezni. Ez a tétel együtt szerepel a nyílászárók cseréje következtében felmerülő javítási munkálatokkal, mert ugyanaz a munkanem a falak javítása, gipszkartonnal való fedése, glettelése és festése esetén, és egyben szerepeltettük a két tétel az azonos munkanem miatt. Összesen 433 m2 falfelületen, melyből 309 m2 a villanyszerelés vezetékelése miatti, 125 m2 pedig a nyílászárók cseréje miatti javítások okán adódnak.

A tervezett állapot ismertetése - fűtési rendszer és HMV rendszer kiépítés
A pályázó a hőszivattyús fűtési rendszert választotta a fűtési energia biztosítására. Ehhez az épület nagyságához és a fűtött légköbméterhez igazítva, a szakemberek szerint javasolt 5 db 23 kW-os hőszivattyút és hidromodult tervez beépíteni a fűtési rendszerbe valamint egy vezérlő egységet.
Egy 500 literes puffertartályt a fűtési meleg víz biztosításához és egy 300 literes hőszivattyús boilert a használati meleg víz biztosításához.
A tervezett hidraulika bővítő egység 2 keverőszelepes zónakialakítást szolgál.
Összesen három keringető szivattyút tervez a pályázó a rendszerbe építeni: egyet a HMV rendszer működtetéséhez, és két keringető szivattyút a fűtési rendszer működtetéséhez, hogy az irodai és szociális helységeket illetve az üzemi részeket kétzónás kialakításban energia hatékonyan tudja üzemeltetni.
Az összes kiegészítő gépészeti tartozékot a mellékelt hőszivattyú gépészeti tartozéklista tartalmazza.
A hőszivattyús rendszer kiépítést azért választotta a pályázó, meg meggyőződése, hogy a leginkább környezetkímélő és energia hatékony rendszert találta meg a hőszivattyús fűtési rendszerben.
A levegő-víz hőszivattyú a levegőből nyert energiát használja az épület fűtésére és a meleg víz előállítására. A hőszivattyú készüléket bárhová helyezhetjük: akár az épület mellé, a földre vagy állványra, magasba, de akár a tetőre is, mert kis helyet igényel és egyszerűen telepíthető. Egyszerű “csövezéssel”, könnyen összeköthető az épület belsejében található beltéri elemekkel.
• nem kell hozzá a talajt megbontani
• egyszerűen, gyorsan, kis helyre telepíthető
• így időt és pénzt takarít meg a pályázó
• állandó, kiegyensúlyozott teljesítmény -15 C°-ig, a legnagyobb hidegben is garantált, megbízható teljesítmény -28 C°-ig
• COP értéke: 4,1-5
Bár működésükhöz áram szükséges, mégis, mivel a működésükhöz felhasznált energia 3-5-szörösét is képesek előállítani ingyenes energiaforrásból, hőből, ezért a megújuló energiaforrások közé tartoznak. Főleg, hogy a működéshez felhasznált villamos energiát napelemmel is tervezi biztosítani a pályázó, 100%-ban megújuló energiaforrást használva energiatermelésükhöz, amellyel hosszútávon jelentős, több millió forintos megtakarítást érhet el. A korábbi évek energia felhasználása alapján 6 millió Ft /év.

A pályázó azért választotta a Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan hőszivattyút, mert a levegő-víz hőszivattyúk közül ár/érték arányukat tekintve kiemelkednek a Mitsubishi Electric termékei, a Zubadan/Ecodan levegő-víz hőszivattyúk, mert kiváló minőséget nyújtanak megfizethető áron. Egyedülálló technológiájuknak köszönhetően - teljesítménymutató (COP) értékük is kiemelkedő: akár a 4,9-et is elérhetik (levegő-víz hőszivattyúk átlag COP értéke: 3,5), - szemben a többi levegő-víz hőszivattyúval: nincs szükség kisegítő elektromos fűtésre, nincs beépítve semmilyen elektromos segédfűtés, mert -15C°-ig állandó teljesítményre képesek.
Az új, kompakt beltéri egységeknek köszönhetően pedig még egyszerűbben telepíthetők, mint eddig.
A fűtési rendszer fejlesztéshez új szerelvényeket is tervez a pályázó munkába állítani, szám szerint 26 db 3 soros (nagy hőleadó képességű) radiátort az üzemi helységekbe, 12 db 2 soros átlagos teljesítményű radiátort az irodai és közösségi helységekbe, öltöző, konyha, és 7 db kisebb radiátort a mosdókba kisebb légterű helységekbe.
A fűtési rendszer kiépítés során az építés nyomán keletkezett változások helyreállítására tervezett a pályázó fedő burkolást, méghozzá a fűtési és melegvíz-vezetékek nyomán keletkező bontási munkálatok helyreállítására: javító betonozást és fedő burkolást 145 m2 nagyságú területen, mely területnek a számítási módja, hogy a vezeték fektetés nyomvonalán 50 cm szélességben kell majd a helyreállítási munkálatokat végezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109553411
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAÉP Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezési ütemterv módosítása, tekintettel arra, hogy az építési kivitelezési munkák megvalósítása több ütemben történik, és Megrendelőnek az egyes kivitelezési munkafázisok között szüksége van a beruházási területre, így ezekben a szakaszokban építési munkavégzés nem történhet, különös tekintettel az élet, a testi épség és az egészség megóvásának szabályaira, valamint a munkavédelmi előírásokra, a munkavédelmi feltételek biztosítására.
Vállalkozó ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás átvezetése a szerződésen.
A technológia előrehaladásával, valamint a piaci viszonyok változásával összhangban a műszaki leírásban és az ajánlatban márkával meghatározott termékek helyett, azokkal teljesítményben egyenértékű és technikailag fejlettebb termékek beépítése.
A módosítás az ellenértéket nem érinti. A szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési ütemterv módosítása, tekintettel arra, hogy az építési kivitelezési munkák megvalósítása több ütemben történik, és Megrendelőnek az egyes kivitelezési munkafázisok között szüksége van a beruházási területre, így ezekben a szakaszokban építési munkavégzés nem történhet, különös tekintettel az élet, a testi épség és az egészség megóvásának szabályaira, valamint a munkavédelmi előírásokra, a munkavédelmi feltételek biztosítására.
Vállalkozó ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás átvezetése a szerződésen.
A technológia előrehaladásával, valamint a piaci viszonyok változásával összhangban a műszaki leírásban és az ajánlatban márkával meghatározott termékek helyett, azokkal teljesítményben egyenértékű és technikailag fejlettebb termékek beépítése.
A módosítás az ellenértéket nem érinti. A szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 109553411 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 109553411 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben