Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13783/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunamelléki Református Egyházkerület
Teljesítés helye:1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7., hrsz.: 37090
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15389431
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12180903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
Hivatkozási szám: EKR000850072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45261000-4
45262100-2
45310000-3
45321000-3
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7., hrsz.: 37090
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújításának I. üteme a következő főbb munkarészekre bontható:
- az épület nyílászáróinak cseréje korszerű, hőszigetelő műanyag, illetve alumínium nyílászárókra
- homlokzatok utólagos hőszigetelése 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, illetve kőzetgyapot szigeteléssel
- tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, fa tetőszerkezet részleges cseréje, illetve megerősítése.
- padlásfödémek részleges szigetelése
- háztartási méretű napelemes rendszer telepítése, villámvédelmi rendszer cseréje
Mennyiségek részletezése:
- Homlokzat állványozása – 8279 m2, 26,0 m munkaszint magasságig – az állványzatot minden esetben egységes, azonos színű védőhálóval kell ellátni, a szükséges területfoglalásokról és forgalomtechnikai tervezésről, kialakításról a kivitelezőnek gondoskodnia kell
- Homlokzati színvakolat készítése - 5917 m2
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, Baumit StarTherm grafit reflex – 5284 m2 – a homlokzaton található berendezések, tárgyak, táblák, stb. le- és visszaszerelése a hőszigetelési munka részét képezi. A Lónyay utcai homlokzaton lévő két szobor sérülésmentes leszedése és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, Baumit StarTherm Mineral – 951 m2
- lábazati ragasztott kőburkolat kivitelezése – 789 m2 – a meglévő kőburkolatok bontás a kivitelezési feladat részét képezik. A Közraktár utcai dombormű épségben történő bontása és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- fa fedélszék bontása, illetve teljes cseréje – 687 m2 – az épület beázás elleni védelmének kialakítása kivitelezési feladat részét képezi
- meglévő tetőfedés (trapézlemez, fémlemez fedés és pala) bontása – 2883 m2 – a jelenlegi pala tetőfedés nem tartalmaz azbesztet,
- teljes felületű deszkázat bontása és új deszkázás kialakítása – 1719 m2
- új fémlemez fedés kialakítása – 2882 m2 – kettős állókorcos SWEDSTEEL PLX fémlemez fedés szellőzőszőnyeg alátéttel.
- homlokzati nyílászárók bontása – 2122 m2
- új műanyag nyílászárók beépítése – 1689 m2 – a kivitelezési feladat részét képezi belső oldali spaletták teljeskörű helyreállítása a csomóponti tervek szerint
- önszabályozó légbevezető beépítése, Aereco EMM 716 – 244 db
- napelemes rendszer kiépítése – 181 darab 275 W teljesítményű napelem panel, 2 db Fronius SYMO 15.0-3-M és 1 db Fronius SYMO 17.5-3-M inverter beépítésével. A rendszer csatlakozási engedélyének megszerzése a kivitelezési feladat részét képezi.
- új alumínium nyílászáró beépítése – 90,29 m2
A kivitelezési munka részét képezi, illetve meghatározó körülmény továbbá:
- az épület – oktatási intézmény – működése nem szünetel a beruházás során. Ez alól a hivatalos oktatási szünetek képeznek kivételt.
- a teljes körű organizáció, az építőanyag depóniák kialakítása. Megrendelő az épület belső udvarát biztosítja organizációs célokra, minden további közterület használat költsége és forgalomtechnikai feladata a kivitelezési feladat részét képezi. Az épület belső udvarát eredeti állapotában kell Megrendelő részére visszaadni.
- a homlokzati állványok őrzése, az épületbe illetéktelenek állványról bejutásának megakadályozása
- építési projekt tábla elhelyezés az állványzaton az épület látványtervével és minden releváns információval – tábla mérete: 5040 x 2380 mm
- A homlokzati nyílászárók kibontása után ugyanazon a napon kell beépíteni az új nyílászárót, vagy lehálózott homlokzati állvánnyal kell védeni a nyílást, vagy ideiglenes fólia borítással kell ellátni a nyílást
- az építőanyagok mozgatása, az építési hulladék kezelése, elszállítása
- Az épület beruházással nem érintett részeinek a védelme, megóvása
További információk a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 305
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19404 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Logodi Utca 44/C/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: info@apmconstruct.hu
Telefon: +36 209921731
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 627233277
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45261000-4
45262100-2
45310000-3
45321000-3
45421100-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7., hrsz.: 37090
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújításának I. üteme a következő főbb munkarészekre bontható:
- az épület nyílászáróinak cseréje korszerű, hőszigetelő műanyag, illetve alumínium nyílászárókra
- homlokzatok utólagos hőszigetelése 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, illetve kőzetgyapot szigeteléssel
- tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, fa tetőszerkezet részleges cseréje, illetve megerősítése.
- padlásfödémek részleges szigetelése
- háztartási méretű napelemes rendszer telepítése, villámvédelmi rendszer cseréje
Mennyiségek részletezése:
- Homlokzat állványozása – 8279 m2, 26,0 m munkaszint magasságig – az állványzatot minden esetben egységes, azonos színű védőhálóval kell ellátni, a szükséges területfoglalásokról és forgalomtechnikai tervezésről, kialakításról a kivitelezőnek gondoskodnia kell
- Homlokzati színvakolat készítése - 5917 m2
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, Baumit StarTherm grafit reflex – 5284 m2 – a homlokzaton található berendezések, tárgyak, táblák, stb. le- és visszaszerelése a hőszigetelési munka részét képezi. A Lónyay utcai homlokzaton lévő két szobor sérülésmentes leszedése és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, Baumit StarTherm Mineral – 951 m2
- lábazati ragasztott kőburkolat kivitelezése – 789 m2 – a meglévő kőburkolatok bontás a kivitelezési feladat részét képezik. A Közraktár utcai dombormű épségben történő bontása és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- fa fedélszék bontása, illetve teljes cseréje – 687 m2 – az épület beázás elleni védelmének kialakítása kivitelezési feladat részét képezi
- meglévő tetőfedés (trapézlemez, fémlemez fedés és pala) bontása – 2883 m2 – a jelenlegi pala tetőfedés nem tartalmaz azbesztet,
- teljes felületű deszkázat bontása és új deszkázás kialakítása – 1719 m2
- új fémlemez fedés kialakítása – 2882 m2 – kettős állókorcos SWEDSTEEL PLX fémlemez fedés szellőzőszőnyeg alátéttel.
- homlokzati nyílászárók bontása – 2122 m2
- új műanyag nyílászárók beépítése – 1689 m2 – a kivitelezési feladat részét képezi belső oldali spaletták teljeskörű helyreállítása a csomóponti tervek szerint
- önszabályozó légbevezető beépítése, Aereco EMM 716 – 244 db
- napelemes rendszer kiépítése – 181 darab 275 W teljesítményű napelem panel, 2 db Fronius SYMO 15.0-3-M és 1 db Fronius SYMO 17.5-3-M inverter beépítésével. A rendszer csatlakozási engedélyének megszerzése a kivitelezési feladat részét képezi.
- új alumínium nyílászáró beépítése – 90,29 m2
A kivitelezési munka részét képezi, illetve meghatározó körülmény továbbá:
- az épület – oktatási intézmény – működése nem szünetel a beruházás során. Ez alól a hivatalos oktatási szünetek képeznek kivételt.
- a teljes körű organizáció, az építőanyag depóniák kialakítása. Megrendelő az épület belső udvarát biztosítja organizációs célokra, minden további közterület használat költsége és forgalomtechnikai feladata a kivitelezési feladat részét képezi. Az épület belső udvarát eredeti állapotában kell Megrendelő részére visszaadni.
- a homlokzati állványok őrzése, az épületbe illetéktelenek állványról bejutásának megakadályozása
- építési projekt tábla elhelyezés az állványzaton az épület látványtervével és minden releváns információval – tábla mérete: 5040 x 2380 mm
- A homlokzati nyílászárók kibontása után ugyanazon a napon kell beépíteni az új nyílászárót, vagy lehálózott homlokzati állvánnyal kell védeni a nyílást, vagy ideiglenes fólia borítással kell ellátni a nyílást
- az építőanyagok mozgatása, az építési hulladék kezelése, elszállítása
- Az épület beruházással nem érintett részeinek a védelme, megóvása
További információk a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 305
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 629793783
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Logodi Utca 44/C/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: info@apmconstruct.hu
Telefon: +36 209921731
Internetcím(ek): (URL) www.apmconstruct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozási szerződést a következő 2.1. - 2.10. pontok szerint módosítják. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (2) bekezdés előírása.
2.1. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben Vállalkozó székhelyeként jelölt adatot módosítják. Vállalkozó székhelye: 1011 Budapest, Kapucinus utca 4-6.
2.2. Megrendelő a Vállalkozási szerződés 2.1.1. pontjában rögzített munkák kivitelezésén kívül pótmunkaként megrendeli az alábbi 2.2.1. – 2.2.4. pontokban meghatározott munkák el-végzését Vállalkozónak a 2020. július 15. napján kelt árajánlata szerint. Ez az árajánlat a szerződésmódosításhoz 1. sz. mellékletként csatolásra kerül.
2.2.1. Meglévő tégla térdfal bontása az óratorony körül, a törmelék lehordásával és elszállításával együtt 58,33 m2 mennyiségben.
2.2.2. Új térdfal kialakítása az új tetőszerkezettel érintett részen tartószerkezeti fedvénytervek alapján 58,33 m2 mennyiségben.
2.2.3. Új acélszerkezet kialakítása az új tetőszerkezettel érintett részen tartószerkezeti fedvény-tervek alapján 1 879,1 kg mennyiségben.
2.2.4. A kollégium tetőszerkezetében fa tartószerkezeti elemek cseréje 2,2 m3 mennyiségben.
2.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződésben megrendelt munkák közül a beruházási programból törlik a 2.3.1. és 2.3.2. pontokban meghatározott munkák elvégzését.
2.3.1. A Közraktár utcai homlokzati dombormű bontása. (eredeti tétel megnevezés az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás költségvetésében: Dombormű bontás; Közraktár utcai hom-lokzaton található dombormű állagának megóvásával, leszerelendő előzetesen szakemberrel való konzultáció és vizsgálat után; felkészítés szállításra)
2.3.2. A Közraktár utcai homlokzati dombormű bontásának elmaradása következtében ezen fe-lületen elmarad a homlokzati hőszigetelés.
2.4. A 2.2. pontban megrendelt pótmunkák együttes költsége a Vállalkozónak a 2020. július 15. napján kelt árajánlata szerint nettó 3 536 926 Ft.
2.5. A 2.3. pontban meghatározott elmaradó tételek együttes költsége a Vállalkozási szerződés 2. sz. mellékleteként csatolt vállalkozói nyertes ajánlata alapján nettó 976 420 Ft.
2.6. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésnek 3.3. pontjában rögzített vállalkozói díj összegét a 2.2.1. – 2.2.4. pontokban meghatározott pótmunkák és a 2.3.1. – 2.3.2. pontokban meghatározott elmaradó munkák egyenlegével, összesen nettó 2 560 506 Ft -tal megnövelik a 2.4. és 2.5. pontokban meghatározottak alapján.
A vállalkozói díj nettó 627 233 277 Ft -ról nettó 629 793 783 Ft-ra, bruttó 796 586 262 Ft -ról bruttó 799 838 104 Ft–ra változik.
A szerződéses érték 0,408 % -kal növekszik.
2.7. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésnek 4.3. pontjában rögzített teljesítés határidejét 2020. szeptember 30. napjára módosítják.
2.8. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.2. pontjában meghatározott napi késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 3 778 763 Ft értékre módosítják. Ugyanezen pontban a késedelmi kötbér maximális összege is módosul, a nettó vállalkozói díj 20% -a, azaz 125 958 757 Ft.
2.9. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.4. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 125 958 757 Ft értékre módosítják.
2.10. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 9.5. pontjában meghatározott jótállási biztosíték összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 18 893 813 Ft értékre módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a Vállalkozási szerződés megkötését követően megkezdte a kivitelezési munkálatokat, azokat a Vállalkozási szerződés szerint végezte.
3.1. A 2.1. pont szerinti módosítás Vállalkozó székhelyének változása miatt szükséges. Az új székhely a cégiratokban és a cégnyilvántartásban is átvezetésre került.
3.2. A 2.2.1. – 2.2.2. pontokban meghatározott szerződésmódosítások indoka:
Az óratorony körül meglévő térdfalban a talpszelemenek bontását, illetve a vakolat eltávolítását követően vált láthatóvá a szabálytalanul, rossz minőségű habarccsal falazott térdfal állékonysági problémája, amit el kell bontani és helyette újat építeni.
3.3. A 2.2.3. pontban meghatározott szerződésmódosítás indoka:
A meglévő tetőszerkezet bontása során vált láthatóvá, hogy az új tetőszerkezettel érintett részen a meglévő, megmaradó monolit betonszerkezet felülete helyenként olyan gyenge állapotú, hogy a vízszintes erők biztonságos felvétele érdekében acélszerkezetes struktúrát kell készíteni.
Folyt.VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 627233277 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 629793783 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pont folytatása:
3.4. A 2.2.4. pontban meghatározott szerződésmódosítás indoka:
A kollégium tetőszerkezete esetében a meglévő tetőfedés és deszkázat bontása után vált láthatóvá, hogy a középszelemen a deformálódottsága miatt nem látja el feladatát, tartószerkezeti elemek cseréje szükséges.
3.5. A 2.3.1. és 2.3.2 pontokban meghatározott szerződésmódosítások indoka:
Megrendelői kérésre a dombormű bontása elmarad. A tervezett bontás előtt végzett feltárások alapján a kőlapok mélységének nagysága túlzott roncsolást okozna a falszerkezetben az eltávolítás során, ezért maradjon a dombormű a helyén.
3.6. A 2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő módosításának indokai:
3.6.1. A 2.2.1. – 2.2.3. pontokban megrendelt munkák kivitelezése az ütemterv kritikus útján van, ezért a térdfal előre nem látható cseréje, illetve a fedvényterveken lévő acélszerkezet gyártása/beépítése összességében 46 nap többlet időszükségletet eredményez. A kritikus út miatt más munkák párhuzamos végzésével nem lehetséges ennek a csökkentése.
3.6.2. Magyarország Kormánya 2020. március 11-én járványügyi veszélyhelyzet hirdetett, amely után a munkavégzés jelentősen lelassult. Egyfelől több, a befejezési munkálatok szempontjából kulcspozícióban lévő szakember önkéntes karanténba vonulása, másfelől a vészhelyzetben anyagszállítások bizonytalansága, késedelme, kiszámíthatatlansága mi-att vált akadályoztatottá Vállalkozó teljesítése.
Magyarországon a 2020. június 18 -án kihirdetett jogszabályok 2020. június 19. napjától a járványügyi vészhelyzet megszüntetését írták elő, ugyanezen naptól járványügyi készültségi helyzet lépett életbe.
Vállalkozó a járványügyi vészhelyzet elmúltával tudta ismét teljes kapacitással folytatni a munkát, de munkaszervezési intézkedésekkel már nem lehet a kiesett teljesítés miatti késedelmet behozni, ezért vált szükségessé a kivitelezési határidő módosítása. Az arányosítással meghatározott akadályoztatott napok száma 60. A teljesítési határidő módosítása a 3.6.1. és a 3.6.2. pontokban meghatározott idők közül a nagyobb, 3.6.2. pontban meghatározott 60 nap alapján történt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben