Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13790/2020
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Szentes 0761, 0762/1, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0820, 0821, 0823, 0825, 0826, 0827
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35778211
Postai cím: Anna-liget 1.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weisz Zoltán
Telefon: +36 66313855
E-mail: zoltan.weisz@kmnp.hu
Fax: +36 66311658
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: LIFE - Terehalom
Hivatkozási szám: EKR001407592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
LIFE - Terehalom
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112500-0
További tárgyak:45112700-2
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szentes 0761, 0762/1, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0820, 0821, 0823, 0825, 0826, 0827
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés során csatorna és töltés megszüntetésekre, műtárgy bontásokra kerül sor, amellyel biztosítható a védett természeti terület eredeti, természetes vízelvezetésének, talajvíz háztartásának helyreállítása, a műszaki beavatkozással érintett területeken az állat, és növényvilág revitalizációja. Sor kerül továbbá két szakaszon depónia építésére önkormányzati út védelme érdekében.
- 66 db műtárgy végleges bontása 168 m3
- 32.704 fm töltés megszüntetése 53.417 m3
- 31.413 fm csatorna megszüntetése 53.487 m3
- 2 db összesen 1.762 fm depónia építése 1.339 m3
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő engedélyes tervek alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése is.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad figyelemmel ugyanakkor az ajánlattételi információk I. 1.5. pontjában foglaltakra is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 280
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE 17 IPE/HU/000018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24322 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LIFE - Terehalom
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151180560
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112500-0
További tárgyak:45112700-2
45110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szentes 0761, 0762/1, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0820, 0821, 0823, 0825, 0826, 0827
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés során csatorna és töltés megszüntetésekre, műtárgy bontásokra kerül sor, amellyel biztosítható a védett természeti terület eredeti, természetes vízelvezetésének, talajvíz háztartásának helyreállítása, a műszaki beavatkozással érintett területeken az állat, és növényvilág revitalizációja. Sor kerül továbbá két szakaszon depónia építésére önkormányzati út védelme érdekében.
- 48 db műtárgy végleges bontása 130 m3
- 29.641 fm töltés megszüntetés 27.516 m3
- 28.350 fm csatorna megszüntetés 27.520 m3
- 2 db összesen 1.762 fm depónia építése 1.339 m3
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő engedélyes tervek alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése is.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad figyelemmel ugyanakkor az ajánlattételi információk I. 1.5. pontjában foglaltakra is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 280
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 113385420
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Szerződésmódosítás tárgya
1./ Felek közös megegyezéssel a Szerződés VIII. 2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A jelen szerződés tárgyát képező – a módosított kiviteli tervdokumentáció szerinti - munkák hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 113.385.420,- Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár). (…)”
2./ Felek közös megegyezéssel a Szerződés IV. 4. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
„Az - eredeti műszaki tartalomnak szerinti - kiviteli terveket a Vállalkozónak a szerződés hatályba lépését követően 60 napon belül a Megrendelő részére át kell adnia. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díjjal arányos műszaki tartalom csökkentését tartalmazó, a kiviteli tervdokumentációt kiegészítő tervezői nyilatkozatot az 1. számú szerződés módosítás aláírásának napját követő 30 napon belül elkészíti és a Megrendelőnek jóváhagyás céljából megküldi. A kivitelezés a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv alapján történhet.”
3./ Felek közös megegyezéssel a szerződés alapdokumentumát képező közbeszerzési dokumentumokat, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő részére a tárgyi projekt kapcsán - „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszútávú megőrzése a Priorizált Intézkedési Tervintézkedéseinek megvalósításával” elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000018 projekt - a a 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat és a 1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározásra került a kormány által biztosított hazai önrész mértéke.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló források ismeretében a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében 2019. november 7-én a Kbt. 115. § szerint közbeszerzési eljárást indított. Tekintettel arra, hogy a legjobb-ár érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás összegének – figyelembe véve a Megrendelő részére a központi költségvetésből a fent hivatkozott Kormányhatározatok alapján biztosított forrásokat is – megfelelt, Ajánlatkérő a közb. eljárást eredményessé nyilvánította, Vállalkozó nyertesként kihirdetve.
Folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 151180560 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 113385420 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Fentiekre tekintettel a Felek 2019. december 12-én a Szerződést megkötötték azzal, hogy a munkaterület átadására és a kivitelezés megkezdésére legkorábban 2020. július 15-én kerülhet sor.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedések eredményeként az Agárminisztérium által a projekt megvalósításához biztosított központi költségvetési forrás (hazai önrész) - a hivatkozott Kormányrendelet 1. számú mellékletének 1-2 pontjában foglaltak szerint - 74,3 százaléka átcsoportosításra került a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása érdekében. Tekintettel arra, hogy a Szerződés Megrendelő által történő teljesítéséhez szükséges anyagi forrás ennek eredményeként részben elvonásra került, a Szerződésben rögzített eredeti vállalkozó díj és az eredeti műszaki tartalom szerződésmódosítás keretében történő arányos 25-25 százalékos mértékű csökkentése vált szükségessé a szerződés Megrendelő által történő finanszírozhatósága érdekében.
A fenti indokok alapján megállapítható, hogy a Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, valamint a szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték változása arányban áll a szerződésmódosítást szükségessé tevő körülményekkel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben