Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13828/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maczonka Magdolna
Telefon: +36 77523109
E-mail: maczonka.m@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex közlekedés fejlesztési intézkedések_2
Hivatkozási szám: EKR000259002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint. A projekt célja komplex intézkedések megtétele a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése érdekében, a következő részfeladatok megvalósításával. 1. rész: Kiskunhalas, Május 1. tér 9. szám alatt található (2249 hrsz.) buszpályaudvar és környékének átépítése. Ennek keretében Vállalkozó feladata buszpályaudvar építése utasváróval, forgalomirányítási iroda helyiségekkel, sofőr pihenővel, szociális helyiségek biztosításával, egyéb üzemeltetéshez szükséges helyiségek kialakításával. Nem beépített részek zöldterület rendezése; utak, állások kialakítása autóbuszok részére kapcsolódó forgalmi utakkal, fedett peronszigetek kialakításával. Az autóbusz-pályaudvar építéséhez kapcsolódik 3 db új és 1 db áthelyezett gyalogátkelőhely kialakítás is. Telek területe: 4141 m2, tervezett beépítettség 877 m2. Buszpályaudvar: hasznos alapterület 203,87 m2. Bazalt beton burkolat építése: 1 320 m2. Aszfalt burkolat: 448 m2. 2. rész: Kerékpárút építése és egyéb közlekedésfejlesztési munkálatok kivitelezése, a következők szerint. Kerékpárút építése Kiskunhalason az alábbiakban meghatározott útszakaszokon: - Jókai u. I.: 778,43
m. - Jókai u.II.: 359,9 m. - Thury u.: 133,98 m + kerékpártároló kialakítása. - Mátyás tér: 122,36 m. - Bem sétány: 206,97 m. - Hősök Ligete: 165 m. - Kossuth u.: 408.86 m + kerékpártároló kialakítása. A kerékpárutak kétirányú közlekedéssel, 2,0 m szélességgel kerülnek kialakításra. A kerékpárút építéshez kapcsolódó egyéb feladatok: - a Thury u.-ban 29 db személygépkocsi parkoló létesül és közút kerül kialakításra; - a Mátyás tér – Bem sétány - Hősök Liget – szakaszokon 1,50 m szélességű járda kerül kiépítésre. A beruházás megvalósításával kapcsolatos részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírások és tervdokumentációk tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10084 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosítása keretében az 1. rész tekintetében a költségvetés (összesítő és főösszesítő) módosítására került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben