Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13829/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63830376
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csíder Ibolya
Telefon: +36 52529934
E-mail: csideribolya@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hortobágy és a NagykunságKEHOP-4.1.0-15-2016-00018
Hivatkozási szám: EKR000690032020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: a „Hortobágy és a Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú
helyreállítása” a KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 számú projekt keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt műszaki tartalom szerint. A beruházás vízkivételi műtárgyak építését, felújítását és mederátjárók kialakítását is tartalmazza, továbbá
mederprofilozást; töltésrekonstrukciót; átereszek kialakítását és úthelyreállítást tartalmaz. A beruházás 21 darab
vizes élőhelyet (projekthelyszínt) érint. Jelen beruházáson belüli építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények,
építmények együttese a létesítmény (továbbiakban: Létesítmény). A szerződés szerinti megvalósítás ellenértékeként megajánlott
ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell,
hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírásban), a költségvetésben, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a
szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a
Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő
feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak nem teljesülnek. Az egyenértékű megajánlások vonatkozásában irányadónak tekintendő, a Közbeszerzési
dokumentációban foglaltak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12757 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:45 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:45 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben